Maakunnan kehittäminen

YHTEISTYÖ JA VAIKUTTAMINEN

EDUNVALVONTA

Etelä-Savon maakuntaliitto valvoo monella tavoin maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden etua. Edunvalvonta korostuu liiton tehtävissä yhä enemmän.

Osana edunvalvontaa maakuntaliitto muun muassa vahvistaa kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä, edistää maakuntien henkistä ja aineellista vaurastumista sekä toimii maakunnallisena yhteistyöelimenä kunnallis-, talous-, sosiaali-, kulttuuri-, koulutus- ja elinympäristöasioissa sekä muissa maakunnan kehittämisasioissa.

Edunvalvonnan ja sidosryhmäyhteistyön kautta maakuntaliitto vaikuttaa maakunnan kannalta keskeisiin kysymyksiin maakunnassa ja valtakunnallisesti. 


Itä-Suomi-yhteistyö

Itä-Suomen maakunnat -  Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kainuu - tekevät yhteistyötä muun muassa Itä-Suomen neuvottelukunnassa.

Neuvottelukunta edistää yhteisiä itäsuomalaisia asioita sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Se antaa yhteisiä kannanottoja ja suosituksia.
Varsinaiset päätökset asioista tehdään kuitenkin jäsenmaakuntien maakuntahallituksissa.

Neuvottelukuntaan kuuluu neljä maakuntahallituksen valitsemaa jäsentä kultakin alueelta. Neuvottelukunnan työvaliokuntana toimii maakuntajohtajien kokous.

Lisäksi Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo muodostavat aluekehityslain edellyttämän ns. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat tehneet keskenään sopimuksen siitä, mitä asioita ja miten yhteistoiminnassa päätetään. Sopimuksen mukaan varsinaiset päätökset tekee kunkin maakunnan maakuntahallitus tai -valtuusto.

Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen asiat valmistelee työvaliokunta, johon kuuluu neljä jäsentä kultakin alueelta: maakuntahallituksen puheenjohtaja, kaksi muuta maakuntahallituksen tai maakuntavaltuuston puheenjohtajaa ja maakuntajohtaja.

Vuonna 2018 Itä-Suomen maakuntien välisestä yhteistyöstä vastaa Pohjois-Karjala.


Itä-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä muun muassa ohjelma-, ilmasto-, bioenergia- ja liikennejärjestelmäasioissa sekä kansainvälisissä asioissa.


Kansainvälinen yhteistyö

Etelä-Savon maakuntaliiton työssä korostuu kansallisen yhteistyön lisäksi myös kansainvälinen yhteistyö. Maakuntaliitolla on yhteistyökumppaneita monilla Euroopan alueilla, pääasialliset yhteistyösuunnat ovat kuitenkin Pohjois-Eurooppa, Luoteis-Venäjä ja Itämeren maat ja Kiina.

Maakuntaliiton kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa:

Kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöt maakuntaliiton virastolla ovat:

  • Pohjoinen periferia -ohjelma ja Eurada-yhteistyö: Riitta Koskinen
  • Kiina-yhteistyö: Taina Saahko

Etelä-Savon valtuuskunta

Etelä-Savon valtuuskunta perustettiin 11. syyskuuta 2011. Etelä-Savon ensimmäisessä valtuuskunnassa on 38 arvovaltaista maakunnan ulkopuolista jäsentä.

Jäsenet ovat merkittäviä suomalaisen tieteen, taiteen ja talouden edustajia, joilla on läheinen suhde maakuntaan: he ovat esimerkiksi joko kotoisin Etelä-Savosta, asuneet aiemmin maakunnassa tai heillä on maakunnassa vapaa-ajan asunto.

Valtuuskunnan tavoitteena on edistää Etelä-Savon kulttuurillista, tieteellistä ja taloudellista kehitystä, lisätä maakunnan tunnettuutta ja elinvoimaisuutta ja vahvistaa eteläsavolaista identiteettiä.

Valtuuskunnan enimmäiskoko on sääntöjen mukaan viisikymmentä henkeä. Jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat maakuntavaltuuston puheenjohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtajat ja maakuntajohtaja sekä viestintäpäällikkö, joka koordinoi valtuuskunnan toimintaa. Maakuntajohtaja voi kutsua kokoukseen myös muita maakuntaliiton edustajia tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Valtuuskunnan kutsuu vuosittain koolle Etelä-Savon maakuntaliitto.


Lisätietoja yhteistyöstä ja vaikuttamisesta antaa viestintäpäällikkö Taina Saahko, puh. 040 632 6132.