Etelä-Savon maakuntakaavat

Etelä-Savossa on tällä hetkellä voimassa kolme maakuntakaavaa:

Oheisessa karttasovelluksessa voi tutustua em. voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmään.

Etelä-Savon maakuntakaava (2010)

Etelä-Savon maakuntakaava vuodelta 2010 on ns. kokonaismaakuntakaava eli siinä käsitellään kaikkia maankäyttömuotoja. Sen vahvistuskäsittelyn yhteydessä Etelä-Savon siihen asti voimassa olleet seutukaavat kumottiin kokonaan lukuun ottamatta vaihtoehtoinen tai ohjeellinen päärata –merkinnällä seutukaavassa osoitettua Lahti-Mikkeli oikoratavarausta (pr 16.207).  Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muilta osin paitsi neljän vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän osalta. KHO on päätöksellään 19.8.2011 pitänyt ympäristöministeriön päätöksen voimassa.

Etelä-Savon maakuntakaavan (2010) asiakirjat:

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava (2016)

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavalla täydennetään Etelä-Savon voimassaolevaa maakuntakaavaa tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden osalta.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 3.2.2016. Maakuntakaava tulee voimaan, kun ympäristöministeriö antanut vahvistuspäätöksensä ja maakuntaliitto on kuuluttanut päätöksestä omalla ja kuntien ilmoitustauluilla, kotisivuillaan sekä alueen lehdissä.

>>Ympäristöministeriön vahvistuspäätös (pdf)
>>Kuulutus voimaantulosta (pdf)

1. vaihemaakuntakaavaan voi tutustua seuraavista linkeistä:

>>Hyväksymistä koskeva maakuntavaltuuston pöytäkirja
>> Kaavaratkaisu pähkinänkuoressa (pdf)
>> Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (pdf)
>> Kaavaselostus (pdf)
>> Kaavakarttaotteet A3-koossa (pdf)
>> Kaavayhdistelmät A3-koossa (pdf)
>> Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
>> Selvitysaineistot

Etelä-Karjalan maakuntakaava (2011)

Mikkelin kaupunkiin vuoden 2013 alusta liittyneen entisen Suomenniemen kunnan alueella on voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti 21.12.2011.

Etelä-Karjalan maakuntakaavan kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus ovat luettavissa linkeistä pdf-muotoisina. Lisäksi pdf-muotoisena on ladattavissa epävirallinen yhdistelmäkartta Etelä-Savon maakuntakaavasta ja Etelä-Karjalan maakuntakaavasta Suomenniemen osalta.