Tulevaisuusloikka – Etelä-Savon ennakointihanke 2015 - 2017

Tulevaisuusloikka on Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama (ESR) kaksivuotinen (1.4.2015 – 31.3.2017) ennakointihanke.

Hankkeen tavoitteet:

  • Toimintaympäristön seuranta, tiedonhaku ja analysointi. Selvitysten ja muun ennakointimateriaalin tuottaminen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi (maakunnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi) sekä tuloksista viestiminen eri tahoille.
  • Ennakointiyhteistyön kehittäminen ja alueellisen verkoston luominen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (Etelä-Savon ennakoinnin toimintamalli).
  • Osallistuminen alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten ennakointiverkostojen toimintaan sekä yhteyslinkkinä toimiminen maakunnan sisäisen verkoston ja ulkoisten verkostojen välillä.

Lisätietoja hankkeesta antavat suunnittelija Hanna Kautiainen, puh. 044 770 0519 ja suunnittelija Anne Kokkonen, puh. 044 770 0512.

Tutustu Etelä-Savon maakuntaliiton ja Etelä-Savon ELY-keskuksen ylläpitämiin esavoennakoi.fi -sivustoon.

Uusimmat katsaukset: