Tietopalvelu

Etelä-Savon tulevaisuusikkuna -kysely haastoi maakunnan tulevaisuuspohdintaan


Anna Kokkonen Etelä-Savon ennakointiverkkohankkeesta esitteli Tulevaisuusikkuna-kyselyä FinnSight 2018 – Visiofest tilaisuudessa.

Etelä-Savon ennakointiverkko –hanke toteutti kesän ja alkusyksyn 2018 aikana sähköisen Tulevaisuusikkuna –kyselyn, jolla haastettiin eteläsavolaiset visioimaan maakunnan tulevaisuutta vuonna 2030.  Kysely on osa Etelä-Savon ennakoinnin verkostomaisen toimintamallin toteutusta ja taustalla on tavoite alueellisen ennakointityön entistä suuremmasta osallistavuudesta ja moniäänisyydestä.

Kysely innosti noin 250 eteläsavolaista kertomaan tulevaisuuteen liittyvistä ajatuksistaan.  Maakunnan tulevaisuutta pohdittiin monipuolisesti muun muassa työelämän, maakunnan tulevaisuuden, asukkaiden, elämänlaadun sekä elinolosuhteiden näkökulmista.

Alustava analyysi paljastaa, että eteläsavolaiset näkevät maakunnan tulevaisuudessa valoa. Tulevaisuuden onnistumisten ja mahdollisuuksien uskotaan rakentuvan pitkälti luontaisten vahvuuksiemme, kuten rikkaan ja puhtaan luonnon, elämänlaadun, perinteisesti vahvojen toimialojen ja metsän, ruuan ja veden varaan. Digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen uskotaan ratkaisevan muun muassa saavutettavuuden haasteita ja laajentavan yrittämisen mahdollisuuksia maakunnassa. 

Kyselyn tulokset ja niistä rakennettu visuaalinen Etelä-Savon tulevaisuusikkuna 2030 julkaistaan lokakuussa 2018 esavoennakoi.fi verkkosivuilla. Anna Kokkonen Etelä-Savon ennakointiverkkohankkeesta esitteli kyselyä ja sen alustavia tuloksia kansallisen ennakointiverkoston FinnSight 2018 – Visiofest tilaisuudessa Heurekassa 26.9.2019.

Lisätietoa: Ennakointiasiantuntija Anne Kokkonen, puh. 044 770 0512

SISÄLLYSLUETTELO