Suoraan sisältöön

SIIRTYY: Saimaannorppa ja kalastus -maakuntakierros

12.05.2020, klo 16

Puumala

Maa- ja metsätalousministeriön asettamassa saimaannorppa ja kalastus –työryhmässä tarkastellaan nykyisten kalastusrajoitusten riittävyyttä ja vaikutuksia saimaannorpan suojeluun ja kalastukseen sekä laaditaan ehdotuksia kalastussäännösten kehittämiseksi. Työryhmän tulee  lisäksi selvittää ja esittää myös muita toimenpiteitä, joilla saimaannorpan sivusaaliskuolleisuutta kalanpyydyksiin voidaan vähentää.  Työryhmän tulee työssään ottaa huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja pyrkiä kalastus- ja suojeluintressin yhteensovittamiseen. Työryhmän tulee toimittaa esityksensä maa- ja metsätalousministeriölle 11.12.2020 mennessä. 

Työryhmässä on päätetty järjestää 5 alueellista ja kaikille avointa tilaisuutta, jotta saimaannorpan esiintymisalueella asuvat henkilöt voivat esittää työryhmälle näkemyksensä.