Tietopalvelu

Etelä-Savon maakuntaliiton kestävän kehityksen lupaus on annettu

Kestävän kehityksen lupaus on Etelä-Savon maakunnan ja muiden toimijoiden konkreettinen tapa olla YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa. Ohjelmaa toteutetaan Suomessa vapaaehtoisilla toimenpidesitoumuksilla.

Toimijoiden tekemät lupaukset  muodostavat Suomen kansallisen yhteiskuntasitoumuksen, jolla toimeenpannaan YK:n kestävän kehityksen toimenpideohjelmaa. Suomessa lupaukset/sitoumukset annetaan  valtioneuvoston hallinnoimalla verkkosivustolla www.sitoumus2050.fi. Sitoumuksen voi antaa kuka tahansa, joka haluaa olla mukana tukemassa kestävää kehitystä.

Omalla lupauksellamme me olemme mukana

 • edistämässä maamme kansallisia tavoitteita luoda yhdessä kestävämpi maailma
 • auttamassa yrityksiämme tekemään ympäristötekijät huomioivaa kestävää kauppaa
 • innostamassa kaikkia toimijoita mukaan talkoisiin
 • tekemässä Etelä-Savosta maailmanlaajuista esimerkkiä kaikille muille

Me Etelä-Savon maakuntaliitossa päätimme tehdä omaa toimintaamme koskevan lupauksen lisäksi koko maakuntaa koskevan lupauksen. Sen tavoitteena on innostaa kaikki alueen yritykset, julkishallinnon toimijat, vaikuttajat ja  päätöksentekijät, maakuntamme vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä täällä vierailevat liittymään lupauksemme.

Meidän lupauksemme on tämä:

"Me lupaamme tehdä
yhteistyössä maakunnan
toimijoiden kanssa
Saimaan seudusta
vastuullisen matkailun
mallialueen maailmalle."

Lupauksellemme on monta luonnollista perustetta:

 • Visit Finland on kehittämässäSuomesta kestävän matkailun mallimaata.  Maakuntaliitto rahoittaa hankkeita, joissa kehitetään vastuullista ja kestävää matkailua
 • Saimaa Geopark yhdistys laatii Geopark-logon käytölle vastuullisuutta korostavat kriteerit,  myös Metsähallituksella on omat kestävän luontomatkailun säännöt
 • Yrityksiä kannustetaan hakemaan sertifikaatteja palveluilleen
 • Maakuntaliitto hallinnoi Suomen ensimmäistä alkuperä- ja laatumerkkiä - D.O. Saimaa -merkkiä.  Saimaan alueella tehdään jo nyt laajaa matkailun yhteistyötä eri toimijoiden kesken
 • Maakuntaliitto edesauttaa Saimaan matkailun vastuullisuuden kehittämistä ja alueen saamista vastuullisen matkailun destinaatioksi
 • Matkailustrategiassa olemme sitoutuneet kestävän matkailun kehittämiseen ja tähän nojautuu myös Saim aan  alueen brändiksi valittu Lake Saimaa- Purest Finland
 • Maakuntaliitto kehittää myös omaa työmatkailuaan vastuullisemmaksi

Oma toimintalupauksemme tavoitteena on edesauttaa Etelä-Savon ja Saimaan  alueen kehittymistä vastuullisen matkailun mallialueeksi maailmassa. Nostamalla  kestävä matkailu toiminnan keskiöön, edistämme maakunnan tunnettuutta ja  matkailutoimijoidemmekilpailukykyä. Lupauksen avulla olemme myös tekemässä  yhteistyötä ja tukemassa maakunnan hyvinvoinnin kehitystä.

Maakuntaliitto on viranomaisena sitoutunut viemään lupausta eteenpäin mm. seuraavilla toimintatavoilla: 

 • Lupauksen taakse pyritään saamaan koko Saimaan alue viranomaisista matkailuyrittäjiin
 • Lasketaan maakunnan matkailun hiilijalanjälkija ryhdytään seuraamaan sitä muutaman vuoden välein 
 • Laaditaan Saimaan alueen matkailulle vastuullisen ja kestävän matkailun pelisäännöt yhteistyössä Lake Saimaa - Purest Finland brändin, Metsähallituksen, alueen kuntien ja oppilaitosten sekä Saimaa Geopark -yhdistyksen kanssa. Pelisääntöihin sitoutumalla pääsee mukaan maakunnan matkailun yhteismarkkinointiin
 • Otetaan vastuullisen matkailun periaatteet osaksi maakunnan kehittämistä ja kaavoitusta 
 • Tuetaan hankkeita, jotka toteuttavat kestävän matkailun periaatteita
 • Selvitetään alueen matkailuyrityksillä käytössä olevat vastuullisuussertifikaatit
 • Hallinnoidaan D.O. Saimaa -merkkiä sekä edesautetaan lähi- ja luomuruuan käyttöä paikallisissa matkailuyrityksissä

Maakuntaliitto toivoo, että kaikki matkailun toimijat osallistuisivat haasteeseen. Käy kurkkaamassa sivulla: https://www.sitoumus2050.fi/web/sitoumus2050/selaa-sitoumuksia#//details/269849

Lisätietoja: kehittämispäällikkö (matkailu ja kulttuuri) Heli Gynther, heli.gynther(at)esavo.fi, puh. 040 773 7285 ja ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, sanna.poutamo(at)esavo.fi, puh. 040 724 9618 

Sisällysluettelo