Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntavaltuusto käsitteli vuoden 2017 toimintaa ja taloutta

Maakuntavaltuusto kokoontui Mikkelissä 28.5.2018 käsittelemään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Etelä-Savon maakuntaliiton vuoden 2017 toiminnassa nousi keskeiseen asemaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun eteneminen. Maakunnan edunvalvonnassa esille nousi erityisesti kysymys EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuudesta ja uudistusten vaikutuksista Etelä-Savoon. Vuotta 2017 värittivät Etelä-Savossa Suomi 100 juhlavuosi ja Mikkelissä järjestetyt valtakunnalliset asuntomessut. Toimintaympäristön keskeisin muutos oli Etelä-Savon maakunnan talouden kääntyminen muun maan tavoin ripeään kasvuun useiden huonojen vuosien jälkeen.

Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksessaan, että maakuntaliiton toiminnassa on noudatettu maakuntavaltuuston hyväksymää talousarviota. Maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin tehtyjen päätösten mukaisesti. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdyistä toimenpiteistä on annettu yksityiskohtainen selvitys.

Vuoden 2017 tulos muodostui ennakoitua paremmaksi. Tulosta paransi muun muassa liiton henkilöstön maakunta- ja sote-uudistukselle tekemä työpanos, jota vastaan saatiin valtionavustusta. Lisäksi hanketoiminnan nettokustannukset liitolle olivat talousarviossa esitettyä pienemmät. Jäsenkuntien maksuosuudet laskivat edellisestä vuodesta kolme prosenttia. Vuoden 2017 tilinpäätöksen alijäämä 50 947,88 euroa, siirrettiin taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämään.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu vaikuttaa oleellisesti maakuntaliiton talouden suunnitteluun. Valtio rahoittaa uudistusta niin, että esivalmistelun rahoitus osoitetaan maakuntaliitoille. Esivalmistelu jatkuu tämän hetkisen tiedon mukaan 31.5.2018 saakka. Uudistuksen kokonaiskustannukset vuonna 2017 olivat 444 731 euroa. Valtionrahoitusta uudistuksen esivalmisteluun oli Etelä-Savon maakuntaliitolle vuoden 2017 loppuun mennessä myönnetty 1 514 958 euroa. Maakuntaliitto toimi varojen välittäjänä myös muille uudistuksen valmisteluun osallistuville tahoille. Maakuntauudistukseen valmistautuminen ja siihen liittyvä omaisuuden realisoiminen johtivat maakuntaliiton omistaman Asunto Oy Saijonhovin toimistohuoneiston myyntiin joulukuussa 2017. Huoneistosta kirjattiin tuloa 24 692,17 euroa.

Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoa ja taloutta hoitaneille maakuntahallitukselle ja maakuntajohtajalle. Henkilöstöä koskevat yksityiskohtaiset tiedot on esitetty erillisessä henkilöstöraportissa, jonka maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi.

Maakuntavaltuusto myönsi Teemu Hirvoselle eron maakuntahallituksen jäsenyydestä sekä maakuntahallituksen toisen varapuheenjohtajan tehtävästä. Valtuusto valitsi maakuntahallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2019 maakuntahallituksen jäseneksi Anna-Kristiina Mikkosen. Hänet valittiin myös hoitamaan toisen varapuheenjohtajan tehtävää.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi 050 500 2584 ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, hanna.makkula@esavo.fi 040 0618489

  • Julkaistu 28.05.2018

Jaa


18 kesä

Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.6.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.6. Mikkelissä. Ennen kesätaukoa pidetyssä kokouksessa hallitus antoi lausuntoja, valtuutti Etelä-Savon maakuntaliiton hakemaan jatkoaikaa Etelä-Savon ennakointiverkko -hankkeelle ja päätti myöntää rahoitusta neljälle hankkeelle. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä