Suoraan sisältöön

Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaava

Olemme käynnistäneet Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan laadinnan. 3. vaihemaakuntakaavalla täydennetään Etelä-Savon voimassa olevia maakuntakaavoja eri maankäyttömuotojen osalta huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet. Voimassaolevat kaavat on koottu maakuntakaavayhdistelmään, johon voi tutustua maakuntaliiton verkkosivuilla osoitteesta https://www.esavo.fi/maakuntakaavojen-yhdistelma.

Nyt laadittavan vaihemaakuntakaavan tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

  • tukea Etelä-Savon maakuntastrategian toteutumista
  • ​ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintä
  • tukea Etelä-Savon luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen resurssiviisasta käyttöä sekä huomioida virkistyksen tarpeet
  • vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella
  • varata matkailun kehittämiselle tarpeelliset aluevaraukset
  • taata huoltovarmuuden näkökulmasta riittävä saavutettavuus
  • päivittää laadittujen inventointien, päätösten ym. pohjalta kaavamerkintöjä

Kaavan sisällöllinen laajuus tarkentuu kaavaprosessin kuluessa vuorovaikutteisen suunnittelun kautta.

Tältä sivustolta löydät tietoa Etelä-Savon 3.vaihemaakuntakaavan osallistumisesta ja suunnittelun etenemisestä.

Kuulutus kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpidosta

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti 20.9.2021 käynnistää 3. vaihemaakuntakaavan laatimisen ja maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 22.8.2022. 3. vaihemaakuntakaavassa täydennetään Etelä-Savon voimassa olevaa maakuntakaavaa useiden eri maankäyttöteemojen osalta.

Vaihemaakuntakaava laaditaan Etelä-Savon maakunnan alueelle kattaen seuraavat kunnat: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.

Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitelma, jonka tarkoituksena on antaa maakuntakaavan asianosaisille ja siitä kiinnostuneille tahoille tietoa kaavoituksen lähtökohdista, sisällöstä, etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista kaavoituksen eri vaiheissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.9 - 31.10. 2022 Etelä-Savon maakuntaliiton virastossa ja maakunnan kunnissa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä maakuntaliiton kotisivuilla:

Tänä aikana kaikki kaavan osalliset voivat ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta. Maakuntakaavan osallisia ovat kaikki ne henkilöt, viranomaiset ja yhteisöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitettu kirjallinen palaute tulee toimittaa viimeistään 31.10. 2022 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi tai Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jenni Oksanen

Aluesuunnittelupäällikkö

040 628 2788

jenni.oksanen(at)esavo.fi