Tietopalvelu

Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!

Tänä vuonna on kulunut 120 vuotta arkkitehti Alvar Aallon syntymästä. Alvar Aalto on tunnetuin suomalainen arkkitehti, mutta on meillä monia muitakin ansioituneita arkkitehteja. Heidän ansiostaan suomalainen sodan jälkeinen arkkitehtuuri on kerännyt mainetta maailmalla. Asiaa on syytä tarkastella Etelä-Savon näkökulmasta.

Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvaukset, maastokäynnit, haastattelut, arvioinnit, museoarkistoihin perehtymiset ja aineiston kokoamiset. 

Modernia rakennusperintöä on Etelä-Savossa dokumentoitu lähinnä kuntien yleiskaavoituksen yhteydessä. Lisäksi on toteutettu kolme modernin rakennusperinnön inventointihaketta: Savonlinnan maakuntamuseon toteuttama Savonlinnan keskusta-alueen rakennusinventointi vuonna 1993, Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hankkeen yhteydessä toteutettu alueinventointi Mikkelin keskusta-alueen sekä Haukivuoren ja Hirvensalmen taajamissa vuonna 2012 sekä v. 2015 Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta kuntoon -hankkeessa ELY-keskuksen toteuttama teemainventointi, jossa tarkasteltiin maakunnan vuosien 1939-1979 välillä rakennettuja seurantaloja, kunnantaloja, terveys- ja lääkärintaloja, kirkkoja, pappiloita, arkkitehti Martti Välikankaan tuotantoa sekä toisen maailmansodan aikaisia upseeri- ja aliupseerikyliä. Tiedonpuutteita ja inventointitarvetta on kuitenkin vielä runsaasti mm. 1960 – 1980 -lukujen rakentamisesta.

Selvitys antaa kokonaiskuvan siitä, minkälaista eri aikakausien arkkitehtuuria Etelä-Savossa on. Vaikka Etelä-Savossa ei Alvar Aallon luomuksia juuri olekaan, niin meillä on kuitenkin järjestetty lukuisia arkkitehtikilpailuja, joiden tuloksena on rakennettu mm. näyttäviä kunnantaloja ja kulttuurikeskuksia kuten Mikaeli Mikkelissä ja Poleeni Pieksämäellä. Useita kiinnostavia rakennuksia Etelä-Savoon ovat esimerkiksi suunnitelleet arkkitehdit Eero Jokilehto ja Martti Välikangas. Maakuntamme mielenkiintoista rakennusperintöä ja uutta arkkitehtuuria pitää tehdä tunnetuksi!

Pieksämäen keskusta on yksi valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Keskustassa on kiinnostavia ja tutustumisen arvoisia funkkis-rakennuksia esimerkiksi torinlaidan taksikoppi

Rakennettu kulttuuriympäristö ilmentää yhteiskuntamme rakentumista ja on näkyvä osa historiaamme. Vikmanin taustaselvityksen tarkastelujaksolle (1939-1990) sisältyvät mm. toinen maailmansota, jälleenrakennuskausi, hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen, rakennustekniikan kehittyminen, öljykriisi ja taloudellinen nousukausi. Moderni rakennusperintö muodostaa suurimman osan arkiympäristöämme ja siksi on usein vaikea tunnistaa rakennusten erityis- ja ominaispiirteitä. Ne on hyvä dokumentoida viimeistään nyt, kun maakunnan julkista rakennuskantaa uhkaa laajat korjaus- ja muutostarpeet.

Tietoja inventoiduista rakennuksista löytyy Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannasta: www.esku.fi. Sivustolta löytyy myös artikkeleja aiheesta.

FM Laura Vikmanin taustaselvitys: http://www.esavo.fi/resources/public//2017/Moderni%20arkkitehtuuri%20taustaselvitys.pdf

Lisätietoja: Ympäristöpäällikko Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618 sanna.poutamo(at)esavo.fi

SISÄLLYSLUETTELO