Suoraan sisältöön
Etelä-Savon maakuntahallituksen blogikirjoitusten sarjassa hallituksen jäsenet esittäytyvät. Eteläsavolaisuudestaan ja ajatuksistaan maakunnan kehittämiseksi kertoo Juha Kukkonen (ps.).

Julkaistu 19.09.2023

Etelä-Savo sydämellä: maakuntahallituksen jäsen Juha Kukkonen

Etelä-Savon maakuntahallituksen blogikirjoitusten sarjassa hallituksen jäsenet esittäytyvät. Eteläsavolaisuudestaan ja ajatuksistaan maakunnan kehittämiseksi kertoo Juha Kukkonen (ps.).

1. Millainen eteläsavolainen olet? Missä asut, mitä teet ja mitä arvostat kotiseudussasi?

Olen asunut Savonlinnassa vuodesta 2012. En valitettavasti uskalla väittää, että olisin eteläsavolainen, mutta silti pyrin työskentelemään maakunnan ja sen asukkaiden puolesta. Olen syntynyt Keravalla, ja 28-vuotiaana muutin Helsinkiin, mistä muutin 25 vuoden jälkeen Savonlinnaan. Vanhempani ovat kotoisin nykyisestä Joensuusta, tarkemmin entisen Enon kunnasta. Verenperintöni on siten itäsuomalainen, ja katsonkin, että olen ensisijaisesti itäsuomalainen. Tavoitteeni on siksi koko Itä-Suomen aseman puolustaminen. Vesistöisessä Itä-Suomessa on Suomen kaunein luonto, ja se on meidän rikkautemme. Luonnosta voimme ammentaa myös tulevaisuutemme elinvoiman.

Opiskelin kaupallisen keskiasteen tutkinnon, ja sen jälkeen pyrin Helsingin yliopistoon ja valmistuin valtiotieteen maisteriksi. Työskentelin pääasiassa valtion virkamiehenä asumisen tuen parissa, ja myöhemmin valtion rahoittaman asuntotuotannon ongelmien ratkaisemiseksi. Jotkut valtion asuntolainaa tai korkotukilainaa saaneet vuokrataloyhteisöt eivät kyenneet selviytymään rahoituksensa vastuista, ja niitä ongelmia yritin rahoitusasiantuntijana (ylitarkastajan virkanimikkeellä) ratkoa. Työssäni opin, että myös julkiset velat on maksettava, eikös juu? Siitä opista on peräisin myös tavoitteeni julkisen hallinnon vastuullisesta taloudenpidosta.

Lähdin politiikkaan vuonna 2012, mistä lähtien olen toiminut Savonlinnan kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa.

2. Mihin asioihin maakunnassa erityisesti haluaisit vaikuttaa tehtäväsi kautta?

Olen aina toivonut, että voisin vaikuttaa maakunnan päättäjänä siihen, että Etelä-Savon kunnat ja kaupungit katsoisivat maakunnan kokonaisetua, ei pelkästään oman kunnan etua. Tarkoitan tällä sitä, että harjoittaisimme julkisissa palveluissa järkevää työnjakoa. Etelä-Savon asukasluku vähenee huolestuttavasti, ja katson, että osasyy on se, että nimenomaan opiskeluikäiset nuoret siirtyvät opiskelemaan maakunnan ulkopuolelle. Tällaisia nuoria on vaikea enää saada takaisin, jos opiskelut ja työharjoittelut tehdään maakunnan ulkopuolella. Siksi olisi järkevää saada maakuntaan mahdollisimman monipuolinen koulutustarjonta, jotta mahdollisimman moni eteläsavolainen nuori voisi saada opiskelupaikan maakunnan sisältä.
Kuntien ei kannattaisi kynsin hampain pitää kaikista oman kunnan koulutuspaikoista kiinni, vaan tärkeintä olisi, että vaikka nuori ei löytäisi haluamaansa opiskelupaikkaa oman kunnan alueelta, hän voisi saada sellaisen muualta maakunnasta. Tällainen nuori voisi siten jäädä myös asumaan ja työskentelemään synnyinmaakuntaansa. Voin kokemuksesta sanoa, että eteläisen Suomen suuret kaupungit eivät voi kilpailla elämän laadussa itäisen Suomen kuntien kanssa.

3. Terveisesi eteläsavolaisille – ja muualle Suomeen?

Etelä-Savon asukasmäärä vähenee huolestuttavasti. Erityisesti syntyvyys on romahtanut. Se vaikuttaa maakunnan elinvoiman heikkenemiseen, mutta emme saisi alistua sille, että suunta olisi väistämätön.
Olen huolestunut siitä, saako Suomen kasvava polvi kotona tai koulussa oikean kuvan maailman ja ihmisen elämän tärkeistä tekijöistä. Jos lapsen isä ja äiti asuvat kaukana omista vanhemmistaan, ymmärtävätkö kasvavat lapset sukupolvien historian ja merkityksen? Tapaavatko lapset isovanhempiaan vain silloin tällöin ja vain vähän aikaa kerrallaan, vai elävätkö lapset päivittäin sukupolvien ketjussa? Entä uskaltaako nykynuori etääntyä tai irrottautua kaveripiirinsä vaikutuksesta ja ajatella joskus "itsekkäästi" omaa ja mahdollisen puolisonsa yhteistä elämän rakentumista? Vaikuttaako kaveripiiri siis enemmän nuoren aikuisen asuinpaikkaan ja muihin elämän valintoihin kuin nuoren oma tahto?
Omien juurten merkitys on suuri hyvän elämän rakentumisessa.

Juha Kukkonen
Maakuntahallituksen jäsen
Etelä-Savon maakuntaliitto