Tietopalvelu

Itä-Suomen maakunnat aktiivisia itäratojen nopeuttamiseksi


Tavoitteena on kolmen tunnin palvelutaso Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin.

Itäratojen (Helsinki–Kajaani ja Helsinki–Joensuu) nopeuttaminen on Itä-Suomen maakuntien keskeinen yhteinen tavoite uudelle hallitukselle.

Tärkein keino itäratojen nopeuttamiseksi on Helsinki–Porvoo–Kouvola-yhteyden toteuttaminen. Se palvelee myös Helsingistä Pietariin johtavan itäradan nopeuttamista. Pitkän aikavälin tavoitteemme on kolmen tunnin palvelutaso Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin ja nopeutuvat yhteydet edelleen Kajaaniin ja pohjoiseen sekä 2,5 tunnin palvelutaso Helsingistä Pietariin.

Uskottava ja vaikuttava edunvalvonta perustuu faktoihin. Pelkkä näyttäväkään julkisuus ei riitä, jollei tosiasioita tuoda poliittisten päättäjien ja viranomaisten tietoon. Itä-Suomen maakuntien aloitteesta ollaan laatimassa useita selvityksiä ratojen nopeuttamisen merkityksestä Itä-Suomelle ja koko Suomelle.

Koko maassa on useita rataverkon kehittämishankkeita, niitä kaikkia ei ole mahdollista toteuttaa valtion budjettirahalla. Kaikki hankkeet ovat kuitenkin tärkeitä maan eri osien elinvoimalle, joten myös vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia on mietittävä.

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja

SISÄLLYSLUETTELO