Suoraan sisältöön

Viraston henkilökunta

Maakuntajohtaja

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja

050 500 2584

pentti.makinen@esavo.fi

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Kehittämisyksikkö

Merja Olenius

Kehittämisjohtaja

040 629 7210

merja.olenius@esavo.fi

Merja johtaa maakuntaliiton kehittämisyksikköä. Hän vastaa aluekehitysrahoituksesta ja maakunnan suunnitteluprosesseista.

Merja johtaa maakuntaliiton kehittämisyksikköä. Hän vastaa aluekehitysrahoituksesta ja maakunnan suunnitteluprosesseista.

Jatta Juhola

Projektikoordinaattori

040 519 8300

jatta.juhola@esavo.fi

Jatta toimii projektikoordinaattorina CASPER-hankkeessa (Citizen Activation in Shrinking rural areas to develop Place-based Policies for Enhancing Resilience). Jatta vastaa myös Europe Direct -tiedotuspisteen viestinnästä.

Jatta toimii projektikoordinaattorina CASPER-hankkeessa (Citizen Activation in Shrinking rural areas to develop Place-based Policies for Enhancing Resilience). Jatta vastaa myös Europe Direct -tiedotuspisteen viestinnästä.

Sari Kaasinen

Hankejohtaja (vuosilomalla)

040 636 1469

sari.kaasinen@esavo.fi

Sari toimii hankejohtajana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022-2023.

Sari toimii hankejohtajana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022-2023.

Hanna Kautiainen

Ennakointiasiantuntija

044 770 0519

hanna.kautiainen@esavo.fi

Hannan tehtävänä on Etelä-Savon aluekehityksen tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostaminen sekä maakuntastrategian ja maakuntaohjelman valmistelu.

Hannan tehtävänä on Etelä-Savon aluekehityksen tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostaminen sekä maakuntastrategian ja maakuntaohjelman valmistelu.

Anne Kokkonen

Aluekehityspäällikkö

044 770 0512

anne.kokkonen@esavo.fi

Anne hoitaa edunvalvonnan koordinointia sekä tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnittelua osana maakuntaliiton aluekehitys- ja ohjelmatyötehtävää sekä toimii näihin liittyvissä kehitys- ja rahoitustehtävissä.

Anne hoitaa edunvalvonnan koordinointia sekä tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnittelua osana maakuntaliiton aluekehitys- ja ohjelmatyötehtävää sekä toimii näihin liittyvissä kehitys- ja rahoitustehtävissä.

Jaana Kokkonen

Tilastoasiantuntija

044 770 0574

jaana.kokkonen@esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Tuula Kokkonen

Elinkeinopäällikkö

040 678 5415

tuula.kokkonen@esavo.fi

Tuulan vastaa maakunnan elinkeinoelämän ja matkailun edistämisestä sekä niiden kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Tuulan vastuulla ovat myös elinkeinotoimintaan liittyvät yhteistyö- ja edunvalvonta-asiat kansainvälisesti.

Tuulan vastaa maakunnan elinkeinoelämän ja matkailun edistämisestä sekä niiden kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Tuulan vastuulla ovat myös elinkeinotoimintaan liittyvät yhteistyö- ja edunvalvonta-asiat kansainvälisesti.

Jyrki Kuva

Kehittämispäällikkö, alueellinen kehittäminen, ohjelmatyö, maa- ja metsätalous sekä elintarvikeasiat

040 757 6698

jyrki.kuva@esavo.fi

Jyrki vastaa maakunnallisen ohjelmatyön sisällöistä. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseudun kehittäminen sekä elintarvike- ja metsätalouden kehittämis- ja rahoitustehtävät.

Jyrki vastaa maakunnallisen ohjelmatyön sisällöistä. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseudun kehittäminen sekä elintarvike- ja metsätalouden kehittämis- ja rahoitustehtävät.

Eevamari Lahtinen

Viestintäasiantuntija (perhevapaalla 27.9. saakka)

040 653 5245

eevamari.lahtinen@esavo.fi

Eevamari toimii viestintäasiantuntijana seuraavissa hankkeissa: European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022-2023, Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo ja Europe Direct.

Eevamari toimii viestintäasiantuntijana seuraavissa hankkeissa: European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022-2023, Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo ja Europe Direct.

Sannamari Markkanen

Rahoitusasiantuntija

040 5545 912

sannamari.markkanen@esavo.fi

Sannamarin vastuulla on kansalliseen ja EU-rahoitukseen liittyvät rahoitus- ja viestintätehtävät sekä hankevalvonta.

