Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.09.2023

Klustereita ja älykästä erikoistumista – mistä on kyse?

Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoima Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo -hanke edistää älykkään erikoistumisen strategian (ÄES) tunnettuutta sekä klustereiden tunnistamista ja edistämistä Etelä-Savossa vuoden 2023 loppuun asti.  

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen teemat ovat metsä, vesi, ruoka, matkailu ja hyvinvointi. Ne ovat meidän maakuntamme vahvuudet, joiden ympärille pyritään luomaan uusia, kilpailuetua tuovia tuotteita ja palveluja. Innovaatioilla pidämme maakuntamme elinvoimaisena ja varmistamme, että kilpailukykymme säilyy kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Klusteri on saman toimialan tai teeman yritysten, TKI-organisaatioiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien verkosto, joka edistää kasvua ja kansainvälistymistä kehittämällä yhdessä älykkäitä ja kestäviä tuotteita ja palveluja. Klusterit voidaan rekisteröidä European Cluster Collaboration Platform (ECCP) -alustalle. Etelä-Savossa on kaksi ECCP-rekisteröityä klusteria: Blue Economy Mikkeli BEM ja Etelä-Savon ruokaklusteri.  

💧BEM-vesiklusteri  
https://ecosairila.fi  
🍇Etelä-Savon ruokaklusteri  
Etelä-Savon Ruokaklusteri — Ekoneum

ECCP-klustereissa yritysten mukana olo on erityisen tärkeää. Klusterit ovat uniikkeja kokonaisuuksia, joiden toimijat itse määrittelevät tavoitteensa ja hyötynsä mukana oleville jäsenilleen. Tämän takia klusteriin liittymisen hyödyt yritykselle voivat vaihdella klustereittain, joten kannattaa kysyä jo olemassa olevista klustereista, minkälaista toimintaa niissä on. Etelä-Savoon on kehittymässä uusia klustereita, joista toivottavasti kuullaan lisää lähivuosina. 

Hankkeen viimeisenä syksynä paneudutaan ÄES:stä ja klustereista viestimiseen. Hankkeessa on aloittanut syyskuun puolessa välissä viestintäasiantuntijana Maaret Nikkinen. Viestintämateriaalit tuotetaan yhteistyössä mainostoimistojen kanssa, joten luvassa on laadukasta materiaalia kaikkien eteläsavolaisten toimijoiden hyödynnettäväksi. Materiaalit tulevat syksyn aikana maakuntaliiton verkkosivustolle.  

Lisäksi 31.10.2023 on tulossa ruokaklusterin kanssa yhteistyössä toteutettava tilaisuus yrittäjille ja kaikille klustereista kiinnostuneille, jossa asiantuntijat ovat kertomassa kansainvälistymisestä sekä ilmastoviisaudesta. Jos sinulla herää kysyttävää klustereista ja miten liittyä klusteriverkostoon, ole yhteydessä Kaisa Voutilaan tai Maaret Nikkiseen.  

Kirjoittajat 

Kaisa Voutila projektipäällikkö Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo -hanke  

Maaret Nikkinen viestintäasiantuntija Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo -hanke 

https://www.esavo.fi/clusters