Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa tehdään kaikille avoimissa työpajoissa

Etelä-Savossa tehdään parhaillaan maakunnallista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa, jossa pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen organisointiin ja rahoittamiseen. Suunnitelmatyötä koordinoi Etelä-Savon maakuntaliiton Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke ja rahoittaa Taiteen edistämiskeskus. Hanke on osa hallituksen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta, jossa vakiinnutetaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Hanke järjestää maaliskuussa Juvalla kuusi kaikille avointa teematyöpajaa, joihin toivotaan mukaan taiteen ja hyvinvoinnin asiantuntijoita sekä kaikkia taiteen hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneita. Työpajojen teemat ja ajankohdat ovat:

  • Kulttuuriympäristöt ja julkinen taide 6.3. klo 13-16
  • Erityistä tukea tarvitsevat 9.3. klo 9-12
  • Koulutus ja tutkimus 12.3. klo 13-16
  • Työikäiset 15.3. klo 13-16
  • Lapset ja nuoret 19.3. klo 13-16
  • Ikääntyneet 21.3. klo 13-16

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma kytkeytyy käynnissä olevaan maakunta- ja sote-uudistukseen. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteistyömallit osaksi uuden maakunnan ja kuntien työtä.

Lisätietoja työpajoista ja työpajoihin ilmoittautuminen: http://www.es2019.fi/tyopajat

Lisätietoa kulttuurihyvinvointisuunnitelmasta ja Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hankkeesta: http://www.esavo.fi/hyvinvointia-kulttuurista-etela-savoon sekä hankkeen koordinaattorilta:

Taru Tähti

Koordinaattori, Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke

Etelä-Savon maakuntaliitto

Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

040 7043861

taru.tahti@esavo.fi

  • Julkaistu 12.02.2018

Jaa


19 helmi

Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot. Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella. Lue lisää

15 tammi

Maakuntahallituksen kokoustiedote 15.01.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 15.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Hallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksesta ja päätti kahden AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen myöntämisestä. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä