Suoraan sisältöön

Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaava

Olemme käynnistäneet Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan laadinnan. 3. vaihemaakuntakaavalla täydennetään Etelä-Savon voimassa olevia maakuntakaavoja eri maankäyttömuotojen osalta huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet. Voimassaolevat kaavat on koottu maakuntakaavayhdistelmään, johon voi tutustua maakuntaliiton verkkosivuilla osoitteesta https://www.esavo.fi/maakuntakaavojen-yhdistelma.

Nyt laadittavan vaihemaakuntakaavan tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

  • tukea Etelä-Savon maakuntastrategian toteutumista
  • ​ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintä
  • tukea Etelä-Savon luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen resurssiviisasta käyttöä sekä huomioida virkistyksen tarpeet
  • vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella
  • varata matkailun kehittämiselle tarpeelliset aluevaraukset
  • taata huoltovarmuuden näkökulmasta riittävä saavutettavuus
  • päivittää laadittujen inventointien, päätösten ym. pohjalta kaavamerkintöjä

Kaavan sisällöllinen laajuus tarkentuu kaavaprosessin kuluessa vuorovaikutteisen suunnittelun kautta.

Tältä sivustolta löydät tietoa Etelä-Savon 3.vaihemaakuntakaavan osallistumisesta ja suunnittelun etenemisestä.

Kuulutus kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpidosta

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti 20.9.2021 käynnistää 3. vaihemaakuntakaavan laatimisen ja maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 22.8.2022. 3. vaihemaakuntakaavassa täydennetään Etelä-Savon voimassa olevaa maakuntakaavaa useiden eri maankäyttöteemojen osalta.

Vaihemaakuntakaava laaditaan Etelä-Savon maakunnan alueelle kattaen seuraavat kunnat: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.

Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitelma, jonka tarkoituksena on antaa maakuntakaavan asianosaisille ja siitä kiinnostuneille tahoille tietoa kaavoituksen lähtökohdista, sisällöstä, etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista kaavoituksen eri vaiheissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.9 - 31.10. 2022 Etelä-Savon maakuntaliiton virastossa ja maakunnan kunnissa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä maakuntaliiton kotisivuilla:

Tänä aikana kaikilla kaavan osallisilla on ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta. Maakuntakaavan osallisia ovat kaikki ne henkilöt, viranomaiset ja yhteisöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Maakuntahallitus on hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut vastineet 21.12.2022.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jenni Oksanen

Aluesuunnittelupäällikkö (opintovapaalla 28.2.2025 saakka)

jenni.oksanen@esavo.fi

Jenni vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Jennin vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Jenni vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Jennin vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Marko Tanttu

Aluesuunnittelupäällikkö (sijaistaa Jenni Oksasta 1.9.2023-31.8.2024)

040 628 2788

marko.tanttu@esavo.fi

Marko vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Markon vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Marko vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Markon vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.