Suora osoite: http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2

2. Vaihemaakuntakaava

Maakuntahallitus käynnisti 20.8.2014 Etelä-Savon maakuntakaavan päivittämisprosessin. Kaavaprosessissa päivitetään ja täydennetään nykyistä maakuntakaavaa useiden maankäyttömuotojen osalta. Käynnistettävästä kaavasta käytetään nimeä Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava. Keskeisin päivittämisen kohde on luonnonvarojen kestävä käyttö. Kaavaprosessissa tutkitaan mm. turvetuotannon ja vesistöjen virkistyskäytön yhteensovittamista. Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.


KUULUTUS

ETELÄ-SAVON 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 28.9. – 28.10.2016

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavalla täydennetään Etelä-Savon voimassaolevaa maakuntakaavaa useiden eri maankäyttöteemojen osalta. Etelä-Savon maakuntahallitus on päättänyt asettaa kaavan ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti julkisesti nähtäville 28.9. – 28.10.2016 väliseksi ajaksi.

2. vaihemaakuntakaava laaditaan koko Etelä-Savon maakunnan alueelle kattaen seuraavat kunnat: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. Mikkeliin liittyneen entisen Suomenniemen kunnan osalta täydentäminen koskee siellä voimassa olevaa Etelä-Karjalan maakuntakaavaa.

Kaava-asiakirjat on luettavissa nähtävilläolon aikana Etelä-Savon maakuntaliiton virastossa (Mikonkatu 5, Mikkeli) ja kaikissa maakunnan kunnissa kunnanvirastojen julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Asiakirjat ovat lisäksi luettavissa tällä sivustolla alla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti kuntalaisille ja muille osallisille varataan mahdollisuus lausua kirjallisesti mielipiteensä (muistutus) kaavaehdotuksesta.  Muistutukset tulee toimittaa viimeistään 28.10.2016 klo 15.00 mennessä Etelä-Savon maakuntaliiton virastoon osoitteeseen Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi.

Maakuntakaavan osallisia ovat kaikki ne henkilöt, viranomaiset ja yhteisöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Mikkelissä 19.9.2016

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON MAAKUNTAHALLITUS

Nähtävillä olevan kaavaehdotuksen aineistot:

Nähtävillä olevaan kaava-aineistoon voi tutustua myös oheisessa karttapalvelussa tai avaamalla sen suurempana uuteen selainikkunaan. Karttaikkunassa voi vertailla vasemmalla olevaa kaavaehdotusta ja oikealla olevaa maakuntakaavayhdistelmää, jossa näkyy maakuntakaavatilanne nyt ehdotettujen täydennysten jälkeen. Karttoja vertaillaan liikuttamalla kartalla olevaa pystypalkkia sivusuunnassa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aikaisempaa materiaalia:

Yhteystiedot  |  Palaute