Suoraan sisältöön

Järjestöneuvottelukunta YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa

Järjestöneuvottelukunnan tehtävät

  • ylläpitää aktiivista ja vaikuttavaa vuoropuhelua maakunnassa järjestöjen aseman vahvistamiseksi 
  • vaikuttaa siihen, että kunnat ja järjestöt sekä maakunta toimivat yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi 
  • edistää kansalaisten, yhdistysten ja järjestöjen osallisuus- ja osallistumismahdollisuuksien toteutumista
  • vaikuttaa siihen, että järjestöillä on halutessaan mahdollisuus tuottaa hyvinvointipalveluja
  • antaa lausuntoja ja suosituksia järjestöyhteistyön edistämiseksi sekä tekee aloitteita
  • tuottaa ja välittää tietoa 

Etelä-Savon YhES-järjestöneuvottelukunnan kokoonpano ja yhteystiedot (pdf)