Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.02.2023

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi maakunnan elinvoiman ja kasvun suunnitelman

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maakuntaliiton virastolla 20.2.

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan maakuntaliiton vuoden 2022 tilinpäätöksen. Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös saatetaan maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. 

Maakuntahallitus: negatiiviset valtionosuudet ajavat kunnat kurimukseen

Lisätietoja: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen, p. 044 337 0230

Maakuntahallitus otti kokouksessaan kantaa Pertunmaan kunnan tilanteeseen, jossa kunta joutuu maksamaan valtiolle kunnan järjestäessä valtion määräämät palvelut.
Sote-uudistus on aiheuttanut muutoksia valtionosuusjärjestelmään. Uudistuksessa kunnilta on siirretty sote-palvelujen vastuut ja kustannukset hyvinvointialueille. Kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. 
Tämän vuoden valtionosuus Pertunmaalla on valtiovarainministeriön päätöksen mukaan negatiivinen kunnan kasvaneiden sote-menojen vuoksi. Sama tilanne on muutamassa muussakin kunnassa.
Pertunmaan on maksettava valtiolle tänä vuonna noin 350 000 euroa. Kunta aikoo jättää valtiovarainministeriölle oikaisuvaatimuksen valtionosuuspäätöksestä.

Myös maakuntahallitus pitää nykyisiä valtiovarainministeriön laskelmia epäoikeudenmukaisina. Maakuntahallitus vaatii yksittäisen kunnan tilanteen tarkastelua siten, että lopputulos ei johda kunnan kannalta kestämättömään lopputulokseen. Yksittäisellä kunnalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tai ennakoida tämänkaltaisen tilanteen muodostumista. Tilanne on epäreilu ja taloudellinen katastrofi kunnalle.

Maakuntahallitus evästi maakuntaliittoa tekemään yhteistyötä Pertunmaan ja muiden kuntien kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. Päätöksen kumoamiseksi aloitetaan keskustelut myös valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton kanssa.

Maakuntahallitus hyväksyi elinvoiman ja kasvun tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätietoja: Aluekehityspäällikkö Anne Kokkonen, p. 044 770 0512

Edunvalvonta on yksi maakuntaliiton avaintehtävistä. Maakuntaliiton laatima uusi edunvalvonnan ohjelma suuntaa Etelä-Savon elinvoiman eteen tehtävää vaikuttamistyötä ja kokoaa yhteen lähivuosien kärkitoimet.

Edunvalvonnan tavoitteissa korostuvat maakunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta tärkeät teemat kuten saavutettavuuden parantaminen, EU:n metsäpolitiikkaan ja seuraavaan EU:n rakennerahastokauteen vaikuttaminen, osaavan työvoiman varmistaminen ja TKI-rahoituksen lisääminen. Tärkeä tavoite on kuntien taloudellisen aseman varmistaminen hyvinvointialueuudistuksessa. Pitkän aikavälin tavoitteiden edistäminen edellyttää vaikuttamista esimerkiksi hallitusohjelmiin ja EU:n päätöksentekoon.   

Tärkeimmän lähtökohdan vaikuttavalle edunvalvontatyölle muodostaa yhteistyö ja yhteisen tahdon muodostaminen maakunnan sisällä.

Käytännön edunvalvontatyötä tehdään yhteistyössä kuntien, alueen kansanedustajien ja keskeisten toimijoiden kanssa.

Vaikuttavuutta ja voimaa edunvalvontaan saadaan Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisistä tavoitteista ja vaikuttamisen toimenpiteistä. Tavoitteena on säännöllinen ja tuloksellinen vuoropuhelu vaikuttajien ja päättäjien kanssa sekä maakunnan aktiivinen, oikeaan tietoon ja yhteisiin strategisiin tavoitteisiin perustuva viestintä ja vaikuttamistyö.

Maakuntahallitus hyväksyi Elinvoimaa ja kasvua Etelä-Savoon -dokumentin maakunnan edunvalvonta-asiakirjaksi ja valtuuttaa maakuntaliiton suunnittelemaan, seuraamaan ja toteuttamaan edunvalvontaa sen pohjalta.

Linkki edunvalvonnan asiakirjaan.

Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke näkyi ja kuului maakunnassa

Lisätietoja: kulttuurikoordinaattori Taru Tähti, p. 040 665 7230

Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoima AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke päättyy helmikuussa 2023. Hanke on toteuttanut OKM:n rahoittamaa alueellista kulttuurin kehittämistehtävää Etelä-Savossa tammikuusta 2021 lähtien.
Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä kuntien kulttuuripalveluiden yhteistyötä Etelä-Savossa.

AKKU-hankkeessa on laadittu Etelä-Savon kulttuuristrategia vuosille 2022-2025 (https://etelasavod10.oncloudos.com/kokous/202257-6-2592.PDF) sekä tehty laaja-alaista kulttuurin ohjelma- ja kehittämistyötä.

Hankkeessa perustettiin Etelä-Savon kuntien kulttuuripalveluiden verkosto, jolla on ollut säännöllisiä tapaamisia kuukausittain vaihtuvilla teemoilla. Kuntien kulttuuripalveluiden verkosto kokeili hankkeen ajan maakuntataiteilijamallia, jossa kuvataiteilija ja kansanmuusikko työskentelivät yhteistyössä kuntien ja yhdistysten kanssa. Linkki kuvataitelijan tarinakarttaan ja linkki kansanmuusikon tarinakarttaan.

Kuntien kulttuuripalveluiden yhteistoimintapilottina perustettiin Vetehiset - Eteläsavolaiset järvikulttuurifestivaalit -tapahtumakokonaisuus, joka toimi kulttuuritoimijoiden yhteisenä toiminta-, kokeilu- ja kehittämisalustana.

AKKU-hankkeen jälkeen kuntien kulttuuripalveluiden verkosto jatkaa toimintaansa kuntien, maakuntaliiton ja Taiteen edistämiskeskuksen yhteistyönä. Yhteistä kehittämistyötä varten tunnustellaan jatkorahoituksia.

Maakuntahallituksen edustaja nimettiin maakunnalliseen nuorisovaltuustoon

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Etelä-Savon maakuntaliiton perustama Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto siirtyi osaksi Etelä-Savon hyvinvointialueen toimintaa vuonna 2022. Se toimii hyvinvointialueista annetun lain mukaisesti hyvinvointialueen nuorisovaltuustona samoja toiminnan perusperiaatteita mukaillen kuin toimiessaan maakuntaliiton alla. Päätöksen mukaan Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnan monialaisuus taataan yhteistyöllä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa.

Maakuntahallitus nimesi keskuudestaan edustajaksi Kerttu Hakalan (vihr.) ja varaedustajaksi Jaana Strandmanin (ps.) Etelä-Savon nuorisovaltuustoon.

Linkki kokouksen pöytäkirjaan ja materiaaleihin.

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Oskari Valtola puh. 040 751 2154 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584