Markkinointiaineistot

Etelä-Savon visuaalinen ilme on tarkoitettu kaikkien maakunnassa toimivien tahojen käyttöön ja sitä saa ohjeiden mukaisesti vapaasti hyödyntää.

Visuaalisen ilmeen tavoitteena on viestiä maakunnan identiteetistä ja arvomaailmasta sekä tarjota yhtenäinen, tunnistettava ulkoasu markkinointia ja virallista edustamista varten. Ilme pohjautuu maakunnan Uusiutuva Etelä-Savo -strategian pääsanomaan.

Visuaaliseen ilmeeseen kuuluvat värit, kuvamaailma, typografia, tunnus ja elementit.

Myös maakunnan esittelyaineistot ovat vapaasti maakunnallisten tahojen käytettävissä.