Jousi-uutiskirje syyskuu 2022

Ilmakuva Saimaalta.

Maakuntahallitus otti kantaa kaivoslain uudistamiseen

Etelä-Savon maakuntahallitus esitti syyskuun kokouksessaan kannanoton koskien kaivoslain uudistamista.

Maan hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle kaivoslain muuttamisesta 8.9.2022. Kaivoslakiesitys sisältää kuitenkin edelleen puutteita, jotka eduskuntakäsittelyssä tulisi ottaa mukaan lainsäädäntöön. Erityisesti Etelä-Savon puhdas luonto ja siihen perustuvat elinkeinot on turvattava ja kaivostoiminnan sille tuomat uhkakuvat on tehokkaasti ehkäistävä jo ennakolta.

Kokouksessa keskusteltiin myös Itärata-hankkeesta ja viiden maakunnan yhteisestä sitoutumisesta Itärataan. Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Kainuun maakunnat korostavat, että panostukset itäisen Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ovat välttämättömiä koko maan kilpailukyvylle.

Lue lisää

Itä- ja Pohjois-Suomen alue korostettu Suomen kartassa.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitoilta yhteinen kannanotto tulevaan hallitusohjelmaan

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot korostavat yhteisesti, että uudessa hallitusohjelmassa on huomioitava maan alueiden geopoliittinen erityisasema.

Venäjän Ukrainaan suuntautuvan hyökkäyssodan heijastevaikutukset uhkaavat Suomen talouskehitystä. Huolehtimalla Itä- ja Pohjois-Suomen turvallisuudesta, taloudesta ja saavutettavuudesta vahvistetaan koko maan huoltovarmuutta ja vapautetaan alueen kehityspotentiaalia.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittojen mukaan tulevan hallitusohjelman tulee pohjautua realistiseen tilannearvioon. Turvallisuus, huoltovarmuus ja tasapuolinen talouskehitys on huomioitava. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat ratkaisevassa roolissa koko maan kehittämisessä, joten niiden liikenneyhteydet, osaavan työvoiman saaminen ja investoinnit on turvattava.

Lue kannanotto tästä

Tienviitta-ikoni.

Etelä-Savon JTF-suunnitelmaa on hiottu valmiiksi 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 otetaan käyttöön uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, JTF (Just Transition Fund). JTF-varojen käyttö määritellään alueellisissa siirtymäsuunnitelmissa, jotka laaditaan maakunnissa maakuntaliittojen ja ELY-keskusten johdolla.

Etelä-Savon alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma on toimitettu TEM:lle komission palautteen perusteella korjattuna. Suunnitelmaa on nyt hiottu lähes kaksi vuotta ja toiveiden mukaan loppuvuodesta se olisi hyväksytty, jolloin ohjelman toteutus voitaisiin aloittaa 1.1.2023.
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen kertoo JTF-kuulumisista Aluekehitysblogissa.

Lue lisää

Marcus Nykopp.

Etelä-Savossa käynnissä uusiutuvan energian investointibuumi

Vuosi 2022 on ollut Etelä-Savon aurinkoenergiainvestointien kannalta erinomainen. 

Investoinnit ovat merkki siitä, että kunnissa energiamurros fossiilittomaan tuotantoon etenee. Siirtymää on vauhdittanut kuntien strategisen tason sitoutuminen päästövähennyksiin ja hiilineutraalisuustavoitteisiin, kun ilmasto-ohjelmia lähdetään toteuttamaan konkreettisesti, kirjoittaa Ilmastokoordinaattori Marcus Nykopp Aluekehitysblogissa.

Lue lisää

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Kaivokset osaksi kestävää kehitystä - Etelä-Savon luontoarvoja kunnioitettava

Etelä-Savon puhdas luonto ja erinomaisessa kunnossa olevat vesistöt ovat maakunnan ylpeyden aiheita. Jo pelkkä ympäristöriskien mahdollisuus koetaan vakavana uhkana maakunnan luontoarvoille ja puhtautta korostavalle maineelle.

Vastuullisessa kaivostoiminnassa vaikutukset arvioidaan, ennakoidaan ja minimoidaan. Vastuullinen kaivosyritys vastaa aiheuttamistaan haitoista.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pureutuu kaivostoiminnan kestävyyteen blogikirjoituksessaan.

Lue lisää

Ihmisiä ruokailemassa pöydän ääressä Tertin kartanossa.

