Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.11.2020

Etelä-Savon ilmastoryhmä kokoontui webinaariin 24.11.

Etelä-Savolla on hyvät mahdollisuudet olla edelläkävijä maa- ja metsätalouteen liittyvien päästöjen vähentämisessä.

Maakuntahallituksen nimeämä laaja-alainen Etelä-Savon ilmastoryhmä piti kokouksensa webinaarin merkeissä 24.11.2020. Kokousta johti ilmastoryhmän puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, joka on myös maakuntahallituksen puheenjohtaja. Tilaisuuden avasi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Sekä Jarkko Wuorinen että ministeri Leppä korostivat Etelä-Savon hyviä mahdollisuuksia toimia edelläkävijänä maa- ja metsätalouden ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtäävissä toimenpiteissä. Alueella on alaan liittyvää tutkimustoimintaa sekä hyvää osaamista.

Tilaisuudessa kuultiin Luonnonvarakeskuksen, Lappeenrannan yliopiston ja Helsingin yliopiston Ruralia instituutin esitykset koskien Etelä-Savon maakunnan mahdollisuuksia kasvattaa metsien hiilinieluja ja vähentää energiankäytön kasvihuonekaasupäästöjä niin, että Etelä-Savon maakunta saavuttaisi hiilineutraaliuuden Suomen valtion asettaman tavoitteen mukaisesti v. 2035.

Ruralia instituutti oli myös arvioinut ilmastotoimien aluetaloudellisia vaikutuksia. Yhteenvetona voidaan todeta, että metsillä on niin suuri merkitys Etelä-Savossa, niin talouden kuin energian tuotannonkin kannalta, että metsissä tapahtuvat toimenpiteet ovat avainasemassa Etelä-Savon hiilineutraalisuuspyrkimysten kannalta. Nykyistä hakkuutasoa ei voida enää kasvattaa, ilman että sillä on vaikutusta metsien merkitykseen hiilinieluna. Asiaa on käsitelty myös juuri valmistuneessa Etelä-Savon alueellisessa metsäohjelmassa, jota esitteli Suomen metsäkeskuksen aluejohtaja Antti Heikkilä.

Energia- ja liikennesektorin muutoksilla on puolestaan mahdollisuus edistää aluetaloutta, jos tuontienergiaa sähkön tai liikennepolttoaineiden muodossa korvataan alueella tuotetulla sähköllä.

Etelä-Savon nuorisovaltuuston ilmastotiimin Ruusa Laukkanen, Iisa Heimonen, Saara Kosunen ja Lotta Tuominen toivat webinaariin nuorten tervehdyksen. Nuoret ovat vakavasti huolissaan ilmastosta ja haluavat nähdä asian eteen tehtyjä käytännön toimia.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, p.040 724 9618