Tietopalvelu

Hyvinvointia kulttuurista -hankkeen esittely ja tilannekatsaus

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon on osa opetus- ja kulttuuriministeriön prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja edistää hyvinvointia. Kulttuurista hyvinvointityötä on suunniteltu mm. työpajoissa ja sitä edistetään ja juurrutetaan osaksi uuden Etelä-Savon maakunnan ja kuntien toimintoja.

Työpajassa tehtiin suunnitelmaa erityistä tukea tarvitsevien kulttuurihyvivoinnin varmistamiseksi.

Hanke koostuu kolmesta toisiaan tukevasta toimenpiteestä. Ensimmäiseksi luodaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma, jossa tuodaan esiin kulttuurihyvinvoinnin alueellinen tilannekuva ja tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset kulttuurihyvinvoinnin kehittämiseksi. Toiseksi hankkeessa toteutetaan eri puolilla maakuntaa pilottikokeiluja, joissa löydettyjä hyviä käytäntöjä pyritään juurruttamaan osaksi organisaatioiden vakituista toimintaa. Kolmantena hankkeen tuloksena syntyy eteläsavolaisten organisaatioiden verkosto, joka ottaa jatkossa vastuun kulttuurihyvinvointialan suunnitelmallisesta kehittämisestä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Essote, Sosteri sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Jousi-uutiskirjeen seuraavissa numeroissa esitellään kaikki Hyvinvointia kulttuurista –hankkeessa toteutettavat pilottikokeilut. Juttusarja alkaa Pieksämäen kaupungin Yhtä rataa – pilotista. Pieksämäellä vanhuksille ja päiväkoti-ikäisille lapsille tarjotaan yhteistä mielekästä tekemistä, niin että eri sukupolvet viihtyvät toistensa seurassa. Seuraava Jousi-uutiskirje ilmestyy kesäkuun lopussa.

Lisätietoja: Taru Tähti, puh. 040 704 3861