Suora osoite: http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2

2. Vaihemaakuntakaava

Maakuntahallitus käynnisti 20.8.2014 Etelä-Savon maakuntakaavan päivittämisprosessin. Kaavaprosessissa päivitetään ja täydennetään nykyistä maakuntakaavaa useiden maankäyttömuotojen osalta. Käynnistettävästä kaavasta käytetään nimeä Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava. Keskeisin päivittämisen kohde on luonnonvarojen kestävä käyttö. Kaavaprosessissa tutkitaan mm. turvetuotannon ja vesistöjen virkistyskäytön yhteensovittamista. Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2016 Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan.

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan, että kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä maakuntaliiton virastossa (os. Mikonkatu 5, 50100 MIKKELI) 2.1.2017 alkaen, josta alkaen alkaa myös maankäyttö- ja rakennuslain 188§:n mukainen valitusaika. Valitusaika on 30 päivää siitä päivästä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Maakuntavaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen on luettavissa maakuntaliiton kotisivuilla.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava maakuntavaltuuston 12.12.2016 hyväksymässä muodossa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muuta aikaisempaa materiaalia: