Suora osoite: http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2

2. Vaihemaakuntakaava

Maakuntahallitus käynnisti 20.8.2014 Etelä-Savon maakuntakaavan päivittämisprosessin. Kaavaprosessissa päivitetään ja täydennetään nykyistä maakuntakaavaa useiden maankäyttömuotojen osalta. Käynnistettävästä kaavasta käytetään nimeä Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava. Keskeisin päivittämisen kohde on luonnonvarojen kestävä käyttö. Kaavaprosessissa tutkitaan mm. turvetuotannon ja vesistöjen virkistyskäytön yhteensovittamista. Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä.Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto (luonnos) oli nähtävillä 1.2-11.3.2016 välisen ajan. Samalla siitä pyydettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti lausunnot jäsenkunnilta, viranomaisilta ja keskeisiltä sidosryhmiltä. Maakuntahallitus käsitteli palautetta kokouksessaan 18.4.2016 ja antoi palautteeseen vastineensa.

>> Kooste valmisteluvaiheen palautteesta ja maakuntahallituksen vastine 18.4.(pdf)

Seuraavaksi maakuntaliitossa valmistellaan maakuntahallituksen hyväksymän vastineen pohjalta kaavaehdotus. Kaavaehdotus on kesän 2016 aikana viranomaisilla lausuttavana. Kaava asetetaan nähtäville lausuntokierroksen ja viranomaisneuvottelun jälkeen syksyllä 2016. Nähtävilläolon ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin erikseen. Kaavaprosessista kerrotaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (pdf).

Helmi-maaliskuulla nähtävillä ja lausunnoilla ollut kaavan valmisteluaineisto:

>> Kaavakartta (pdf)
>> Merkinnät ja määräykset (pdf)
>> Kaavaselostus (pdf)
>> Kohdeluettelo (pdf)
>> Yhdistelmäkartta (pdf)
>> Kumoamiskartta ent. Suomenniemen kunnan osalta (pdf)
>> Kaavan selvitysaineistot

Lue myös Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston esittelydiat.

Aikaisempaa materiaalia:

>> Lähtökohtaraportti 16.6.2014 (pdf)
>> 4.11.2014 pidetyn viranomaisneuvottelun muistio (pdf)
>> Vastine osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuun palautteeseen (pdf)

Yhteystiedot  |  Palaute