Maakunnan ruoka-ala maailman kartalle!

Etelä-Savon ruoka-ala otti kesällä ison harppauksen eteenpäin, kun Etelä-Savon ruokaklusteri perustettiin.

Klusteri vahvistaa Etelä-Savon asemaa menestyvänä ja innovatiivisena ruokamaakuntana.

Ruokaklusteri on avoin alan toimijoille. Se kokoaa yhteiseen verkostoon toimijoita alkutuotannosta, elintarvikkeiden jalostajista, koulutuksesta, tutkimuksesta sekä elintarvikekaupan ja ravitsemispalvelujen alalta.
Lue lisää

Nuoria skeittaamassa kadulla.

Nuoret tapahtumien tekijöinä ja kokijoina

Nuoret Etelä-Savon Dynamoina -hanke haastaa nuoret tekemään tapahtumia omalle paikkakunnalleen. 

Pieksämäellä Dynamo-ryhmän

nuoret loivat itse taustavoimien avulla PMK Track Fest -tapahtuman, jossa illan aikana oli noin 450 kävijää. Pääesiintyjänä oli artisti Etta.

"On tärkeää, että nuorille on tarjolla tapahtumia. Se lisää tunnesidettä kotikuntaan", kirjoittaa projektipäällikkö Nazia Asif.
Lue lisää

Arto Sepponen.

Etelä-Savo sydämellä:
Maakuntahallituksen jäsenet esittäytyvät

"Etelä-Savo sydämellä" on blogikirjoitusten sarja, jossa esittäytyvät maakuntahallituksen jäsenet.
Puheenjohtaja Arto Sepponen aloittaa esittelysarjan ja kertoo, millainen eteläsavolainen hän on, mihin asioihin uskoo ja haluaa maakunnassa vaikuttaa ja millaisia terveisiä hän lähettää maakuntaan ja muualle Suomeen. 
Lue lisää

Etelä-Savon parhaat-tunnus

Kenelle myöntäisit Etelä-Savon parhaat -palkinnon?

Etelä-Savo etsii jälleen maakunnan parhaita yhteishengen, identiteetin tai imagon kohentajia. Oman ehdotuksensa palkinnon saajaksi voi jättää 7. lokakuuta saakka.

Etelä-Savon parhaat -palkinto on tunnustus toiminnasta, joka on merkittävällä tavalla kohentanut Etelä-Savon maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa.

Palkinnon voi saada yritys, yhteisö tai henkilö, joka on osoittanut esimerkillistä yhteistyökykyä, innovatiivisuutta, tuloksellista toimintaa tai kehittymiskykyä. Palkinnon arvoinen voi olla myös merkittävä teko, innovatiivinen yritystoiminta tai huomattava menestyminen ja tunnettuus omalla alallaan, mikä on lisännyt koko Etelä-Savon myönteistä tunnettuutta valtakunnallisesti.

Vuonna 2022 painotetaan palkittavien valinnassa erityisesti yhteistyötä ja yhdessä toimimisen taitoa.

Lue lisää

Euroopan komission linjapuheen tunnus.

Euroopan komission linjaukset esille puheenjohtajan linjapuheessa

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti 14.9.2022 unionin tilaa käsittelevän puheen, jossa hän esitteli komission lippulaivahankkeita tulevalle vuodelle. Monet niistä perustuvat ehdotuksiin, joita kansalaiset esittivät Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä.

Komissio aikoo muun muassa

  • tukea edelleen vahvasti Ukrainaa ja sen kansaa muun muassa hyödyntämällä EU:n sisämarkkinoita niiden täydellä voimalla

  • toteuttaa toimenpiteitä, joilla autetaan eurooppalaisia selviämään energiakriisistä

  • varmistaa suotuisan liiketoimintaympäristön etenkin pk-yrityksille, jotta EU:n kilpailukyky vahvistuu tulevaisuudessa

  • vähentää EU:n riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja tehdä tiivistä yhteistyötä luotettavien energiantoimittajien kanssa

  • investoida entistä enemmän uusiutuvaan energiaan, kuten vetyyn

Lisää puheesta täällä

Tämä uutiskirje on lähetetty osoitteeseen .
Mikäli et halua enää viestiä? Poistu listaltamme

Jos viesti ei näy oikein, voit lukea nettiversion täältä.