Rahoitus ja hankkeet

AIKO HANKERAHOITUS

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehityksen määräraha vuosille 2016 - 2018. Rahoitus on Suomen hallituksen "Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla" -kärkihankkeen toimenpide.

Etelä-Savolle on myönnetty vuosina 2016-2018 yhteensä 692 000 euroa tämän toimenpiteen hankkeiden toteuttamiseen. Tietoa rahoitusmahdollisuuksista löydät Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) suunnitelmasta Etelä-Savossa.

Rahoitukseen liittyvät lomakkeet:

Hyväksytyt hankkeet