Suoraan sisältöön

Viraston henkilökunta

Maakuntajohtaja

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja

050 500 2584

pentti.makinen@esavo.fi

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

Kehittämisyksikkö

Merja Olenius

Kehittämisjohtaja

040 629 7210

merja.olenius@esavo.fi

Merja johtaa maakuntaliiton kehittämisyksikköä. Hän vastaa aluekehitysrahoituksesta ja maakunnan suunnitteluprosesseista.

Merja johtaa maakuntaliiton kehittämisyksikköä. Hän vastaa aluekehitysrahoituksesta ja maakunnan suunnitteluprosesseista.

Mari Bahrami

TKI-koordinaattori

040 621 1691

mari.bahrami@esavo.fi

Mari toimii koordinaattorina Etelä-Savon TKI-tiekarttahankkeessa ja Europe Direct -tiedotuspisteen viestintätehtävissä.

Mari toimii koordinaattorina Etelä-Savon TKI-tiekarttahankkeessa ja Europe Direct -tiedotuspisteen viestintätehtävissä.

Jatta Juhola

Projektikoordinaattori

040 519 8300

jatta.juhola@esavo.fi

Jatta toimii projektikoordinaattorina CASPER- (Citizen Activation in Shrinking rural areas for Place-based policies to Enhance Resilience) ja REWARD (Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development) -hankkeissa.

Jatta toimii projektikoordinaattorina CASPER- (Citizen Activation in Shrinking rural areas for Place-based policies to Enhance Resilience) ja REWARD (Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development) -hankkeissa.

Rauno Jussila

Viestintäasiantuntija

040 516 3005

rauno.jussila@esavo.fi

Rauno toimii viestintäasiantuntijana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management project 2023-2025.

Rauno toimii viestintäasiantuntijana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management project 2023-2025.

Sari Kaasinen

Hankejohtaja

040 636 1469

sari.kaasinen@esavo.fi

Sari toimii hankejohtajana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management project 2023-2025.

Sari toimii hankejohtajana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management project 2023-2025.

Hanna Kautiainen

Ennakointiasiantuntija

044 770 0519

hanna.kautiainen@esavo.fi

Hannan vastuulla on Etelä-Savon aluekehityksen tilanne- ja tulevaisuuskuvatyö tiedolla johtamisen tueksi sekä maakuntastrategian ja maakuntaohjelman valmistelu.

Hannan vastuulla on Etelä-Savon aluekehityksen tilanne- ja tulevaisuuskuvatyö tiedolla johtamisen tueksi sekä maakuntastrategian ja maakuntaohjelman valmistelu.

Anne Kokkonen

Aluekehityspäällikkö

044 770 0512

anne.kokkonen@esavo.fi

Anne hoitaa edunvalvonnan koordinointia sekä tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnittelua osana maakuntaliiton aluekehitys- ja ohjelmatyötehtävää sekä toimii näihin liittyvissä kehitys- ja rahoitustehtävissä.

Anne hoitaa edunvalvonnan koordinointia sekä tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnittelua osana maakuntaliiton aluekehitys- ja ohjelmatyötehtävää sekä toimii näihin liittyvissä kehitys- ja rahoitustehtävissä.

Jaana Kokkonen

Tilastoasiantuntija

044 770 0574

jaana.kokkonen@esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

Tuula Kokkonen

Elinkeinopäällikkö

040 678 5415

tuula.kokkonen@esavo.fi

Tuula vastaa maakunnan elinkeinoelämän ja matkailun edistämisestä sekä niiden kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Tuulan vastuulla ovat myös elinkeinotoimintaan liittyvät yhteistyö- ja edunvalvonta-asiat kansainvälisesti.

Tuula vastaa maakunnan elinkeinoelämän ja matkailun edistämisestä sekä niiden kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Tuulan vastuulla ovat myös elinkeinotoimintaan liittyvät yhteistyö- ja edunvalvonta-asiat kansainvälisesti.

Jyrki Kuva

Kehittämispäällikkö, alueellinen kehittäminen, ohjelmatyö, maa- ja metsätalous sekä elintarvikeasiat

040 757 6698

jyrki.kuva@esavo.fi

Jyrki vastaa maakunnallisen ohjelmatyön sisällöistä. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseudun kehittäminen sekä elintarvike- ja metsätalouden kehittämis- ja rahoitustehtävät.

Jyrki vastaa maakunnallisen ohjelmatyön sisällöistä. Jyrkin vastuulla ovat myös maaseudun kehittäminen sekä elintarvike- ja metsätalouden kehittämis- ja rahoitustehtävät.

Riitta Kärkkäinen

Kulttuuri- ja osallisuusasiantuntija

040 679 6457

riitta.karkkainen@esavo.fi

Riitta vastaa maakuntaliiton kulttuuriin ja osallisuuteen liittyvistä tehtävistä Eveliina Pekkasen vuorotteluvapaan sijaisena.

Riitta vastaa maakuntaliiton kulttuuriin ja osallisuuteen liittyvistä tehtävistä Eveliina Pekkasen vuorotteluvapaan sijaisena.

Aleksi Laaksonen

Rahoitusasiantuntija

040 168 0057

aleksi.laaksonen@esavo.fi

Aleksin vastuulla on kansalliseen ja EU-rahoitukseen liittyvät rahoitustehtävät sekä hankeneuvonta ja -valvonta.

Aleksin vastuulla on kansalliseen ja EU-rahoitukseen liittyvät rahoitustehtävät sekä hankeneuvonta ja -valvonta.

Sannamari Markkanen

Rahoitusasiantuntija

040 5545 912

sannamari.markkanen@esavo.fi

Sannamarin vastuulla on kansalliseen ja EU-rahoitukseen liittyvät rahoitus- ja viestintätehtävät sekä hankevalvonta.

Sannamarin vastuulla on kansalliseen ja EU-rahoitukseen liittyvät rahoitus- ja viestintätehtävät sekä hankevalvonta.

Jenni Oksanen

Aluesuunnittelupäällikkö (opintovapaalla 28.2.2025 saakka)

jenni.oksanen@esavo.fi

Jenni vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Jennin vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Jenni vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Jennin vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen@esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Eveliina Pekkanen

Kehittämispäällikkö, aluekehitys, kulttuuri ja osallisuus (vuorotteluvapaalla 14.7.2024 saakka)

044 770 0591

eveliina.pekkanen@esavo.fi

Eveliina vastaa maakuntaliitossa osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä maakunnan kulttuuritoimintaan liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Eveliina toimii YhES-neuvottelukunnan yhteyshenkilönä.

Eveliina vastaa maakuntaliitossa osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä maakunnan kulttuuritoimintaan liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Eveliina toimii YhES-neuvottelukunnan yhteyshenkilönä.

Sanna Poutamo

Ympäristöpäällikkö

040 724 9618

sanna.poutamo@esavo.fi

Sanna vastaa maakuntaliiton ympäristönsuojeluun ja vihreään siirtymään sekä kulttuuriympäristöön liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä ja maakuntakaavoitustehtävistä. Sanna on Saimaan virkistysalueyhdistyksen sihteeri.

Sanna vastaa maakuntaliiton ympäristönsuojeluun ja vihreään siirtymään sekä kulttuuriympäristöön liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä ja maakuntakaavoitustehtävistä. Sanna on Saimaan virkistysalueyhdistyksen sihteeri.

Päivi Rahikainen

Aluesuunnitteluasiantuntija

040 658 5723

paivi.rahikainen@esavo.fi

Päivi vastaa maakuntaliiton kuntakaavoitusyhteistyöstä, maakuntakaavan laadintaan liittyvistä tehtävistä sekä maakuntakaavan toteutumisen seurannasta. Lisäksi Päivin vastuulla on maakuntaliiton tietopalvelun ylläpito ja kehittäminen paikkatietoaineistojen osalta.

Päivi vastaa maakuntaliiton kuntakaavoitusyhteistyöstä, maakuntakaavan laadintaan liittyvistä tehtävistä sekä maakuntakaavan toteutumisen seurannasta. Lisäksi Päivin vastuulla on maakuntaliiton tietopalvelun ylläpito ja kehittäminen paikkatietoaineistojen osalta.

Marko Tanttu

Aluesuunnittelupäällikkö (sijaistaa Jenni Oksasta 1.9.2023-28.2.2025)

040 628 2788

marko.tanttu@esavo.fi

Marko vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Markon vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Marko vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Markon vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Taru Tähti

Kulttuurikoordinaattori

040 628 7905

taru.tahti@esavo.fi

Taru toimii kulttuurikoordinaattorina Kulttuuri Itää - Itä-Suomen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä 2024-2025 -hankkeessa.

Taru toimii kulttuurikoordinaattorina Kulttuuri Itää - Itä-Suomen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä 2024-2025 -hankkeessa.

Anu-Anette Varho

Hankeasiantuntija

040 673 7507

anu-anette.varho@esavo.fi

Anu-Anette toimii hankeasiantuntijana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management project 2023-2025.

Anu-Anette toimii hankeasiantuntijana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management project 2023-2025.

Hallintopalveluyksikkö

Anne Matilainen

Hallintojohtaja

040 509 4006

anne.matilainen@esavo.fi

Anne johtaa maakuntaliiton hallintopalveluyksikköä. Anne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä. Hän vastaa hallinnon tukipalveluista sekä yhteisten palveluiden koordinoinnista ja organisaatio-ohjauksesta.

Anne johtaa maakuntaliiton hallintopalveluyksikköä. Anne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä. Hän vastaa hallinnon tukipalveluista sekä yhteisten palveluiden koordinoinnista ja organisaatio-ohjauksesta.

Päivi Hartikainen

Maksatusasiantuntija

040 662 6823

paivi.hartikainen@esavo.fi

Päivi hoitaa kansallisten hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällä varmennuksia.

Päivi hoitaa kansallisten hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällä varmennuksia.

Jutta Kiiskinen

Talouspäällikkö

044 770 0572

jutta.kiiskinen@esavo.fi

Jutta vastaa maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja muista taloushallinnon tehtävistä sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta.

Jutta vastaa maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja muista taloushallinnon tehtävistä sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta.

Marja-Liisa Kontinen

Maksatusasiantuntija

040 629 9054

marja-liisa.kontinen@esavo.fi

Marja-Liisa hoitaa kansallisten hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällä varmennuksia.

Marja-Liisa hoitaa kansallisten hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällä varmennuksia.

Kirsi Kovanen

Virastoemäntä

044 770 0575

kirsi.kovanen@esavo.fi

Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina. Kirsi avustaa henkilöstöä toimistotehtävissä.

Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina. Kirsi avustaa henkilöstöä toimistotehtävissä.

Tuomo Laakso

Tietojärjestelmäpäällikkö

044 284 1042

tuomo.laakso@esavo.fi

Tuomo vastaa maakuntaliiton tietohallinnosta, IT-toiminnoista ja IT-palveluiden toiminnasta. Hän myös avustaa hankinnoissa ja asiahallinnon toteutuksessa.

Tuomo vastaa maakuntaliiton tietohallinnosta, IT-toiminnoista ja IT-palveluiden toiminnasta. Hän myös avustaa hankinnoissa ja asiahallinnon toteutuksessa.

Marjut Laitinen

Maksatusasiantuntija

044 770 0576

marjut.laitinen@esavo.fi

Marjut hoitaa kansallisten hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällä varmennuksia.

Marjut hoitaa kansallisten hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällä varmennuksia.

Marjo Leikas

Maksatusasiantuntija

040 484 6680

marjo.leikas@esavo.fi

Marjo hoitaa kansallisten hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällä varmennuksia.

Marjo hoitaa kansallisten hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällä varmennuksia.

Heidi Miettinen

Viestintäpäällikkö

040 624 0624

heidi.miettinen@esavo.fi

Heidi tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä sekä koordinoi ja kehittää maakuntaliiton viestintää. Heidi vastaa Etelä-Savon Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnasta.

Heidi tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä sekä koordinoi ja kehittää maakuntaliiton viestintää. Heidi vastaa Etelä-Savon Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnasta.

Sari-Anne Ratia

TYP-johtaja

040 620 2129

sari-anne.ratia(at)esavo.fi

Sari-Anne johtaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) toimintaa Etelä-Savossa. TYP on kuntien, TE-toimiston ja Kelan yhteinen palveluverkosto, jossa toimijat yhdessä auttavat työnhakijoita työllistymään avoimille työmarkkinoille tai sijoittumaan palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin työllistymisen edistämiseksi.

Sari-Anne johtaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) toimintaa Etelä-Savossa. TYP on kuntien, TE-toimiston ja Kelan yhteinen palveluverkosto, jossa toimijat yhdessä auttavat työnhakijoita työllistymään avoimille työmarkkinoille tai sijoittumaan palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin työllistymisen edistämiseksi.

Tiina Saarelainen

Henkilöstöpäällikkö

044 770 0490

tiina.saarelainen@esavo.fi

Tiina hoitaa maakuntaliiton henkilöstöasioita ja toimii palkanlaskennan yhteyshenkilönä. Tiina koordinoi lisäksi tarkastuslautakunnan toimintaa ja toimii sen sihteerinä.

Tiina hoitaa maakuntaliiton henkilöstöasioita ja toimii palkanlaskennan yhteyshenkilönä. Tiina koordinoi lisäksi tarkastuslautakunnan toimintaa ja toimii sen sihteerinä.

Tanja Valanta

Hallintosihteeri

044 770 0580

tanja.valanta@esavo.fi

Tanja vastaa maakuntaliiton kirjaamo- ja toimistopalveluista, maksatuspäätösten maksuunpanosta sekä osallistuu taloushallinnon tehtäviin. Tanja on talouspäällikkö Jutta Kiiskisen sijainen.

Tanja vastaa maakuntaliiton kirjaamo- ja toimistopalveluista, maksatuspäätösten maksuunpanosta sekä osallistuu taloushallinnon tehtäviin. Tanja on talouspäällikkö Jutta Kiiskisen sijainen.

Jaana Virtaniemi

Johdon sihteeri

044 770 0584

jaana.virtaniemi@esavo.fi

Jaana hoitaa maakuntaliiton johdon sihteerin tehtävää, vastaa kirjaamopalveluista ja maakuntaliiton tapahtumajärjestelyistä.

Jaana hoitaa maakuntaliiton johdon sihteerin tehtävää, vastaa kirjaamopalveluista ja maakuntaliiton tapahtumajärjestelyistä.

Europe Direct

Europe Direct vastaa EU-aiheisiin kysymyksiin.

040 624 0624

europe.direct@esavo.fi