Heinäveden Kangasmäelle ei tuulivoimapuistoa

Maakuntahallitus poisti tuulivoimaa käsittelevästä maakuntakaavasta Heinäveden Kangasmäen tuulivoimalan. Alueen poistoa vaadittiin yli 160 muistutuksessa, joita maakunnan vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä muut asianosaiset tekivät maakuntaliitolle tuulivoimakaavaehdotuksesta.

Etelä-Savoon voidaan maakuntahallituksen mielestä rakentaa yhdeksän isoa tuulivoimapuistoa.


Etelä-Savo haluaa suojella kaunista järvimaisemaa tuulivoimaloilta.

Osin uudelleen nähtäville

Lopullisesti tuulivoimaa käsittelevän vaihemaakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto ensi vuonna. Ennen valtuustokäsittelyä kaava pitää laittaa Kangasmäen osalta vielä uudelleen nähtäville, jolloin se ei ehdi 25. marraskuuta 2013 kokoontuvan valtuuston päätettäväksi. Nähtävillä olon jälkeen kaavaa käsitellään vielä maakuntahallituksessa.

Maakuntahallituksen 21. lokakuuta hyväksymä esitys tarkoittaa, että valtuusto saa hyväksyttäväkseen vaihemaakuntakaavan, joka ohjaa kaikkea teollisen kokoluokan tuulivoimasuunnittelua Etelä-Savossa.

Kaava osoittaa maakunnasta yhdeksän aluetta, jotka soveltuvat laajaan tuulivoimatuotantoon. Alueista Sarvikumpu-Sopakon ja Kilpimäen alueet sijaitsevat Heinävedellä, Savonrannan, Syvälahden ja Pihlajaniemen alueet Savonlinnassa, Enonkosken ja Laukunkankaan alueet Enonkoskella, Konnalammenmäen alue Puumalassa ja Niinimäen alue Pieksämäellä.


Janne Nulpponen (vas.) valmistelee tuulivoimakaavaa. Vierellä Jyrki Kuva ja Teppo Leinonen liiton virastolta sekä Pekka Selenius maakuntahallituksesta.

Voimaan kaava tulee arviolta vuonna 2014 sen jälkeen, kun ympäristöministeriö on sen hyväksynyt.

Palaute poiki muutoksia

Etelä-Savon tuulivoimakaavan ehdotus oli nähtävillä ja lausunnoilla syyskuun alusta lokakuun alkuun. Saadun palautteen perusteella maakuntahallitus paitsi poisti Kangasmäen tuulivoima-alueen teki kaavamääräyksiin eräitä täsmennyksiä.

Nähtävilläoloaikana maakuntaliitto sai muistutuksia kuudesta tuulivoima-alueesta. Palautteista lähes kaikki koskivat Heinäveden Kangasmäkeä (164). Muista alueista muistutuksia liito sai 18. Lisäksi maakuntaliitto sai kaavaehdotuksesta reilut 30 lausuntoa.

Jo luonnosvaiheessa maakuntaliitto poisti palautteen perusteella kaksi tuulivoimala-aluetta: Rantasalmen Parkumäen itäpuoleisen alueen ja Heinäveden Kangaslamminmäen alueen. Ratkaisuilla haluttiin turvata Linnasaaren kansallispuiston ja Heinäveden reitin maisemaa.

Ennen maakuntavaltuuston käsittelyä kaavasta pidetään vielä ns. viranomaisneuvottelu maakuntaliiton, ympäristöministeriön ja muiden keskeisten viranomaistahojen kesken.

Vaihemaakuntakaavan hyväksymisen jälkeenkin mahdollinen tuulivoimarakentaminen ratkaistaan kuntien yleiskaavoituksella ja muulla yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla. Maankäyttö kaavojen määrittelemillä, tuulivoimatuotantoon soveltuvilla alueilla on jatkossakin kuitenkin kiinni maanomistajan tahdosta. Maanomistaja ratkaisee, haluaako hän vuokrata alueitaan tuulivoimatoimijoille.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

JOUSI 7/2013