Sannamarin vastuulla on kansalliseen ja EU-rahoitukseen liittyvät rahoitus- ja viestintätehtävät sekä hankevalvonta.

Jenni Oksanen

Aluesuunnittelupäällikkö

040 628 2788

jenni.oksanen@esavo.fi

Jenni vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Jennin vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Jenni vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Jennin vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen@esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Eveliina Pekkanen

Kehittämispäällikkö, aluekehitys, kulttuuri ja osallisuus

044 770 0591

eveliina.pekkanen@esavo.fi

Eveliina vastaa maakuntaliitossa osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä maakunnan kulttuuritoimintaan liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Eveliina toimii YhES-neuvottelukunnan yhteyshenkilönä.

Eveliina vastaa maakuntaliitossa osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä maakunnan kulttuuritoimintaan liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Eveliina toimii YhES-neuvottelukunnan yhteyshenkilönä.

Sanna Poutamo

Ympäristöpäällikkö

040 724 9618

sanna.poutamo@esavo.fi

Sanna vastaa maakuntaliiton ympäristönsuojeluun ja vihreään siirtymään sekä kulttuuriympäristöön liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä ja maakuntakaavoitustehtävistä. Sanna on Saimaan virkistysalueyhdistyksen sihteeri.

Sanna vastaa maakuntaliiton ympäristönsuojeluun ja vihreään siirtymään sekä kulttuuriympäristöön liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä ja maakuntakaavoitustehtävistä. Sanna on Saimaan virkistysalueyhdistyksen sihteeri.

Päivi Rahikainen

Aluesuunnitteluasiantuntija

040 658 5723

paivi.rahikainen@esavo.fi

Päivi vastaa maakuntaliiton kuntakaavoitusyhteistyöstä, maakuntakaavan laadintaan liittyvistä tehtävistä sekä maakuntakaavan toteutumisen seurannasta. Lisäksi Päivin vastuulla on maakuntaliiton tietopalvelun ylläpito ja kehittäminen paikkatietoaineistojen osalta.

Päivi vastaa maakuntaliiton kuntakaavoitusyhteistyöstä, maakuntakaavan laadintaan liittyvistä tehtävistä sekä maakuntakaavan toteutumisen seurannasta. Lisäksi Päivin vastuulla on maakuntaliiton tietopalvelun ylläpito ja kehittäminen paikkatietoaineistojen osalta.

Antti Rajala

Projektipäällikkö

040 610 8205

antti.rajala@esavo.fi

Antti toimii projektipäällikkönä Punos - osaamisen verkostot ja toimintatapojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa.

Antti toimii projektipäällikkönä Punos - osaamisen verkostot ja toimintatapojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa.

Anu-Anette Varho

Hankeasiantuntija

040 673 7507

anu-anette.varho@esavo.fi

Anu-Anette toimii hankeasiantuntijana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022-2023.

Anu-Anette toimii hankeasiantuntijana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022-2023.

Kaisa Voutila

Projektipäällikkö

040 689 6902

kaisa.voutila@esavo.fi

Kaisa toimii projektipäällikkönä Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo -hankkeessa.

Kaisa toimii projektipäällikkönä Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo -hankkeessa.

Hallintopalveluyksikkö

Janne Nulpponen

Hallintojohtaja

040 061 8489

janne.nulpponen@esavo.fi

Janne johtaa maakuntaliiton hallintopalveluyksikköä. Janne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä. Hän vastaa hallinnon tukipalveluista sekä yhteisten palveluiden koordinoinnista ja organisaatio-ohjauksesta.

Janne johtaa maakuntaliiton hallintopalveluyksikköä. Janne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä. Hän vastaa hallinnon tukipalveluista sekä yhteisten palveluiden koordinoinnista ja organisaatio-ohjauksesta.

Jutta Kiiskinen

Talouspäällikkö

044 770 0572

jutta.kiiskinen@esavo.fi

Jutta vastaa maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja muista taloushallinnon tehtävistä sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta.

Jutta vastaa maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja muista taloushallinnon tehtävistä sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta.

Marja-Liisa Kontinen

Maksatusasiantuntija

040 629 9054

marja-liisa.kontinen@esavo.fi

Marja-Liisa hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marja-Liisa hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Kirsi Kovanen

Virastoemäntä

044 770 0575

kirsi.kovanen@esavo.fi

Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina. Kirsi avustaa henkilöstöä toimistotehtävissä.

Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina. Kirsi avustaa henkilöstöä toimistotehtävissä.

Tuomo Laakso

Tietojärjestelmäpäällikkö

044 284 1042

tuomo.laakso@esavo.fi

Tuomo vastaa maakuntaliiton tietohallinnosta, IT-toiminnoista ja IT-palveluiden toiminnasta. Hän myös avustaa hankinnoissa ja asiahallinnon toteutuksessa.

Tuomo vastaa maakuntaliiton tietohallinnosta, IT-toiminnoista ja IT-palveluiden toiminnasta. Hän myös avustaa hankinnoissa ja asiahallinnon toteutuksessa.

Marjut Laitinen

Maksatusasiantuntija

044 770 0576

marjut.laitinen@esavo.fi

Marjut hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marjut hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marjo Leikas

Maksatusasiantuntija

040 484 6680

marjo.leikas@esavo.fi

Marjo hoitaa EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marjo hoitaa EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Heidi Miettinen

Viestintäpäällikkö

040 624 0624

heidi.miettinen@esavo.fi

Heidi tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä sekä koordinoi ja kehittää maakuntaliiton viestintää. Heidi vastaa Etelä-Savon Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnasta.

Heidi tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä sekä koordinoi ja kehittää maakuntaliiton viestintää. Heidi vastaa Etelä-Savon Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnasta.

Sari-Anne Ratia

TYP-johtaja

040 620 2129

sari-anne.ratia(at)esavo.fi

Sari-Anne johtaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) toimintaa Etelä-Savossa. TYP on kuntien, TE-toimiston ja Kelan yhteinen palveluverkosto, jossa toimijat yhdessä auttavat työnhakijoita työllistymään avoimille työmarkkinoille tai sijoittumaan palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin työllistymisen edistämiseksi.

Sari-Anne johtaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) toimintaa Etelä-Savossa. TYP on kuntien, TE-toimiston ja Kelan yhteinen palveluverkosto, jossa toimijat yhdessä auttavat työnhakijoita työllistymään avoimille työmarkkinoille tai sijoittumaan palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin työllistymisen edistämiseksi.

Tiina Saarelainen

Henkilöstöasiantuntija

044 770 0490

tiina.saarelainen@esavo.fi

Tiina hoitaa maakuntaliiton henkilöstöasioita ja toimii palkanlaskennan yhteyshenkilönä. Tiina koordinoi lisäksi tarkastuslautakunnan toimintaa ja toimii sen sihteerinä.

Tiina hoitaa maakuntaliiton henkilöstöasioita ja toimii palkanlaskennan yhteyshenkilönä. Tiina koordinoi lisäksi tarkastuslautakunnan toimintaa ja toimii sen sihteerinä.

Tanja Valanta

Hallintosihteeri

044 770 0580

tanja.valanta@esavo.fi

Tanja vastaa maakuntaliiton kirjaamo- ja toimistopalveluista, maksatuspäätösten maksuunpanosta sekä osallistuu taloushallinnon tehtäviin. Tanja on talouspäällikkö Jutta Kiiskisen sijainen.

Tanja vastaa maakuntaliiton kirjaamo- ja toimistopalveluista, maksatuspäätösten maksuunpanosta sekä osallistuu taloushallinnon tehtäviin. Tanja on talouspäällikkö Jutta Kiiskisen sijainen.

Jaana Virtaniemi

Johdon sihteeri

044 770 0584

jaana.virtaniemi@esavo.fi

Jaana hoitaa maakuntajohtajan sihteerin tehtävää ja vastaa maakuntaliiton tapahtumajärjestelyistä.

Jaana hoitaa maakuntajohtajan sihteerin tehtävää ja vastaa maakuntaliiton tapahtumajärjestelyistä.

Europe Direct

Europe Direct vastaa EU-aiheisiin kysymyksiin.

040 624 0624

europe.direct@esavo.fi
Jatta Juhola

Projektikoordinaattori

040 519 8300

jatta.juhola@esavo.fi

Jatta toimii projektikoordinaattorina CASPER-hankkeessa (Citizen Activation in Shrinking rural areas to develop Place-based Policies for Enhancing Resilience). Jatta vastaa myös Europe Direct -tiedotuspisteen viestinnästä.

Jatta toimii projektikoordinaattorina CASPER-hankkeessa (Citizen Activation in Shrinking rural areas to develop Place-based Policies for Enhancing Resilience). Jatta vastaa myös Europe Direct -tiedotuspisteen viestinnästä.