Rahoitus ja hankkeet

MAAKUNTALIITON EAKR-PÄÄTÖKSET

2018

20.6.2018

Uudet kiertotalouspohjaiset menetelmät jätekeskusten ja teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn
Uudet kiertotalouspohjaiset menetelmät jätekeskusten ja teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn (EURA2014)

Termolaite - Puun lämpökäsittelyn tutkimuslaitteiston kehittäminen
Termolaite - Puun lämpökäsittelyn tutkimuslaitteiston kehittäminen (EURA2014)

Fisu-postilla järvikalat liikkeelle
Fisu-postilla järvikalat liikkeelle (EURA2014)

27.3.2018

Lähde luomun matkaan
Lähde luomun matkaan (EURA2014)

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi
Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi (EURA2014)

Metsähakkeen laadun parantaminen ja hankintajärjestelmän tehostaminen jatkuvatoimisen
laadunmittauksen tuottaman informaation avulla (JATKUMO)

Metsähakkeen laadun parantaminen ja hankintajärjestelmän tehostaminen jatkuvatoimisen
laadunmittauksen tuottaman informaation avulla (JATKUMO) (EURA2014)

Teknologia-alan arvoketjujen vähähiiliset ratkaisut ja digitaalinen hallinta vienti- ja
kansainvälistymisvalmiuksien edistämiseksi - DCFB

Teknologia-alan arvoketjujen vähähiiliset ratkaisut ja digitaalinen hallinta vienti- ja
kansainvälistymisvalmiuksien edistämiseksi - DCFB (EURA2014)

22.02.2018

Selluloosa ja selluloosajohdannaiset elintarvikkeissa
Selluloosa ja selluloosajohdannaiset elintarvikkeissa (EURA 2014)

SmartTree - eliittitaimien tuotantoteknologian kehittäminen
SmartTree - eliittitaimien tuotantoteknologian kehittäminen (EURA 2014)

Teollisen ekosysteemin kehittämishanke
Teollisen ekosysteemin kehittämishanke (EURA 2014)

Veget ja hiilet haltuun pk-ruokapalveluyrityksissä
Veget ja hiilet haltuun pk-ruokapalveluyrityksissä (EURA 2104)

2017

19.12.

Palosuojauksella uutta liiketoimintaa lämpöpuuklusterille
Palosuojauksella uutta liiketoimintaa lämpöpuuklusterille (EURA 2014)

30.11.

Datasta hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluja
Datasta hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluja (EURA2014)

Digitalia - Digitaaliset aineistot käyttöön
Digitalia - Digitaaliset aineistot käyttöön (EURA2014)

Älykäs hyvinvointilaboratorio
Älykäs hyvinvointilaboratorio (EURA 2014)

4.10

Töihin -Metsä- ja logistiikka-alan työvaltaisen oppimisen kehittäminen Etelä-Savossa
Töihin -Metsä- ja logistiikka-alan työvaltaisen oppimisen kehittäminen Etelä-Savossa (EURA2014)

28.9.2017

EAKR rahoituspäätös / Visit Saimaa
EAKR rahoituspäätös / Visit Saimaa (Eura 2014)

EAKR rahoituspäätös / Perinteisestä  jätevedenpuhdistamosta kohti resurssitehdasta
EAKR rahoituspäätös / Perinteisestä jätevedenpuhdistamosta kohti resurssitehdasta (Eura 2014)

EAKR rahoituspäätös / Kansainvälisyyttä ja kasvua PK-yrityksiin
EAKR rahoituspäätös / Kansainvälisyyttä ja kasvua PK-yrityksiin (Eura 2014)

EAKR rahoituspäätös / Puhdistamolietteet hyötykäyttöön
EAKR rahoituspäätös / Puhdistamolietteet hyötykäyttöön (Eura 2014)

EAKR rahoituspäätös / Hallinnon paperiaineistojen digitoinnin suunnitteluprojekti 
EAKR rahoituspäätös / Hallinnon paperiaineistojen digitoinnin suunnitteluprojekti (Eura2014)

21.6.2017

EAKR rahoituspäätös / Savonlinna International Education Center OY:n valmistelutyö ja perusedellytysten testaaminen koulutusvientiä varten
EAKR rahoituspäätös / Savonlinna International Education Center OY:n valmistelutyö ja perusedellytysten testaaminen koulutusvientiä varten (Eura2014)

-----------------

21.6.2017

EAKR rahoituspäätös / EcoSairila -Shaoxing yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen
EAKR rahoituspäätös / EcoSairila -Shaoxing yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen (Eura2014)

-----------------

21.6.2017

EAKR rahoituspäätös / Kestävä puujulkisivu hiiltämällä - PINTAMOD
EAKR rahoituspäätös / Kestävä puujulkisivu hiiltämällä - PINTAMOD (Eura2014)

---------------

21.6.2017

EAKR rahoituspäätös / Kuidun uudet mahdollisuudet - KUUMA
EAKR rahoituspäätös / Kuidun uudet mahdollisuudet - KUUMA (Eura2014)

-----------------

5.5.2017

EAKR rahoituspäätös / TUMA CO2 - Digileanillä kohti vähähiilisempää tuotantoa
EAKR rahoituspäätös / TUMA CO2 - Digileanillä kohti vähähiilisempää tuotantoa (Eura2014)

---------------

5.5.2017

EAKR rahoituspäätös / Exit Business - Yritykset myyntikuntoon
EAKR rahoituspäätös / Exit Business - Yritykset myyntikuntoon (Eura2014)

----------------

5.5.2017

EAKR rahoituspäätös / Kohti vastuullista matkailua
EAKR rahoituspäätös / Kohti vastuullista matkailua (Eura2014)

----------------

24.3.2017

EAKR rahoituspäätös / Energiatehokkaan asumisen mittaus- ja kehitysympäristö - Digitalo
EAKR rahoitsupäätös / Energiatehokkaan asumisen mittaus- ja kehitysympäristö - Digitalo (Eura2014)

---------------

24.3.2017

EAKR rahoituspäätös / Crossborder Corridor for Business Development
EAKR rahoituspäätös / Crossborder Corridor for Business Development (Eura2014)

---------------

24.3.2017

EAKR rahoituspäätös / Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristönä (lisäraha)
EAKR rahoituspäätös / Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristönä (lisäraha) (Eura2014)

----------------

27.2.2017

EAKR rahoituspäätös / Tulevaisuuden älykkäät hyvinvointi- ja ruokapalvelut
EAKR rahoituspäätös / Tulevaisuuden älykkäät hyvinvointi- ja ruokapalvelut (Eura2014)

-----------------

27.2.2017

EAKR rahoituspäätös / Metsä ja ympäristö - puhdas ja älykäs tulevaisuus
EAKR rahoituspäätös / Metsä ja ympäristö - puhdas ja älykäs tulevaisuus (Eura2014)

------------------

27.2.2017

EAKR rahoituspäätös / Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon - Bioli
EAKR rahoituspäätös / Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon - Bioli (Eura2014)

-------------------

27.2.2017

EAKR rahoituspäätös / JOUKO - Joustava kotitalous
EAKR rahoituspäätös / JOUKO - Joustava kotitalous (Eura2014)

---------------------------------

2016

22.12.2016

EAKR rahoituspäätös / Kuitu3 - Biotalouden tutkimuksen ja osaamisen kehittämisympäristö
EAKR rahoituspäätös / Kuitu3 - Biotalouden tutkimuksen ja osaamisen kehittämisympäristö (Eura2014)

------------------

22.12.2016

EAKR rahoituspäätös / Energiatehokkaiden taloteknisten ratkaisujen kehittäminen – TALOTEK2 (lisärahoitus)
EAKR rahoituspäätös / Energiatehokkaiden taloteknisten ratkaisujen kehittäminen – TALOTEK2 (lisärahoitus) (Eura2014)

-------------------

2.12.2016

EAKR rahoituspäätös / Terveysteknologialla tehokkuutta Etelä-Savoon
EAKR rahoituspäätös / Terveysteknologialla tehokkuutta Etelä-Savoon (Eura2014)

--------------------

2.11.2016

EAKR rahoituspäätös / Metsäbiomassan koostumuksen online-mittausmenetelmän kehittäminen ja testaaminen tuotantoprosessien automatisoimiseksi
EAKR rahoituspäätös / Metsäbiomassan koostumuksen online-mittausmenetelmän kehittäminen ja testaaminen tuotantoprosessien automatisoimiseksi (Eura2014)

--------------------

2.11.2016

EAKR rahoituspäätös / Metsiin - metsäalan kehittämishanke investointiosio
EAKR rahoituspäätös / Metsiin - metsäalan kehittämishanke investointiosio (Eura2014)

---------------------

2.11.2016

EAKR rahoituspäätös / Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä
EAKR rahoituspäätös / Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä (Eura2014)

---------------------

2.11.2016

EAKR rahoituspäätös / BIOCOM-mikrokiteinen selluloosa kumiseoksissa
EAKR rahoituspäätös / BIOCOM-mikrokiteinen selluloosa kumiseoksissa (Eura2014)

----------------------

2.11.2016

EAKR rahoituspäätös / Savonlinnan elinkeinoelämän valmistautuminen Parikkalan rajanylityspaikan kansainväliseen avaamiseen
EAKR rahoituspäätös / Savonlinnan elinkeinoelämän valmistautuminen Parikkalan rajanylityspaikan kansainväliseen avaamiseen (Eura2014)

------------------------

10.10.2016

EAKR rahoituspäätös / Jätevedenpuhdistamosta resurssitehtaaksi
EAKR rahoituspäätös / Jätevedenpuhdistamosta resurssitehtaaksi (Eura2014)

------------------------

10.10.2016

EAKR rahoituspäätös / Älytunnisteteknologian kehittäminen ja alueellinen demonstrointi metsäalalla (Metsä-ID)
EAKR rahoituspäätös / Älytunnisteteknologian kehittäminen ja alueellinen demonstrointi metsäalalla (Metsä-ID) (Eura2014)

-------------------------

10.10.2016

EAKR rahoituspäätös / Biomassaprosessien laboratorio 2
EAKR rahoituspäätös / Biomassaprosessien laboratorio 2 (Eura2014)

--------------------------

01.07.2016
EAKR rahoituspäätös / Paikkaperustainen hyvinvointitieto ja elinvoimakunnan hyvinvointiratkaisut
EAKR rahoituspäätös / Paikkaperustainen hyvinvointitieto ja elinvoimakunnan hyvinvointiratkaisut (Eura2014)

--------------------------

01.07.2016
EAKR rahoituspäätös / Viilun modifiointi
EAKR rahoituspäätös / Viilun modifiointi (Eura2014)

---------------------------

06.06.2016
EAKR rahoituspäätös / Asumisen energiatehokkuuden parantaminen sisäilman hallinnan avulla -InFlow
EAKR rahoituspäätös / Asumisen energiatehokkuuden parantaminen sisäilman hallinnan avulla -InFlow (Eura2014)

---------------------------

16.03.2016
EAKR rahoituspäätös / Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa (VÄHIMAT)
EAKR rahoituspäätös / Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa (VÄHIMAT) (Eura2014)

----------------------------

11.02.2016
EAKR rahoituspäätös / Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu Etelä-Savossa 2016-17
EAKR rahoituspäätös / Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu Etelä-Savossa 2016-17 (Eura2014)

---------------------------

2015

16.12.2015
EAKR rahoituspäätös / Vihreät materiaalit ja menetelmät - kohti hiilineutraalia ja päästötöntä tulevaisuutta
EAKR rahoituspäätös Vihreät materiaalit ja menetelmät - kohti hiilineutraalia ja päästötöntä tulevaisuutta (Eura2014)

--------------------------

16.12.2015
EAKR rahoituspäätös / Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristönä
EAKR rahoituspäätös nro A71327 Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristönä (Eura2014)

---------------------------

16.12.2015
EAKR rahoituspäätös / Smart shape memory solutions for creating new business in the region
EAKR rahoituspäätös Smart shape memory solutions for creating new business in the region (Eura2014)

----------------------------

16.12.2015
EAKR rahoituspäätös / Laajamittaisen tryffelinviljelyn ja taimituotannon kehittäminen
EAKR rahoituspäätös nro A71201 Laajamittaisen tryffelinviljelyn ja taimituotannon kehittäminen (Eura2014)

-----------------------------

3.12.2015
EAKR rahoituspäätös / Memory Park Business Plan
EAKR rahoituspäätös nro A70091 Memory Park Business Plan (Eura2014)

-----------------------------

3.12.2015
EAKR rahoituspäätös / Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet
EAKR rahoituspäätös nro A71236 Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet (Eura2014)