Tietopalvelu

Kulttuurin nykytila ja tulevaisuus puhuttavat

Pöydänympärys oli lähes täynnä, kun väki kokoontui 3.5.2018 Etelä-Savon maakuntaliittoon Kulttuurin tulevaisuuspöytä -kokoukseen. Kokouksessa keskusteltiin kulttuurin vaikutuksesta maakunnalliseen identiteettiin, saatavilla olevista apurahoista ja syistä kulttuuriyritysten vähenemiseen.

Paula Karhunen Taiteen edistämiskeskus Taikesta esitteli tilaisuudessa Etelä-Savon alueprofiiliaineistoa. Huomiota herätti, että kulttuuriyritysten määrä ja kulttuurialan työvoima näyttäisivät vähenevän Etelä-Savossa. Tunnelma ja vaikutelma toimijoilla oli, että tällä hetkellä valtion suunnasta kulttuurin perusrakennetta kyseenalaistetaan, kun samalla tulisi tehdä kehittämistyötä. Jos kulttuuritoiminnan perusrakenne rapautuu, on uuden rakentaminen ja kehittäminen kohtuuttoman hankalaa. Esiin tuli myös vahva huoli siitä, kuka ottaa jatkossa vastuuta alueellisista museoasioista. Onko maakuntamuseoiden tai alueellisten vastuumuseoiden ylläpitäminen mielekästä ja houkuttelevaa museotoimijoiden omasta näkökulmasta?

Apurahat ja avustukset

Apurahoja ja avustuksia taiteen ja kulttuurin edistämiseen on edelleen jaossa, mutta uuden kehittämiseen kaivataan lisää intoa.

-Sekä Taiken että Suomen kulttuurirahaston hakijamäärät ovat Etelä-Savossa laskussa, vaikka toistaiseksi rahaa olisi jaettavaksi entiseen malliin, huomauttaa matkailun ja kulttuurin kehittämispäällikkö Heli Gynther.

-Suunta on huolestuttava, sillä hakijamäärien vähentyessä Taiken ja SKR:n jaettavaa avustussummaa pienennetään. Pohdintaa pitäisi vielä käydä siitä, ovatko rahoitusinstrumentit kenties vanhanaikaisia, kuinka niitä tulisi muuttaa, kuinka rahaa voisi jakaa toisin ja kuinka huolehtia siitä, että hakemusten määrä Etelä-Savossa saadaan nousuun, jatkaa Gynther.

Pienissä kunnissa suuntaus on päinvastainen. Esimerkiksi Mäntyharjulla kulttuurin avustushakemusten määrä ja tarve kasvavat. Toiveena on, että kunta hakisi rahoitusta ja ottaisi yksityisiä toimijoita mukaan. Kunta ei kuitenkaan voi olla hakijana kaikissa rahoitusinstrumenteissa. Ratkaisu voisi olla, että toteutetaan hankkeita, joissa on tuensiirtomahdollisuus. Tämä tarkoittaa, että yksi toimija olisi tuensaaja, joka hallinnoisi esimerkiksi EU-rahoitteista hanketta. Hankkeesta kohdennettaisiin ja jaettaisiin tukea pienille toimijoille. Idea kiinnosti kokouksen osallistujia. Esiin nousi ajatus mahdollisesta hankeideointitapaamisesta, johon kutsuttaisiin mukaan myös rahoittajien edustajia mahdollisimman laajalti.

Maakunnan kulttuuritehtävät ja maakunnallinen identiteetti

Tilaisuudessa kuultiin, mitä kulttuuritoimijat odottavat tulevan Etelä-Savon maakunnan tekevän kulttuurin ja taiteen saralla. Kulttuuritoimijat pitävät maakunnan tärkeimpinä tehtäväalueina kulttuuritoimialalla:

  • kulttuuri osana aluekehityksen ja elinkeinojen edistämistä
  • kulttuurihyvinvointi
  • kulttuurin peruspalvelut

Maakunnallinen identiteetti, sen ilmeneminen ja sen edistäminen kirvoittivat kuitenkin tilaisuuden innokkaimman keskustelun.

-Maakunnan taiteilijoilla on loistavia näkemyksiä ja toivottavasti saamme heidät mukaan identiteettityöhön. Tästä kuulemme ja keskustelemme vielä lisää jatkossa, toivoo Gynther.

Heli Gynther, kehittämispäällikkö, matkailu ja kulttuuri, puh.  040 7737 285