Suoraan sisältöön

Viraston henkilökunta

Maakuntajohtajan esikunta

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja

050 500 2584

pentti.makinen(at)esavo.fi

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Taina Saahko

Viestintäpäällikkö

040 632 6132

taina.saahko(at)esavo.fi

Taina tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä ja koordinoi maakuntaliiton viestintää ja tiedotusta.

Taina tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä ja koordinoi maakuntaliiton viestintää ja tiedotusta.

Aino Salo

Maakuntajohtajan sihteeri

044 770 0584

aino.salo(at)esavo.fi

Aino hoitaa maakuntajohtajan sihteerin tehtävää ja vastaa maakuntaliiton tapahtumajärjestelyistä.

Aino hoitaa maakuntajohtajan sihteerin tehtävää ja vastaa maakuntaliiton tapahtumajärjestelyistä.

Aluekehitysyksikkö

Riitta Koskinen

Aluekehitysjohtaja

040 540 5903

riitta.koskinen(at)esavo.fi

Riitta johtaa maakuntaliiton aluekehitysyksikköä.

Riitta johtaa maakuntaliiton aluekehitysyksikköä.

Heli Gynther

Kehittämispäällikkö

040 773 7285

heli.gynther(at)esavo.fi

Helin vastuulla liitossa ovat maakunnan matkailun ja kulttuurin kehittämistehtävät. Heli on aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen varahenkilö.

Helin vastuulla liitossa ovat maakunnan matkailun ja kulttuurin kehittämistehtävät. Heli on aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen varahenkilö.

Tomi Heimonen

Kehittämispäällikkö

050 522 8587

tomi.heimonen(at)esavo.fi

Tomi toimii maakuntaliitolla elinkeinoelämän toimintaympäristön, älykkään erikoistumisen, innovaatioiden ja kansainvälisyyden (Venäjä, NSPA) edistämisen ja hankkeiden valmistelutehtävissä. Lisäksi Tomi koordinoi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatimista maakuntaliitolla.

Tomi toimii maakuntaliitolla elinkeinoelämän toimintaympäristön, älykkään erikoistumisen, innovaatioiden ja kansainvälisyyden (Venäjä, NSPA) edistämisen ja hankkeiden valmistelutehtävissä. Lisäksi Tomi koordinoi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatimista maakuntaliitolla.

Anne Kokkonen

Kehittämispäällikkö

044 770 0512

anne.kokkonen(at)esavo.fi

Anne hoitaa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnittelua osana maakuntaliiton aluekehitys- ja ohjelmatyötehtävää.

Anne hoitaa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnittelua osana maakuntaliiton aluekehitys- ja ohjelmatyötehtävää.

Hanna Kautiainen

Ennakointiasiantuntija

044 770 0519

hanna.kautiainen(at)esavo.fi

Hanna työskentelee ESR-rahoitteisessa Esavoennakoi 360°- Etelä-Savon ennakointihankkeessa. Hänen tehtävänsä on alueen tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostaminen sekä alueen ennakointiverkoston ja tulevaisuustyön sparraaminen.

Hanna työskentelee ESR-rahoitteisessa Esavoennakoi 360°- Etelä-Savon ennakointihankkeessa. Hänen tehtävänsä on alueen tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostaminen sekä alueen ennakointiverkoston ja tulevaisuustyön sparraaminen.

Jaana Kokkonen

Tilastoasiantuntija

044 770 0574

jaana.kokkonen(at)esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Jyrki Kuva

Ohjelmapäällikkö

040 757 6698

jyrki.kuva(at)esavo.fi

Jyrki vastaa maakunnallisesta ohjelmatyöstä, erityisesti maakuntastrategian ja -ohjelman teosta. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseutuasiat sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät asiat.

Jyrki vastaa maakunnallisesta ohjelmatyöstä, erityisesti maakuntastrategian ja -ohjelman teosta. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseutuasiat sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät asiat.

Antti Rajala

Ennakointiasiantuntija

040 610 8205

antti.rajala(at)esavo.fi

Antti työskentelee ESR-rahoitteisessa Esavoennakoi 360°- Etelä-Savon ennakointihankkeessa. Hänen tehtävänsä on alueen tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostaminen sekä alueen ennakointiverkoston ja tulevaisuustyön sparraaminen.

