Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.02.2023

Eteläsavolainen kulttuurin kehittämistehtävä vahvisti yhdessä tekemisen kulttuuria

Etelä-Savon maakuntaliiton ja kuntien yhteinen AKKU-hanke käynnisti Etelä-Savon kuntien kulttuuripalveluissa työskentelevien verkoston, toteutti kuntien kulttuuritoimijoiden kanssa yhteistoimintapilotteja ja laati Etelä-Savon kulttuuristrategian vuosille 2022-2025.

Kuntien kulttuuripalveluiden verkosto tarjoaa oppia ja olkapäätä

Etelä-Savon kuntien kulttuuripalveluiden työntekijät ovat tavanneet toisiaan hankkeen aikana kuukausittain etä- ja lähitapaamisissa, joiden teemat ovat vaihtuneet kuntien toiveiden mukaan. Koska monessa kunnassa kulttuurista vastaava työskentelee hyvin itsenäisesti, tapaamisissa tärkeää on ollut vertaistuki ja yhdessä oppiminen. Tammikuussa 2023 ryhmä kuntien kulttuuripalveluiden työntekijöitä vieraili yhteisellä tutustumismatkalla Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvassa (kuva alla). Kulttuuripalveluiden verkosto jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen.
Etelä-Savon kuntien kulttuuripalvelut, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Taiteen edistämiskeskuksen kuntapalvelut kantavat yhdessä vastuuta verkostotapaamisten järjestämisestä.

Kuntien kulttuuripalveluiden työntekijöitä Lahden Malva-museossa.

Vetehiset kuntien kulttuuritoimijoiden yhteistoiminta-, kokeilu- ja kehittämisalustana

Hanke pilotoi Vetehiset – Eteläsavolaiset järvikulttuurifestivaalit -tapahtumakokonaisuutta Etelä-Savon kaikkien 12 kunnan kulttuuripalveluiden yhteistoiminta-, kokeilu- ja kehittämisalustana. Vetehisten puitteissa tehtiin lukuisia yhteistoimintakokeiluja, kuten paikallisia tapahtumia, kuntien kulttuuripalveluiden yhteisiä hankintoja ja käänteistä kilpailutusta. Myös maakuntataiteilijat tuottivat sisältöjä ja tapahtumia Vetehisille. Kuntien antaman palautteen perusteella Vetehiset lisäsi yhteistyötä sekä toi lisäresurssia ja näkyvyyttä kuntien ja yhdistysten järjestämiin tapahtumiin.

Kulttuurin edistäminen on verkostotyötä

Osallistavalla prosessilla laadittua Etelä-Savon kulttuuristrategiaa 2022-2025 viedään jatkossakin käytäntöön verkostotyön turvin. Useammassa eteläsavolaisessa kunnassa maakunnallista kulttuuristrategiaa on jo hyödynnetty tai hyödynnetään parhaillaan kunnan toimintaa ohjaavia asiakirjoja päivitettäessä. Kuntien kulttuuripalveluiden verkoston ohella Etelä-Savossa toimii kulttuurihyvinvointiverkosto Taikuhyve sekä kaikille avoin Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuuspöytä. Luovan alan yhdistykset ovat mukana järjestöneuvottelukunta YhESissä, ja työn alla on myös matkailun ja luovan alan toimijoiden verkosto Creative Saimaa. Etelä-Savon kulttuuristrategia sekä maakuntaohjelman kulttuuria koskevat toimenpiteet ohjaavat verkostojen työtä sekä mahdollistavat toiminnan reflektoinnin ja seurannan. Taiteessa ja kulttuurissa on valtava muutosvoima, jonka saamme käyttöön vain ja ainoastaan yhteistyössä.

AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke toteutti Etelä-Savossa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa alueellista kulttuurin kehittämistehtävää 1.1.2021-28.2.2023. 

Kirjoittajat:
kulttuurikoordinaattori Taru Tähti, Etelä-Savon maakuntaliitto (kuvassa)
kehittämispäällikkö (kulttuuri, osallisuus, hyvinvointi) Eveliina Pekkanen, Etelä-Savon maakuntaliitto