Uutiskirje marraskuu 2020

Maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus kokoontuivat marraskuussa

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi syyskokouksessaan Etelä-Savon maakuntastrategian. Tulevinakin vuosina Etelä-Savon kasvu ja elinvoima rakentuvat metsä, ruoka, vesi -painopisteisiin perustuviin luonnonvaroihin, erityisosaamiseen, innovaatioihin ja kestävään elinkeinotoimintaan. 

Strategian keskiössä ovat maakunnan asukkaat, joiden toimeentuloa, hyvinvointia sekä arjen sujuvuutta edistetään kestävällä tavalla luonnonarvoiltaan rikkaassa ja turvallisessa elinympäristössä.

Tiedote maakuntavaltuuston syyskokouksesta

Maakuntahallituksen marraskuun kokoustiedotteen voi lukea tästä

Hyvinvointialueesta monialaiseksi maakunnaksi

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät perustettaville itsenäisille hyvinvointialueille uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lisäksi muiden tehtävien siirtäminen uusille maakunnille toisi  nämä tehtävät suoraan kansanvaltaisen ohjauksen piiriin.
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kirjoittaa blogissaan uudistuksesta

Maakuntien liitot tavoittelevat siirtymistä monialaisiin maakuntiin

Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat pitävät tärkeänä, että tulevaisuuden maakunnat rakentuvat selvästi laajan monialaisen tehtäväkokonaisuuden ympärille.

Tiedote parlamentaarisen työryhmän selvitystyöstä

Maakuntien yhteinen kannanotto

Oravi on Etelä-Savon vuoden kylä 2020

Maakuntahallitus nimesi Oravin kylän Etelä-Savon vuoden kyläksi Järvi-Suomen kylät ry:n esityksestä.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen luovutti kunniakirjan Oravin seudun kyläyhdistyksen pienimuotoisessa kyläjuhlassa marraskuussa. Onnittelukukat ja kunniakirjan vastaanottivat Anu Kärkkäinen ja Saku Sallinen.
Tiedote Oravin kylän valinnasta

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahan haku avautuu joulukuussa

Etelä-Savo sai 633 000 euroa määrärahaa kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen. Rahoitus suunnataan Etelä-Savon alueelliseen korona-selviytymissuunnitelmaan perustuviin hankkeisiin, jotka edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai tukevat siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa.
Etelä-Savon korona-selviytymissuunnitelma

Digitukihanke selvittää, millaisia digitukipalveluita nuoret tarvitsevat

Etelä-Savossa jatketaan digituen alueellista koordinointia vuonna 2021. Digitukihankkeen yhtenä teemana on nuoret ja digitaalisuus.

Tammikuussa Etelä-Savossa järjestetään nuorten digitaitoihin ja digitukeen liittyvä kysely. Vastausten perusteella digituen antajat voivat kehittää nuorille sopivia palveluita.

Tiedote digitukihankkeen kakkosvaiheesta

Komissaari Jutta Urpilainen kävi Etelä-Savossa virtuaalisella maakuntavierailulla

Komissaari Urpilainen tapasi virtuaalisen maakuntakierroksen kyselytunnilla Etelä-Savon päättäjiä ja vieraili Savonlinnassa vastaamassa Savonlinnan lyseon lukion ja Savonlinnan taidelukion opiskelijoiden kysymyksiin.
Lue komissaarin lukiovierailusta

Saimaa kaikille - toreilla tavataan!

Saimaa-ilmiö 2026:n valoa hehkuva kontti rantautuu Saimaa-ilmiön viiteen keskuskaupunkiin marras-tammikuun aikana. Tempaus on osa Savonlinnan ja samalla koko Saimaan alueen hakua Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Tervetuloa mukaan - Saimaan vuosikymmen alkaa tässä ja nyt!
Tarkista kiertueen etapit

Kulttuuri on maakunnan vahvuus

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa maakunnallista kulttuuriyhteistyötä. Tammikuussa käynnistyvässä alueellisen kulttuuritoiminnan kehittäminen -hankkeessa vahvistetaan kuntien kulttuurityöntekijöiden yhteistyötä ja verkostoitumista. 

Hankkeelle rekrytoidaan kulttuurikoordinaattori.

Tiedote kulttuuritoiminnan kehittämistehtävästä

Haku kulttuurikoordinaattorin tehtävään on auki 7.12. asti.

Saimaannorpan suojelemiseksi asetetut kalastusrajoitukset hyväksytään laajasti

Etelä-Savon maakuntaliiton toteuttamassa kyselyssä kartoitettiin, mitä mieltä ihmiset ovat saimaannorpan suojelusta ja norpan turvaksi säädetyistä kalastusrajoituksista.

Kalastusrajoitukset hyväksytään Saimaan alueella yleisesti ja niiden kanssa on totuttu elämään.
Tiedote norppakyselyn tuloksista

Etelä-Savo on matkalla kohti hiilineutraaliustavoitetta 2035

Ministeri Jari Leppä korosti Etelä-Savon hyviä mahdollisuuksia olla edelläkävijä maa- ja metsätalouteen liittyvien ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtäävissä toimenpiteissä ilmastoryhmän webinaarissa. Etelä-Savossa on alaan liittyvää tutkimustoimintaa ja hyvää osaamista.

Ilmastoryhmän tiedote

Maakunnan lähtökohtia ja ilmastotoimia esitellään tulevassa webinaarissa:

Ilmoittaudu Kohti hiilineutraalia Etelä-Savoa webinaariin 10.12. 

Ennakoiva työote tutuksi, ilmoittaudu koulutukseen!

Ennakointikoulutusten sarjassa on vuorossa viimeinen koulutus. Tämänkertaisessa koulutuksessa paneudutaan ennakoivaan työotteeseen.

Koulutus järjestetään webinaarina 9.12. ja se on kaikille avoin.

Pääpuhujaksi olemme saaneet tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelon! Kuulemme myös ennakoinnin parissa työskenteleviltä itseltään, mitä työ pitää sisällään. 
Ilmoittaudu koulutukseen 

Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta haluaa kehittää maakuntaa

Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta sitouttaa ensi vuonna omaa toimintaansa maakunnan päätöksentekoprosesseihin. Järjestöneuvottelukunta on mukana vuoden alussa käynnistyvän maakuntakaavan ja maakuntaohjelman laatimisprosesseissa.
Tiedote järjestöneuvottelukunnan vuosisuunnitelmasta

Risteilyliikenteen kehittäminen Suomenlahdella ja Saimaalla käynnistyy kuuden maakunnan yhteistyöllä

Kuuden maakunnan kaksivuotinen yhteishanke risteilytuotteiden kehittämisestä Suomenlahdelle ja Saimaalle käynnistyy marraskuussa 2020. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueiden nykyistä risteilytuotteiden valikoimaa ja suunnitella uudentyyppinen risteilytuote Uudeltamaalta Saimaalle.
Tiedote risteilyliikenteen kehittämisestä

Tämä uutiskirje on lähetetty osoitteeseen .
Mikäli et halua enää viestiä? Poistu listaltamme

Jos viesti ei näy oikein, voit lukea nettiversion täältä.