Suoraan sisältöön

Julkaistu 16.09.2022

JTF-rahaston ajankohtaiset kuulumiset, eli missä mennään?

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 otetaan käyttöön EAKR- ja ESR+ -rahastojen rinnalle uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, JTF (Just Transition Fund). JTF-varojen käyttö määritellään alueellisissa siirtymäsuunnitelmissa, jotka laaditaan maakunnissa maakunnan liittojen ja ELY-keskusten johdolla. Etelä-Savon alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma on toimitettu TEM:lle komission palautteen perusteella korjattuna. Suunnitelmaa on nyt hiottu lähes kaksi vuotta ja toivon mukaan loppuvuodesta se olisi hyväksytty ja ohjelman toteutus voitaisiin aloittaa 1.1.2023.
Se tarkoittaisi sitä, että keväällä 2023 saataisiin ehkä ensimmäinen JTF-haku auki.

Tässä kun valmistelemme ensi vuoden rahoitussuunnitelmaa, JTF:n osalta on käynyt selväksi, että hankkeita on tarpeen saada nopeasti liikkeelle, kunhan portit vihdoin aukeavat. Kun rahoitusta päästään vihdoin myöntämään, sitä on ohjeistettu käyttämään etupainotteisesti, joten ensimmäisiin hakuihin saattaa olla luvassa merkittäviä euromääriä jaettavaksi. Etelä-Savoon JTF-rahoitusta kohdennetaan koko ohjelmakaudella 43 miljoonaa euroa. Rahoittajina toimivat Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Jos tämä toteutuu – mikäänhän ei ole varmaa, ennen kuin se on täysin varmaa – meidän täytyy olla valmistautuneita. Moni asia on vielä vähän hämärän peitossa, mutta asiaan täytyy suhtautua niin, että kaikki se tieto, mitä tällä hetkellä on, tulee kerätä, jakaa ja tallentaa kaikkien hanketoimijoiden aivoriihiin raksuttamaan, jotta hakujen auetessa saadaan hyviä hakemuksia aikaiseksi.

Viestintä on tässä uuden rahoitusinstrumentin lanseerauksessa erittäin tärkeää, ja sen takia aloitamme myös blogisarjan JTF:n ajankohtaisista kuulumisista, eli kerromme säännöllisesti missä mennään.

Alueellisessa JTF -suunnitelmassa on seuraavat tuettavan toiminnan tyypit, joiden alle voi jo ryhtyä hankkeita ideoimaan:

1.    Pk-yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja innovointivalmiudet (ml. liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen), toimintaa uudistavat ja tuottavuutta lisäävät investoinnit sekä tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen

2.    Elinkeinoelämälähtöinen innovaatiotoiminta ja TKI-yhteistyö; yritysten ja tutkimuksen yhteishankkeet  

3.    Uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen, ensisijainen kohderyhmä turvesektorilta työttömiksi jääneet tai työttömyysuhanalaiset, erityiskohteena nuoret

4.    Uudet innovaatiot turpeen korvaamiseksi ja turpeen uudet innovatiiviset käyttömuodot

5.    Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uudet ratkaisut ja TKI

6.    Turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistaminen ja jälkikäyttö sekä selvitykset ja pilotoinnit niiden ennallistamisen ja jälkikäytön edellytyksistä ja mahdollisuuksista; tämä kattaa myös turvetuotannosta poistuvien soiden yhteydessä olevat vesistöalueet, mikäli niiden kunnostamisen tarve liittyy turvetuotannon loppumiseen
 

Kirjoittaja:

Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen
Etelä-Savon maakuntaliitto