Antti työskentelee ESR-rahoitteisessa Esavoennakoi 360°- Etelä-Savon ennakointihankkeessa. Hänen tehtävänsä on alueen tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostaminen sekä alueen ennakointiverkoston ja tulevaisuustyön sparraaminen.

Laura Kuismala

va. ohjelmapäällikkö

040 623 4887

laura.kuismala(at)esavo.fi

Laura vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa. Laura toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Laura vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa. Laura toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Eveliina Pekkanen

Kehittämispäällikkö

044 770 0591

eveliina.pekkanen(at)esavo.fi

Eveliina vastaa maakuntaliitossa hyvinvointiin liittyvistä asioista, osallisuudesta sekä niihin liittyvistä kehittämistehtävistä.

Eveliina vastaa maakuntaliitossa hyvinvointiin liittyvistä asioista, osallisuudesta sekä niihin liittyvistä kehittämistehtävistä.

Riikka Tanskanen

Projektipäällikkö

040 549 1681

riikka.tanskanen(at)esavo.fi

Riikka edistää Elinkeinot murroksessa (ELMO2) toimeenpanohankkeessa älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoa ja elinkeinojen uudistamista Etelä-Savon maakunnassa ja Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyössä.

Riikka edistää Elinkeinot murroksessa (ELMO2) toimeenpanohankkeessa älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoa ja elinkeinojen uudistamista Etelä-Savon maakunnassa ja Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyössä.

Terhi Venäläinen

Osallisuuskoordinaattori

040 655 9793

terhi.venalainen(at)esavo.fi

Terhi vahvistaa E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-savoon -hankkeessa 2019-2021 nuorten taitoja ja rohkeutta lähteä vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin Etelä-Savon maakunnassa ja maailmassa.

Terhi vahvistaa E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-savoon -hankkeessa 2019-2021 nuorten taitoja ja rohkeutta lähteä vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin Etelä-Savon maakunnassa ja maailmassa.

Emmi-Elina Fjällström

Osallisuuskoordinaattori

040 825 4656

emmi-elina.fjallstrom(at)esavo.fi

Emmi vie eteenpäin Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeessa 2020 maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan toimintaa. Emmi etsii myös E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-savoon -hankkeessa 2019-2021 nuorten kanssa välineitä yhteiskunnallisten kysymysten tarkasteluun ja vaikuttamiseen.

Emmi vie eteenpäin Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeessa 2020 maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan toimintaa. Emmi etsii myös E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-savoon -hankkeessa 2019-2021 nuorten kanssa välineitä yhteiskunnallisten kysymysten tarkasteluun ja vaikuttamiseen.

Aluesuunnitteluyksikkö

Jarmo Vauhkonen

Aluesuunnittelujohtaja

040 723 6760

jarmo.vauhkonen(at)esavo.fi

Jarmo johtaa maakuntaliiton aluesuunnitteluyksikköä.

Jarmo johtaa maakuntaliiton aluesuunnitteluyksikköä.

Sanna Poutamo

Ympäristöpäällikkö

040 724 9618

sanna.poutamo(at)esavo.fi

Sanna hoitaa maakuntaliiton ympäristönsuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyviä kehittämis- ja maakuntakaavoitustehtäviä. Sanna toimii Saimaan virkistysalueyhdistyksen sihteeerinä ja on aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkosen varahenkilö.

Sanna hoitaa maakuntaliiton ympäristönsuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyviä kehittämis- ja maakuntakaavoitustehtäviä. Sanna toimii Saimaan virkistysalueyhdistyksen sihteeerinä ja on aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkosen varahenkilö.

Marko Tanttu

Kehittämispäällikkö

044 770 0488

marko.tanttu(at)esavo.fi

Markon työtehtävät liittyvät maakuntakaavan valmisteluun. Markon vastuulla ovat liikenne, tietoliikenne, energiahuolto, kunnallistekninen huolto ja turvetuotanto sekä niihin liittyvät selvitykset.

