Tietopalvelu

Nuorten ääni kuuluviin maakunnalliseen päätöksentekoon

Etelä-Savon nimetty nuorten vaikuttajaryhmä aloittaa toimintansa keväällä 2019. Ryhmän nimi saattaa tässä vaiheessa kuulostaa epämääräiseltä, mutta ryhmää ei haluta nimetä esimerkiksi nuorisovaltuustoksi vaan nimestä päättäminen jätetään nuorille itselleen. Myös toiminnan suunnitteluun ja sisältöön vaikuttavat nuoret itse.

Tarkoituksena on luoda nuorille kiinnostava ja ominainen tapa vaikuttaa maakunnallisiin asioihin.

Ryhmä koostuu kuntien nuorisovaltuustojen tai vastaavien vaikuttajaryhmien edustajista. Lisäksi mukaan valitaan yhdeksän jäsentä näiden ryhmien ulkopuolelta. Niin sanotuille vapaille paikoille voi ilmoittautua kuka tahansa eteläsavolainen 13-25 -vuotias nuori lähettämällä kirjallinen hakemus osoitteeseen terhi.venalainen@esavo.fi tai toimittamalla hakemus nuorten maakuntapäivään 18.2. klo 18 mennessä.

Hakemuksesta pitää käydä ilmi nimi, yhteystiedot, ikä, kotikunta ja perustelut sille, miksi haluaa mukaan maakunnalliseen vaikuttajaryhmään. Avoimella haulla halutaan taata se, että kenellä tahansa eteläsavolaisella ikäryhmään kuuluvalla nuorella on mahdollisuus hakea mukaan. Hakea voi, vaikka ei olisi minkäänlaista kokemusta vaikuttajatoiminnasta. Tärkeintä on kiinnostus ja halu sitoutua toimintaan. Mikäli hakemuksia tulee yli yhdeksän, kokoontuvat nuorisovaltuustoista valitut edustajat käsittelemään hakemukset nimettöminä ja valitsevat niiden joukosta yhdeksän jäsentä.

Kokouksia nimetyllä ryhmällä tulee olemaan noin kuusi kertaa vuodessa. Ryhmän tehtävänä on vaikuttaa maakunnalliseen päätöksentekoon sekä tuoda eteläsavolaisten nuorten mielipiteitä esiin. Ryhmän toiminta vastaa tulevan maakuntalain velvoitteeseen perustaa maakunnallinen nuorisovaltuusto. Maakuntauudistuksen ajoituksesta huolimatta Etelä-Savoon perustetaan maakunnallinen nimetty nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorten ääni on tärkeää saada esiin.

Kuntien nuorisovaltuustoilla tai vastaavilla vaikuttajaryhmillä on 18.2. saakka aikaa nimetä edustajansa ja tälle varaedustaja. Myös avoin haku päättyy maanantaina 18.2.

Maakuntalakiluonnos (HE 15/2017) § 26: Maakunnan vaikuttamistoimielimet 
“Maakuntahallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi maakunnan nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä. Vaikuttamistoimielimillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. “

Lisätietoja: Terhi Venäläinen, osallisuuskoordinaattori, Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -hanke, p 040 655 9793​, terhi.venalainen@esavo.fi
 

www.etela-savo.fi/nuortena-aani

https://www.facebook.com/esnuoretvaikuttajat/

https://www.instagram.com/esnuoretvaikuttajat/

SISÄLLYSLUETTELO