Suoraan sisältöön

Julkaistu 28.09.2023

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR puolsi rahoitusta Saimaan matkailun kehittämiseen ja sote-alan vetovoiman vahvistamiseen

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä MYR hyväksyi 28.9. merkittävän rahoituksen kahdelle hankkeelle, joissa ratkotaan sote-alan osaajapulaa ja vahvistetaan Saimaan matkailun kansainvälistä tunnettuutta.

Ensimmäinen maakunnan yhteistyöryhmässä hyväksytty JTF-hanke (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, Just Transition Fund) Lake Saimaa 2.0 sai rahoitusta 1 382 702 euroa. Hankkeen päätavoite on nostaa Saimaa merkittäväksi kansainväliseksi kestävän matkailun kohteeksi, joka palvelee matkailijoita ympärivuotisesti.

Hankkeen avulla luodaan uusia matkailutuotteita ja panostetaan yritysten tuotekehitykseen ja kansainvälistymisen valmiuksiin. Tavoitteena on suorien lentoyhteyksien lisääminen alueelle, vuonna 2024 tavoitteena on 2000 ja seuraavana vuonna 5000 lentomatkustajaa, jotka tulevat suorilla lennoilla Savonlinnaan Euroopasta. Kansainvälisiltä markkinoilta odotetaan alueelle 25 prosentin kasvua.
Hankkeessa tavoitellaan myös esimerkiksi kylien ja maaseudun tarjonnan nostamista osaksi kansainvälistä palvelukonseptia.

Lake Saimaa 2.0 -hanketta toteuttavat Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Hankkeessa on mukana eteläsavolaisten kuntien lisäksi Varkaus ja Joroinen Pohjois-Savosta.

Sote-alalle lisää veto- ja pitovoimaa

Sote-alan työvoimapula on kärjistynyt Etelä-Savossakin. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan erilaisia keinoja, joista yksi on edistää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä.

Veto- ja pitovoimaa sote-alalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä -hankkeessa käydään työvoimapulan kimppuun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Etelä-Savon ammattiopisto Esedun, ammattiopisto Samiedun ja Etelä-Savon hyvinvointialueen yhteistyönä.

Hankkeessa muun muassa vahvistetaan sote-alan toimijoiden osaamista ja luodaan uusia työelämälähtöisiä koulutuspolkuja sekä täsmäkoulutuksia. Tavoitteena on vaikuttaa sote-alan henkilöstön saatavuuteen nyt ja tulevaisuudessa kehittämällä työvoimatarpeen ennakointia, henkilöstön osaamista ja toimijoiden yhteistyötä Etelä-Savossa. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Tuen osuus hankkeen budjetissa on 769 304 euroa.

MYR sai tiedoksi myös monta pienempää hanketta, jotka on käsitelty yhteistyöryhmän sihteeristössä elo-syyskuun aikana.

Kokouksen esityslista ja materiaalit ovat tämän linkin takana.
 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-rakennerahastovarojen käyttöä alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina puolueiden ja alueen kehityksen kannalta keskeisten sidosryhmien edustajat sekä ohjelmia rahoittava ELY-keskus.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä on 28 varsinaista jäsentä.

Lisätietoja:

Yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Jarmo Tuunanen, puh. 040 717 9990

Kehittämisjohtaja Merja Olenius, puh. 040 629 7210, Etelä-Savon maakuntaliitto

Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140, Etelä-Savon maakuntaliitto