Suora osoite: http://www.esavo.fi/tuulivoimakaava

1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavalla täydennetään Etelä-Savon voimassaolevaa maakuntakaavaa tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden osalta.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 3.2.2016. Maakuntakaava tulee voimaan, kun ympäristöministeriö antanut vahvistuspäätöksensä ja maakuntaliitto on kuuluttanut päätöksestä omalla ja kuntien ilmoitustauluilla, kotisivuillaan sekä alueen lehdissä.

>>Ympäristöministeriön vahvistuspäätös (pdf)
>>Kuulutus voimaantulosta (pdf)

1. vaihemaakuntakaavaan voi tutustua seuraavista linkeistä:

>>Hyväksymistä koskeva maakuntavaltuuston pöytäkirja
>>Kaavaratkaisu pähkinänkuoressa (pdf)
>>Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (pdf)
>>Kaavaselostus (pdf)
>>Kaavakarttaotteet A3-koossa (pdf)
>>Kaavayhdistelmät A3-koossa (pdf)
>>Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
>>Selvitysaineistot

Yhteystiedot  |  Palaute