Suoraan sisältöön

Julkaistu 30.10.2020

Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnan kokoustiedote

YhES:in kokouksessa hyväksyttiin YhESin toimintasuunnitelma ja vuosikello vuodelle 2021. Ensi vuoden toiminnan painopisteet ovat viestintä, kuntayhteistyö sekä toiminnan sitominen vahvemmin maakunnan päätöksentekoon.

Järjestöneuvottelukunta YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa kokoontui vuoden viidenteen kokoukseensa 29.10.2020. Paikalla oli 17 YhES:in varsinaista- ja varajäsentä sekä 2 Järjestö 2.0 Etelä-Savon ja 3 Etelä-Savon maakuntaliiton edustajaa.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja hallintojohtaja Janne Nulpponen kertoivat kuulumisia maakunnasta. Maan hallituksen linjauksen mukaan Etelä-Savon maakunnan kokonaisuus säilyy nykyisellään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Maakunnallisen sotekeskuksen valmistelu on käynnissä ja toivotaan, että maakunnallinen yhteistyö käynnistyy mahdollisimman pian.

Kokouksessa hyväksyttiin YhESin toimintasuunnitelma ja vuosikello vuodelle 2021. Ensi vuoden toiminnan painopisteet ovat viestintä, kuntayhteistyö sekä toiminnan sitominen vahvemmin maakunnan päätöksentekoon. YhES työskentelee mukana maakuntaliiton ensi vuoden prosesseissa eli maakuntakaavan ja maakuntaohjelman laatimisessa.

Kokouksessa päätettiin, että YhES tekee esityksen maakuntahallitukselle ensi vuoden yhteistyörakenteesta niin, että maakuntahallituksen nimetty jäsen osallistuu YhESin kokouksiin säännöllisesti. Kokouksessa perustettiin myös kuntayhteistyölle oma ryhmä, joka alkaa mm. suunnitella ensi vuoden kuntakiertuetta, jolle kutsutaan mukaan paikallisia yhdistyksiä, päättäjiä ja kuntien järjestöyhdyshenkilöitä.

Jokaisessa YhESin kokouksessa käydään läpi myös eri työryhmiin osallistuneiden terveiset. YhES on mukana Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen johtoryhmässä, sekä viestintäryhmässä. YhES:iltä on yhteyshenkilöt Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuusto Esa-Manun sekä eläkeläisneuvottelukunnan toiminnassa sekä valtakunnallisessa sote-alan verkostojärjestöjen neuvottelukunnassa. Käy lukemassa lisää kuulumisia YhESin kokouspöytäkirjoista.

Vuoden viimeinen YhESin kokous pidetään 15.12.2020.

Lisätietoja: Osallisuuskoordinaattori Emmi-Elina Fjällström, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 040 825 4656.