Suora osoite: http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2

2. Vaihemaakuntakaava

Maakuntahallitus käynnisti 20.8.2014 Etelä-Savon maakuntakaavan päivittämisprosessin. Kaavaprosessissa päivitetään ja täydennetään nykyistä maakuntakaavaa useiden maankäyttömuotojen osalta. Käynnistettävästä kaavasta käytetään nimeä Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava. Keskeisin päivittämisen kohde on luonnonvarojen kestävä käyttö. Kaavaprosessissa tutkitaan mm. turvetuotannon ja vesistöjen virkistyskäytön yhteensovittamista. Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava oli nähtävillä 28.10.2016 saakka. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan 21.11. vastineen nähtävilläolon aikana jätettyihin muistutuksiin. Samalla maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle kaavan hyväksymistä. Vastine on luettavissa maakuntahallituksen kokouspöytäkirjan liitteenä. Maakuntavaltuuston kokous on 12.12. Maakuntavaltuuston kokouksen esityslista liitteineen tulee luettavaksi maakuntaliiton kotisivuille ennen kokousta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nähtävillä olleen kaavaehdotuksen aineistot:

Muuta aikaisempaa materiaalia:

Yhteystiedot  |  Palaute