Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Tammikuu 2016.

KUTITA- hanke

Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttaa yhdessä maakunnan kuntien kanssa kuntien kiinteistötietojen tarkistushankkeen. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla eheyttää ja täydentää kiinteistöjen rakennustietoja koskevia rekisteriaineistoa kunnissa.

Hankkeessa luodaan yhteistyöverkostot ja toimivat mallit kuntien ja rekisteriviranomaisten toimivalle tiedonvaihdolle, laaditaan toimintatapaohjeistus kunnille kiinteistöjen rakennustietojen tarkistustyölle sekä tuotetaan kunnille valmiita asiakirjapohjia mm. tiedottamiseen, tietojen keräämiseen ja raportointiin.

Hankkeen projektipäällikkönä aloittaa helmikuun alussa insinööri (amk) Mika Flöjt, joka toteuttaa edellä luetellut toimenpiteet kuntien nimeämien yhdyshenkilöiden tuella. Hankeaika on joulukuusta 2015 vuoden 2016 loppuun.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen 0400 977 672, janne.nulpponen@esavo.fi

Sisällysluettelo JOUSI 1/2016