Suoraan sisältöön

Julkaistu 18.09.2023

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti TKI-iskuryhmän perustamisesta

Etelä-Savon maakuntahallituksen kokouksessa 18.9. maakuntajohtaja Pentti Mäkisen johdolla luotiin katsaus ajankohtaisiin tapahtumiin ja edunvalvontaan.

Tuoreesta Suomen Yrittäjien julkaisemasta pk-yritysbarometristä käytiin keskustelua hallituksessa. Maakuntahallituksessa iloittiin siitä, että vaikeassa tilanteessa maakunnan yritysten näkymät ovat positiiviset.

Maakuntaliiton kuntakierrokset Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä on tehty. Kierroksilla on käyty keskustelua muun muassa maakuntaliiton taloudesta ja toiminnasta vuonna 2024. Maakuntahallitus on päättänyt esittää jäsenkunnille kuntamaksuosuuksiin kolmen prosentin nostoa.

Koheesiopolitiikka ja aluekehitys ovat esillä, kun elinkeinoministeri Wille Rydman järjestää 3.10. keskustelutilaisuuden maakuntahallitusten sekä -valtuustojen puheenjohtajille ja maakuntajohtajille.
Tapaamisessa käydään läpi alueiden odotukset hallitusohjelman kasvua, uudistumista ja elinvoimaa edistäville tavoitteille ja toimenpiteille.

Etelä-Savon maakuntaliitto isännöi 5.-6.10. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokousta, joka pidetään Helsingissä. Huippukokous on vuosittainen tapahtuma, jonka yhteydessä alueiden vaikuttajat ja maakuntien liitot keskustelevat aluepolitiikasta ja maakuntien välisestä yhteistyöstä.

Huippukokous keskittyy Petteri Orpon hallituksen ohjelman vaikutuksiin Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnille. Toisena aiheena on Euroopan unionin koheesiopolitiikan tulevaisuuden näkymät.

Hallintojohtajan virka avataan haettavaksi

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen p. 050 500 2584

Maakuntaliitossa avautuu haettavaksi hallintojohtajan virka. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Janne Nulpposen irtisanoutumisen Etelä-Savon maakuntaliiton hallintojohtajan virasta 1.10.2023 alkaen.

Maakuntahallitus päätti julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi 6.11.2023 mennessä.
Hallitus myös nimesi haastatteluryhmän hallintojohtajan viran täyttämiseen. Sirpa Lavikainen aloittaa maakuntaliitossa vt. hallintojohtajan virassa 1.10.2023.

TKI-ydinryhmä alkaa koordinoida TKI-tiekartan toimenpiteitä maakunnassa

Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Tuula Kokkonen p. 040 678 5415

Elokuussa maakuntahallituksen hyväksymällä maakunnallisella TKI-tiekartalla tavoitellaan maakunnan uudistumista ja yritysten kilpailukyvyn vauhdittamista, lisää panostamista tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin sekä enemmän yhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten välillä. 

Etelä-Savon TKI-tiekartan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää maakunnassa vahvempaa TKI-toiminnan koordinaatiota, yritysten tarpeiden laajaa tunnistamista ja kuulemista sekä panostamista yrittäjyyden ja sen edellytysten vahvistamiseen. TKI-toimijat on tarkoitus koota aiempaa tiiviimmin yhteen.

Koordinaation vahvistamiseksi perustetaan maakunnallinen TKI-ydinryhmä.

Tiekartan mukaan ydinryhmällä (iskuryhmällä) on tärkeä rooli TKI-tiekartan toteutuksessa ja seurannassa, mikä tarkoittaa muun muassa tilannekuvan piirtämistä maakunnan TKI-toiminnasta sekä tilastojen että laadullisten signaalien avulla, viestinnän tehostamista sekä alueen toimijoiden osallistamista mukaan keskusteluun TKI-tiekartasta ja sen toimenpiteistä. Ydinryhmän tukena toimii TKI-toiminnan "pyöreä pöytä", jossa on laaja TKI-toimijoiden edustus erityisesti yrityksistä.

TKI-ydinryhmän vastuutahoiksi on tiekartassa määritelty Etelä-Savon maakuntaliitto yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Maakuntaliiton edustajiksi ydinryhmään valittiin maakuntahallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen ja elinkeinopäällikkö Tuula Kokkonen. Organisaatioita pyydetään nimeämään edustajansa ydinryhmään 6.10.2023 mennessä.

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Merja Olenius p. 040 629 7210

Maakuntahallitus myönsi Sami Järviselle eron Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän jäsenyydestä ja pyysi samalla Mikkelin seudun Perussuomalaisia nimeämään edustajansa hänen tilalleen. Järvinen on valittu Etelä-Savon maakuntahallituksen varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Järvisen tilalle valittiin Raimo Heinänen.

MTK Etelä-Savo ry. on ilmoittanut henkilömuutoksesta Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä. Vesa Kallion siirryttyä muihin tehtäviin MTK Etelä-Savo ry:n palveluksesta hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi esitetään Rauli Albertia. Maakuntahallitus myönsi eron Vesa Kalliolle yhteistyöryhmän jäsenyydestä ja nimesi tilalle Rauli Albertin jäljellä olevaksi kaudeksi.

Etelä-Savon maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valittu Nina Rasola on estynyt toimimasta maakunnan yhteistyöryhmän jäsenenä Etelä-Savon Yrittäjien edustajana.

Maakuntahallitus valitsi Rasolan tilalle yhteistyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi Mirja Anunti-Virran jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus nimesi Anunti-Virran varajäseneksi Harri Mattisen.

Linkki kokouksen pöytäkirjaan ja materiaaleihin.

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Nina Rasola puh. 050 517 0472 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584