Markon työtehtävät liittyvät maakuntakaavan valmisteluun. Markon vastuulla ovat liikenne, tietoliikenne, energiahuolto, kunnallistekninen huolto ja turvetuotanto sekä niihin liittyvät selvitykset.

Jussi Linnala

Projektipäällikkö

040 037 3329

jussi.linnala(at)esavo.fi

Jussi toimii Digituen alueellinen koordinointi Etelä-Savossa -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on muodostaa toimiva digitukijoiden verkosto ja mahdollistaa digitaalisempi Etelä-Savo.

Jussi toimii Digituen alueellinen koordinointi Etelä-Savossa -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on muodostaa toimiva digitukijoiden verkosto ja mahdollistaa digitaalisempi Etelä-Savo.

Hallinto- ja kehittämisyksikkö

Nulpponen Janne

Vt. hallinto- ja kehittämisjohtaja

040 061 8489

janne.nulpponen(at)esavo.fi

Janne johtaa maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisyksikköä. Janne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä.

Janne johtaa maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisyksikköä. Janne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä.

Anne Perälä

Va. talouspäällikkö

040 653 0537

Anne Perälä(at)esavo.fi

Anne vastaa maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja muista taloushallinnon tehtävistä sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta.

Anne vastaa maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja muista taloushallinnon tehtävistä sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta.

Tuomo Laakso

Tietojärjestelmäpäällikkö

044 284 1042

tuomo.laakso(at)esavo.fi

Tuomo vastaa maakuntaliiton tietohallinnosta, IT-toiminnoista ja IT-palveluiden toiminnasta. Hän myös avustaa hankinnoissa ja asiahallinnon toteutuksessa.

Tuomo vastaa maakuntaliiton tietohallinnosta, IT-toiminnoista ja IT-palveluiden toiminnasta. Hän myös avustaa hankinnoissa ja asiahallinnon toteutuksessa.

Tiina Saarelainen

Henkilöstöasiantuntija

044 770 0490

tiina.saarelainen(at)esavo.fi

Tiina hoitaa maakuntaliiton henkilöstöasioita ja toimii palkanlaskennan yhteyshenkilönä. Tiina toimii myös tarkastuslautakunnan sihteerinä.

Tiina hoitaa maakuntaliiton henkilöstöasioita ja toimii palkanlaskennan yhteyshenkilönä. Tiina toimii myös tarkastuslautakunnan sihteerinä.

Marjo Leikas

maksatusasiantuntija

040 484 6680

marjo.leikas(at)esavo.fi

Marjo hoitaa EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marjo hoitaa EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Kirsi Kovanen

Virastoemäntä

044 770 0575

kirsi.kovanen(at)esavo.fi

Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina.

Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina.

Marjut Laitinen

Maksatusasiantuntija

044 770 0576

marjut.laitinen(at)esavo.fi

Marjut hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Marjut hoitaa kansallisien hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Tanja Valanta

Hallintosihteeri

044 770 0580

tanja.valanta(at)esavo.fi

Tanja vastaa maakuntaliiton kirjaamo- ja toimistopalveluista, maksatuspäätösten maksuunpanosta sekä osallistuu taloushallinnon tehtäviin. Tanja on talouspäällikkö Jutta Kiiskisen sijainen.

Tanja vastaa maakuntaliiton kirjaamo- ja toimistopalveluista, maksatuspäätösten maksuunpanosta sekä osallistuu taloushallinnon tehtäviin. Tanja on talouspäällikkö Jutta Kiiskisen sijainen.

Helena Räisänen

TYP-johtaja

040 620 2129

helena.raisanen(at)esavo.fi

Helena johtaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) toimintaa Etelä-Savossa. TYP on kuntien, TE-toimiston ja Kelan yhteinen palveluverkosto, jossa toimijat yhdessä auttavat työnhakijoita työllistymään avoimille työmarkkinoille tai sijoittumaan palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin työllistymisen edistämiseksi.

Helena johtaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) toimintaa Etelä-Savossa. TYP on kuntien, TE-toimiston ja Kelan yhteinen palveluverkosto, jossa toimijat yhdessä auttavat työnhakijoita työllistymään avoimille työmarkkinoille tai sijoittumaan palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin työllistymisen edistämiseksi.