Suoraan sisältöön

Julkaistu 23.02.2023

Etelä-Savon maakuntaliitto seuraa hankkeiden vaikuttavuutta

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen jaon maakunnille 16.2.2023.

TEM on tehnyt päätöksen Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman ja ohjelmakauden Interreg-ohjelmien myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2023. 

Etelä-Savo sai runsaat 47 miljoonaa euroa rakennerahastovaroja vuonna 2023 rahoitettaviin hankkeisiin EAKR JA ESR+ ohjelmista sekä JTF - rahastosta. Rahoittajina toimivat maakuntaliitto ja Etelä-Savon Ely-keskus.

Suurin osa varoista, 27,5 miljoonaa euroa, tulee Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF), jolla kompensoidaan turvetuotannon alasajon aiheuttamia haittoja maakunnissa rahoittamalla elinkeinoja, työllisyyttä ja vihreää sirtymää edistäviä hankkeita sekä ennallistamalla suoluontoa ja siihen liittyviä vesistöjä.

Maakuntaliitto sai jaettavaksi yhteensä 15,75 miljoonaa euroa EU-varoja hanketoimintaan vuonna 2023. Tämä sisältää 1,1 miljoonaa euroa itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän myöntämiä lisätukia, jotka on korvamerkitty matkailuun.

Hankkeiden vaikuttavuutta seurataan eri tavoin niin rahoittajan toimesta kuin kansallisestikin. Hankkeilta edellytetään tuloksia työpaikkojen ja toimintaan osallistuvien yritysten määrän, liiketoiminnan kasvun ja innovaatioiden muodossa. Tavoitteena on vahvistaa maakunnan elinvoimaa ja mm. vihreää siirtymää. 
Vaikuttavuutta seurataan myös maakunnan strategisten kärkialojen ja ilmastonmuutosta hidastavien toimenpiteiden suhteen. Tulokset raportoidaan vuosittain maakunnan yhteistyöryhmälle ja työ- ja elinkeinoministeriölle.

Kirjoittaja:

Merja Olenius, kehittämisjohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto