Suoraan sisältöön
Kuluva vuosi on vaalivuosi ja sen vuoksi maakuntaliiton edunvalvonta alkuvuonna painottui hallitusohjelmaan vaikuttamiseen.

Julkaistu 27.09.2023

Edunvalvonta on yhteistyötä

Kuluva vuosi on vaalivuosi ja sen vuoksi maakuntaliiton edunvalvonta alkuvuonna painottui hallitusohjelmaan vaikuttamiseen.

Edunvalvonta on yksi keskeisistä maakuntaliiton tehtävistä aluekehityksen ja maakuntakaavoituksen ohella. Edunvalvonta on yhteistyötä, jossa yksittäisen maakunnan sijasta on haluttu saada leveämmät hartiat tukemaan maakunnan edunvalvontaa.

Hallitusohjelmaa varten Etelä-Savon maakuntaliitto oli laatimassa yhteisiä tavoitteita muiden maakuntaliittojen kanssa. Etelä-Savo ajoi yhdessä muiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen kanssa erityisesti EU:n aluepolitiikan jatkuvuutta, jossa harvaan asuttujen, pitkien välimatkojen ja kylmän ilmaston tuomat pysyvät haitat otetaan huomioon myös Euroopan unionin tulevassa alue- ja rakennepolitiikassa.

Metsät ovat Etelä-Savon talouden selkäranka. Metsiä koskeva päätösvalta haluttiin säilyttää Suomessa. Toinen elinvoiman perusta on maakunnan saavutettavuus. Maakuntien yhteisenä tavoitteena oli turvata Itä- ja Pohjois-Suomen saavutettavuus.

Maakuntaliitto laatii myös omat erityiset tavoitteensa. Nekin laadittiin tiiviin yhteistyön tuloksena. Mukana ovat olleet maakunnan kunnat ja kaupungit, yritykset ja muut sidosryhmät. Maakuntahallitus on linjannut Etelä-Savon yhteisen tahtotilan.

Petteri Orpon hallituksen ohjelma on laaja, yli 230-sivuinen kokonaisuus. Voi hyvin sanoa, että hallitusohjelman jokaisella sanalla on merkityksensä. Hallitusohjelmaa onkin luettava huolella.   

Osa tavoitteistamme on toteutumassa. Erityisesti metsäpolitiikan osalta hallitus haluaa säilyttää päätösvallan suomalaisten omissa käsissä.

Liikenne on maakuntaliitttojen edunvalvonnan ydintä. Etelä-Savon maakuntaliitto on yhdessä muiden Itä-Suomen maakuntien kanssa määritellyt kaikkein tärkeimmät liikennetavoitteet. Liikenteen edunvalvonnassa kuuntelemme kuntien ja kaupunkien ohella erityisesti maakunnan yrityksiä, joiden kilpailukyky riippuu keskeisesti hyvästä saavutettavuudesta.

On myönteistä, että yhteiset liikennetavoitteet on kirjattu hallitusohjelmaan niin Savon kuin Karjalan ratojen sekä VT5 kehittämisen osalta. Moni silti pettyi, kun kaikkia tavoitteita ei hallitusohjelmaan kirjattu. Myöskään riittävää rahoitusta ei ole saatu mukaan hallitusohjelmaan. On kuitenkin oltava realisti. Samoista niukoista rahoista taistelevat kaikki Suomen alueet.

Edunvalvonta ei tietenkään pääty hallitusohjelman hyväksymiseen. On varmistettava, että hallitusohjelma myös toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Monet meille tärkeät asiat jäävät selvitysten varaan ja kaikista tärkeistä asioista ei ole lainkaan mainintaa hallitusohjelmassa. Itäisen Suomen vision jatkosta kyllä hallitusohjelmassa on maininta mutta meidän huolehdittava, että visio myös käytännössä toteutuu ja muuttuu teoiksi ja että työssä hyödynnetään maakuntien asiantuntemusta. 

EU:n alue- ja rakennepolitiikka vuodesta 2028 eteenpäin valmistellaan nykyisen hallituksen aikana.

On turvattava Itä- ja Pohjois-Suomen alueelliset kehittämistarpeet niin kansallisessa kuin EU-tason valmistelussa.

Meille Etelä-Savossa on tärkeää huomioida Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema EU:n aluepolitiikan rahoituskriteereissä. Geopolitiikan muutos tuo uuden ulottuvuuden Itäisen Suomen elinvoiman ja investointien turvaamiseen. Tämä muutos koskee koko itäistä Suomea ja vaatii Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien vahvaa yhteistä edunvalvontaa. On tuotava kerta toisensa jälkeen esille, että raja-alue vailla asutusta ja elinvoimaa on turvaton raja.

Kirjoittaja:

Pentti Mäkinen
Etelä-Savon maakuntajohtaja