Päätöksenteko ja -tekijät


Maakuntaliitossa avoinna olevat tehtävät

Avoimet työpaikat näkyvät alla. Mikäli haluat, voit myös jättää avoimen työpaikkahakemuksen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)esavo.fi.

Etelä-Karjalan liitto hakee projektipäällikköä ja projektisihteeriä määräaikaiseen työsuhteeseen Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeeseen. Hankkeelle on haettu EAKR-rahoitusta Saimaan alueen neljästä maakunnasta, Saimaan syväväylän varrella olevista kunnista sekä yrityksiltä.

Hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilistä liikennettä kehittämällä Saimaan kanavan ja syväväylän vesiliikenteen kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Hankkeessa lisätään alueen teollisuusyritysten sekä logistiikka-alan toimijoiden ja maakuntien sekä kuntien keskinäistä yhteistyötä. Onnistuminen edellyttää myös hyvää yhteistyötä Suomen ja Venäjän satamatoimijoiden sekä liikenneviranomaisten kanssa.

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Projektipäällikön tehtävä edellyttää monipuolisia vesiliikenteen ja logistiikan taitoja sekä hyvää yhteistyökykyä ja valmiuksia verkottua alan toimijoiden kanssa. Työ vaatii asiantuntemusta ja kokemusta
rahti- ja muun vesiliikenteen kehittämisen mahdollisuuksista Saimaan syväväylällä.

Kansainvälisen vesiliikenteen kokemus katsotaan eduksi. Valittavalla henkilöllä tulee lisäksi olla näyttöä useamman vuoden soveltuvasta työkokemuksesta liikennepolitiikan ja logistiikan sekä siihen liittyvän
liiketoiminnan kehittämishankkeista.

Tehtävän kelpoisuusehtoina ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, suomen ja englannin kielen hyvä suullinen sekä kirjallinen taito sekä hyvät esiintymistaidot. Venäjän kielen taito katsotaan eduksi.

PROJEKTISIHTEERI

Projektisihteerin tehtävänä ovat hankkeeseen liittyvät avustavat ja koordinointitehtävät. Tehtävässä menestyminen edellyttää joustavaa ja täsmällistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, järjestelykykyjä ja
oma-aloitteisuutta. Kokemus projektien toteuttamisesta ja julkishallinnosta lasketaan eduksi. 

Tehtävän kelpoisuusehtoina ovat soveltuva korkeakoulututkinto ja englannin ja suomen kielen hyvä suullinen sekä kirjallinen taito. Venäjän kielen taito katsotaan eduksi.


TYÖSUHTEIDEN KESTO JA PALKKAUS

Paikat täytetään, mikäli EAKR-hankerahoitus varmistuu. Molempien työsuhteiden kesto alkaa sopimuksen mukaan, arviolta 1.7.2019. Hanke päättyy 31.12.2020. Rekrytoinnissa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Projektipäällikön tehtäväkohtainen palkka on 3 895,18 euroa/kk ja projektisihteerin tehtäväkohtainen palkka on 2 909,37 euroa/kk. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perusteella maksettavaa kokemuslisää ja työsuorituksen arviointiin pohjautuvaa harkinnanvaraista lisää. Projektihenkilöstö sijoittuu Etelä-Karjalan liittoon.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa Etelä-Karjalan liiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi 17.5.2019 kello 16 mennessä. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjata: ”Projektipäällikkö/projektisihteeri Saimaan vesiliikennehankkeeseen”.

Lisätietoja:
Etelä-Karjalan liiton liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen, puh: +358 40 681 7163 ja maakuntajohtaja Matti Viialainen (projektipäällikkö), puh.+358 44 770 0515 sekä palvelussuhteen ehtojen osalta vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Jouko Kervinen, puh. +358 50 339 0998.

Etelä-Savon maakuntaliitto hakee palvelukseensa ohjelmapäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.6.2019 alkaen.

Ohjelmapäällikön tehtäväalue liittyy rakennerahasto-ohjelmien laadintaan, hallinnointiin, toimeenpanoon, edistämiseen ja seurantaan maakunnassa ja maakuntien yhteistyössä.

Keskeisiin tehtäväkokonaisuuksiin kuuluu mm.

  • maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteeritehtävät
  • rakennerahasto-ohjelman toimeenpanon koordinointi, edistäminen ja seuranta
  • rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman laadinta, myöntövaltuuksien vastaanottaminen ja rahoituksen seuranta
  • maakuntaliiton oman hanketoiminnan koordinaatio sekä osallistuminen hankkeiden rahoituspäätösten valmisteluun.

Ohjelmapäälliköltä edellytämme

  • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
  • kokemusta tehtäväalueen tehtävistä
  • oma-aloitteisuutta ja kehittävää otetta työssä
  • hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja
  • riittävää englannin kielen taitoa

Tehtäväkohtainen palkka on 3914,52 euroa/kk. Lisäksi voidaan maksaa KVTES:n mukaista työkokemus- ja henkilökohtaista lisää.

Noudatamme neljän kuukauden koeaikaa, jonka kuluessa tehtävään valitun on toimitettava työnantajalle lääkärintodistus soveltuvuudestaan tehtävään.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset (ei todistusjäljennöksiä) tulee toimittaa 26.4.2019 klo 12 mennessä Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamoon kirjaamo@esavo.fi. Viestin otsikkokenttään merkintä ohjelmapäällikkö.

Hakemusten perusteella kutsumme osan hakijoista haastatteluun. Haastattelut järjestetään ensisijaisesti 2.5.2019 maakuntaliiton virastolla, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Lisätietoja tehtävästä antaa aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, riitta.koskinen@esavo.fi tai puhelin 040 540 5903.