Ajankohtaista Etelä-Savosta • JOUSI-uutiskirje • 23.04.2024

EU-komissaari Ferreira vieraili Mikkelissä

EU:n koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari Elisa Ferreira osallistui Mikkelissä 21.9. Tulevaisuuden EU:n alue- ja rakennepolitiikka -keskusteluun. 

Komissaari korosti, että Euroopan yhtenäisyys voidaan taata vain solidaarisuuden ja koheesion avulla. Eurooppa on aina vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki, eikä siksi yhtäkään aluetta pidä jättää selviämään yksin.

Alue- ja rakennepolitiikan tulevaisuuden suunnasta oli keskustelemassa myös elinkeinoministeri Wille Rydman. Erilaisten alueiden tilannetta ja tarpeita tarkasteltiin myös tutkijayhteisön puheenvuorojen kautta sekä alueiden näkökulmasta. Yleisö sai esittää puheenvuoroja teemoihin liittyen.
Komissaari vieraili myös Mikkelissä kiertotalouskeskus Ecosairilassa tutustumassa vedenkäsittelyn teknologioihin ja osaamiseen.

TKI-iskuryhmä aloittaa Etelä-Savossa

Etelä-Savo on on saanut TKI-tiekartan ensimmäisenä maakuntana Suomessa ohjaamaan maakunnan tutkimusta ja kehittämistä. Tiekartta valmistui kesällä ja sai hyväksynnän maakuntahallitukselta elokuussa. 
Tiekartan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vahvempaa TKI-toiminnan koordinaatiota. Yritysten tarpeita on kartoitettava ja tunnistettava tehokkaammin ja panostettava yrittäjyyden ja sen edellytysten vahvistamiseen. Maakunnan TKI-toimijat on tarkoitus koota aiempaa tiiviimmin yhteen.

Tätä koordinaatiotyötä varten Etelä-Savon maakuntahallitus päätti perustaa TKI-iskuryhmän maakuntaan. Ryhmällä on tärkeä rooli TKI-tiekartan toteutuksessa ja seurannassa.


MYR puolsi rahoitusta Saimaan matkailun kehittämiseen ja sote-alan vetovoiman vahvistamiseen

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä on hyväksynyt merkittävän rahoituksen kahdelle ryhmähankkeelle, joissa vahvistetaan Saimaan kasvamista merkittäväksi kansainväliseksi kestävän matkailun kohteeksi ja lisätään sote-alan veto- ja pitovoimaa Etelä-Savossa.

Viestinnän vinkkejä hanketoteuttajille – webinaarin satoa kaikkien käyttöön 

Miten jakaa parhaiten tietoa hankkeen kehittämistyöstä? Kuinka viestiä kohderyhmille ja saada uusia toimijoita mukaan hankkeeseen? Mitkä viestintäkanavat sopivat omaan hankkeeseeni?

Ohjelmakaudella 2021–2027 viestinnän merkitys korostuu entisestäänkin, ja sen asianmukainen toteutus on rahoituksen edellytys. Itä-Suomen EU-hankerahoittajat järjestivät viestintäkoulutuksen tiistaina 26.9.
Tilaisuudessa kerrottiin EU-komission terveiset hanketoteuttajille, viestinnän hyötyjä ja kokemuksia hanketoteuttajan näkökulmasta sekä rahoittajan toiveet ja vinkit viestintään.
Tilaisuuden esitykset ja tallenne löytyvät Rakennerahastot-verkkosivuilta.

Edunvalvontaa tehdään yhdessä, samaan suuntaan katsoen

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kirjoittaa blogissaan, että maakunnan edunvalvonta on yhteistyötä, jossa on haluttu saada leveämmät hartiat tukemaan maakunnan edunajamista.
Etelä-Savo on ajanut yhdessä muiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen kanssa erityisesti EU:n aluepolitiikan jatkuvuutta. Itä-Suomen osalta vaikuttamisen kärjessä ovat olleet liikenneinvestoinnit.
Maakunnan omien edunvalvonnan tavoitteiden määrittelyssä mukana ovat olleet kunnat ja kaupungit, yritykset ja muut sidosryhmät. Maakuntahallitus on linjannut Etelä-Savon yhteisen tahtotilan.

Etsimme hallintojohtajaa aluekehityksen etulinjaan!

Haemme vakituiseen virkasuhteeseen kehittämisestä innostuvaa hallinnon ammattilaista, jolta ihmisten ja asioiden johtaminen käy luontevasti. 
Meillä sinua odottavat monipuoliset tehtävät osaavassa ja innostavassa asiantuntijaorganisaatiossa sekä näköalapaikka Etelä-Savon maakuntaan.
Arvostamme kunnallishallinnon ja maakuntaliiton tehtäväalueen tuntemusta, yhteistyötaitoja ja vahvaa sitoutumista maakuntaan ja sen
kehittämiseen.
Virka täytetään 1.5.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Hae paikkaa 6.11. mennessä!

Klustereita ja älykästä erikoistumista - mistä on kyse?

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen teemat ovat metsä, vesi, ruoka, matkailu ja hyvinvointi. Ne ovat maakunnan vahvuudet, joiden ympärille pyritään luomaan uusia, kilpailuetua tuovia tuotteita ja palveluja.
Näistä kärjistä ponnistaa myös eteläsavolainen klusterityö ja klustereiden kehittäminen yritysten ja maakunnan elinvoiman vahvistamiseksi.

Von der Leyen linjasi EU:n tilaa puheessaan

Vuosittain Euroopan komission puheenjohtaja summaa siihenastista kauttaan pitämässään puheessa Euroopan tilasta.
Ursula von der Leyen piti puheensa parlamentissa 13.9. korostaen Euroopan tärkeää roolia geopoliittisena toimijana.

YhES-järjestöneuvottelukunta kokoontui Pieksämäellä

Etelä-Savon maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan kokouksessa suunniteltiin YhESin tulevan vuoden painopisteitä ja vaikuttamista. 
Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä järjestötoimijoiden kesken.
Kokouksessa kuultiin kuulumiset erityisesti Pieksämäen järjestöyhteistyöstä. 


Mikonkatu 5, Mikkeli • Palvelemme ma-pe klo 9-15
Henkilökunnan yhteystiedot

Tämä uutiskirje on lähetetty osoitteeseen .
Mikäli et halua enää viestiä, voit poistua postituslistaltamme

Uutiskirje nettiversiona