Jousi-uutiskirje helmikuu 2023

Maakuntahallitus hyväksyi maakunnan elinvoiman ja kasvun suunnitelman

Etelä-Savon edunvalvonnan tavoitteissa korostuvat saavutettavuuden parantaminen, EU:n metsäpolitiikkaan ja seuraavaan EU:n rakennerahastokauteen vaikuttaminen, osaavan työvoiman varmistaminen, TKI-rahoituksen lisääminen sekä kuntien taloudellisen aseman varmistaminen hyvinvointialueuudistuksessa.
Maakuntahallitus hyväksyi helmikuun kokouksessaan edunvalvonnan ja kasvun tavoitteet ja painopisteet.
Lue lisää

Lumpeenkukka.

Maakuntavaltuusto päätti tilapäisen valiokunnan perustamisesta

Etelä-Savon maakuntavaltuusto on päättänyt asettaa tilapäisen valiokunnan selvittämään valtuuston puheenjohtajiston luottamusta. Maakuntavaltuusto nimesi valiokunnan jäsenet ja odottaa selvityksen valmistumista 11.4. mennessä.
Maakuntavaltuusto sai tiedokseen myös Etelä-Savon hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2023-27.
Lue lisää

Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistävät voimansa

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat yhdistäneet voimansa vastauksena koko Suomen kohtaamille uusille uhkille muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

Maakunnat ovat laatineet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joilla halutaan vaikuttaa koko itäisen ja pohjoisen ja erityisesti itärajan ja pohjoisten alueiden elinvoimaisuuteen. Turvallisuus, huoltovarmuus ja itärajan elinvoima ovat koko Suomen kannalta kriittisiä kysymyksiä. Itä- ja Pohjois-Suomi odottaa, että tuleva hallitus huolehtii harvaan asuttujen ja syrjäisten seutujen sekä raja-alueiden erityisasemasta.
Lue lisää

Saimaa-ilmakuva.

Itäisen Suomen visio on valmistunut

Valtiosihteerityöryhmä selvitti kesän 2022 aikana toimenpiteitä, joilla itäisen Suomen elinvoimaa vahvistetaan. Yksi raportin suosituksista oli, että itäiselle Suomelle luodaan yhteinen kehittämisvisio yritysten, valtion ja alueiden tiiviissä yhteistyössä.

Vision tärkein tavoite on vahvistaa elinvoimaa itäisessä Suomessa.

Kehittämisvisiossa nostetaan esiin elinvoiman tekijöinä erityisesti elinkeinot ja osaaminen, koulutus ja TKI, omavaraisuus ja turvallisuus sekä saavutettavuus. Erikseen käsitellään myös työkaluja ja toimintamalleja, joilla visiota voidaan lähteä toteuttamaan.
Lue lisää

Mikko Hokkanen.

Etelä-Savo sydämellä:
Maakuntahallituksen jäsenet esittäytyvät

"Etelä-Savo sydämellä" on blogikirjoitusten sarja, jossa esittäytyvät maakuntahallituksen jäsenet.
Hallituksen jäsen Mikko Hokkanen kertoo, millainen eteläsavolainen hän on, mihin asioihin uskoo ja haluaa maakunnassa vaikuttaa ja millaisia terveisiä hän lähettää maakuntaan ja muualle Suomeen.
- Etelä-Savosta löytyy kaikki mahdollisuudet hyvään ja tasapainoiseen elämään. 
Jotta Etelä-Savo voi menestyä myös tulevaisuudessa, tarvitsemme yhtenäistä maakuntaa, jossa toimitaan samojen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 Ollaan reilusti ylpeitä eteläsavolaisista juuristamme, kotiseudustamme - ja annetaan sen näkyä. 
Lue lisää

Kulttuurin edistäminen on verkostotyötä

Maakuntaliiton koordinoima AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke päättyy helmikuussa 2023. Hanke on toteuttanut OKM:n rahoittamaa alueellista kulttuurin kehittämistehtävää Etelä-Savossa tammikuusta 2021 lähtien.
- Hankkeessa on mm. laadittu Etelä-Savon kulttuuristrategia vuosille 2022-2025, kirjoittavat kulttuurikoordinaattori Taru Tähti (kuvassa) ja kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen Kulttuuriblogissa.
Lue lisää

Esavo ennakoi-hankkeen tunnus.

Viitoskäytävän kuulumisia:
Saavutettavuuskillan webinaari 2.3.

"Maailmalla on paljon vakiintuneita konsepteja meri- ja kuivasatamien yhteistyöstä. On aika saada Suomeenkin nykyaikainen toimintamalli, jonka tavoitteena on täydentää Suomen logistiikkaverkostoa ja osin myös merisatamien palvelutarjontaa." Viitoskäytävän saavutettavuuskillan seuraavassa webinaarissa kuullaan Kuivasatamakonseptista vihreän siirtymän edistäjänä. Tervetuloa osallistumaan ilmoittautumalla 1.3. mennessä tästä linkistä.

Lue lisää!

Elinvoimaa Etelä-Savoon:
Maakuntaliitto seuraa hankkeiden vaikuttavuutta

TEM on tehnyt päätöksen Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman ja ohjelmakauden Interreg-ohjelmien myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2023. 

Etelä-Savo sai runsaat 47 miljoonaa euroa rakennerahastovaroja vuonna 2023 rahoitettaviin hankkeisiin EAKR JA ESR+ -ohjelmista sekä JTF-rahastosta. Rahoittajina toimivat maakuntaliitto ja Etelä-Savon Ely-keskus.
- Hankkeiden vaikuttavuutta seurataan uudella ohjelmakaudella entistäkin tiiviimmin, kirjoittaa kehittämisjohtaja Merja Olenius.
Lue lisää

EU tukee Ukrainaa

Ukrainan sodan vuosipäivänä 24.2. EU osoittaa edelleen vankkumatonta tukeaan Ukrainalle. EU antaa edelleen vahvaa poliittista tukea ja taloudellista ja humanitaarista apua Ukrainalle sekä kohdistaa raskaita pakotteita Venäjään ja muihin sotaa tukeviin tahoihin.
Lue lisää

Tämä uutiskirje on lähetetty osoitteeseen .
Mikäli et halua enää viestiä? Poistu listaltamme

Jos viesti ei näy oikein, voit lukea nettiversion täältä.