Tietopalvelu

Ekologiset innovaatiot tuovat kasvua


Oppilaitokset ja tutkimusyksiköt tukevat elinkeinoelämän uudistumista. Vihreän kemian laboratoriossa kehitetään veden ja maaperän puhdistustekniikkaa.

Yritystoiminnan kasvu, ekologiset arvot ja puhdas ympäristö voivat kulkea käsi kädessä. Esimerkkeinä tästä toimivat Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki, joiden tutkimus-, kehitys- sekä julkisen sektorin toimijaverkostot kehittävät ekologisia innovaatiota, valmistusprosesseja ja kiertotalouden ratkaisuja. 

Moderni kiertotalousalue Mikkelissä

Mikkelissä EcoSairilan alueella investoidaan kiertotalouteen, vesihuoltoon ja vesiteknologiaan yli 70 miljoonaa euroa.

Hanketta koordinoivan Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n projektipäällikö Panu Jouhkimo kertoo, että EcoSairilan alueelle ollaan perustamassa puhtaaseen veteen ja vesiteknologiaan erikoistuvaa Sinisen biotalouden osaamiskeskusta. Tavoitteena on, että keskus mahdollistaa alan korkeatasoisen tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan.

– EcoSairilasta tulee huippumoderni, materiaalien kiertoja hyödyntävä teollisuusalue ja kokonaisvaltainen kiertotalouden kehittämisalusta. Sen erikoisuus muihin kiertotalouskeskittymiin nähden on jätevedenpuhdistamo ja Sinisen biotalouden osaamiskeskus. Nämä tarjoavat alueelle sijoittuville yrityksille merkittäviä synergiaetuja.

Tällä hetkellä EcoSairilassa toimii useita kiertotalouteen erikoistuneita toimijoita, mutta lisää haetaan. Alueelle rakennetaan yritysten käyttöön soveltuvia tutkimus- ja pilotointiympäristöjä sekä valmiiksi kaavoitettuja teollisuuskortteleita. Teollisuustontteja räätälöidään yritysten käyttöön tarpeiden mukaan.

Sellua yhä ekologisemmin

Savonlinnan alueen erityisosaamisaluetta ovat metsäteollisuuden teknologiaratkaisut. Yksi uranuurtajista on Savonlinnassa sijaitseva Andritzin yksikkö.

– Päätuotteemme ovat sellun valmistuksessa käytettävät, jopa 2 miljoonaa tonnia vuodessa yksilinjaisena pesevät DD-pesurit. Valtaosa niistä lähtee Kaakkois-Suomen satamien kautta vientiin. Meillä on erittäin iso markkinaosuus ja asiakkaita kaikilla mantereilla, kertoo Senior Vice President Harri Qvintus.

- Teemme jatkuvaa tuotekehitystä, jotta pesu- ja valkaisuprosesseissa voidaan vähentää ympäristökuormitusta sekä veden, energian ja kemikaalien kulutusta. Robotiikan avulla nopeutamme valmistusta ja laitekehityksellä asiakastehtaidemme kapasiteettia. Esimerkiksi Äänekosken uuden biotuotetehtaan sellunvalmistusprosessista on osaltaan meidän pesuriemme ansiosta pystytty rakentamaan erityisen ekologinen, toteaa Qvintus.

Savonlinnaa Qvintus pitää erinomaisena toimintaympäristönä. Alueella on ollut helppo saada osaavaa työvoimaa, ja kaupunkiin on pystytty rakentamaan tuotteiden tehokkaaseen valmistukseen soveltuvat tuotantotilat. Uusia biotuotetekniikan osaajia yritys on saanut esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ja Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

– Avainasiakkaidemme Stora Enson, Metsä Fibren ja UPM:n yksiköt ovat lähellä Savonlinnaa, joten pystymme tekemään heidän kanssaan tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä.

Jätteestä sähköä ja lämpöä

Pekka Kovasen Pieksämäellä vuonna 1990 perustamasta KPA Unicon Oy:stä on kasvanut globaali puhtaan energian ratkaisutoimittaja. Yritys suunnittelee, valmistaa ja rakentaa fossiilisia polttoaineita korvaavia ekologisia ja vähäpäästöisiä kattilalaitoksia. Niillä voidaan tuottaa biomassasta ja jätteistä sähköä, lämpöä sekä teollisuushöyryä. KPA Unicon myös modernisoi asiakkaidensa vanhoja laitoksia, jolloin niiden elinkaari pitenee, polttoaineenkulutus sekä päästöt vähenevät ja hyötysuhde paranee.

– Toteutamme laitokset yleensä avaimet käteen -ratkaisuina, ja tarjoamme asiakkaalle mahdollisuuden laitoksen ostamiseen tai vuokraamiseen. Yhä useammin vastaamme myös laitosten käyttämisestä, ylläpidosta sekä huolloista. Voimme valvoa ja ohjata toisella puolella maapalloakin sijaitsevia laitoksia etävalvomostamme, varatoimitusjohtaja Teemu Koskela kertoo.

Nykyisin puolet yrityksen valmistamista laitoksista ja palveluista myydään ulkomaille, lähinnä Pohjois- ja Keski-Eurooppaan, Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan.

– Esimerkkinä asemastamme kiertotalouden ytimessä mainittakoon, että olemme parhaillaan toimittamassa Bosnia-Hertsegovinassa sijaitsevaan Zenican kaupunkiin voimalaitosta, joka hyödyntää polttoaineenaan paikallisen terästehtaan jätekaasuja. Sen myötä kaupungin vanha hiilivoimalaitos voidaan sulkea tai vähentää sen käyttöä. Näin yhden Euroopan saastuneimman kaupungin ilmanlaatu ja ihmisten terveyteen vaikuttavat olosuhteet paranevat merkittävästi.

Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan Helsingin Sanomien 13.3. liitteenä ilmestyneessä Kasvava Suomi -julkaisussa.

Lue koko artikkeli Newspool-artikkelisivustolta: https://newspool.fi/kasvava-suomi/ekologiset-innovaatiot-tuovat-kasvua/
Lue Kasvava Suomi -julkaisu: https://issuu.com/contenthouseoy/docs/content_house_kasvava_suomi

Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903

Sisällysluettelo