Suoraan sisältöön

Julkaistu 26.11.2020

Myös nuoret tarvitsevat digitukea

Asioiminen sähköisissä viranomaispalveluissa saattaa olla nuorille hankalaa

Digitaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet kuuluvat kaikille - samoin kuin tuki sähköisten palveluiden käyttöön. Digi ei saa poissulkea. Jotta kukaan ei vastoin omaa tahtoaan jäisi digitaalisten palvelujen tarjoamien hyötyjen ulkopuolelle, on tärkeää, että suomalaisten digitaitoja parannetaan jatkossakin. Etelä-Savossa jatketaan digituen alueellisista koordinointia vuonna 2021.

Nuoret ja digitaalisuus

Nuoret mielletään diginatiiveiksi. Kukaan ei kuitenkaan synny digiosaajana, vaan taitojen opettelu vaatii kärsivällisyyttä, innostusta ja koulutusta. Nuorten ongelmat digitaalisessa maailmassa saattavat olla erilaisia kuin vanhemmalla väestöllä, mutta nuoret tarvitsevat digitukea siinä kuin muutkin.

Alueella ja valtakunnallisesti suoritetussa digitaitokartoituksessa (VM ja DVV, kysely aika 9.3.–3.4.2020) nuoret olivat selvästi aliedustettuna. Ongelmakohtia on kuitenkin tunnistettu. Nuorilla on huomattu olevan haasteita julkisten digitaalisten palvelujen kanssa ja nuorilta puuttuu vertaistuki. Nuorilta odotetaan asiantuntevaa asioiden hoitamista digitaalisesti kehittyvässä maailmassa, kuitenkin asioiminen esimerkiksi viranomaispalveluissa voi olla hankalaa ja vaatia sopivaa tukea.

​Digituki on myös nuorille. Digitukihankkeen yksi teema onkin nuoret ja digituki. Tavoitteena on tavoittaa alueen nuoria, kartoittaa digituen tarvetta ja digitaalisen osaamisen tasoa sekä kehittää viestintää ja näin lisätä tietoisuutta digituesta.

Alueella suoritetaan nuorten digitaitoihin ja digitukeen keskittyvä kysely. Kyselyn tulosten perusteella alueen toimijat voivat kehittää palveluitaan myös nuorille käyttäjille sopivimmiksi. Kysely on tarkoitus toteuttaa tammikuun 2021 aikana.

Lisätietoa ja muita hyödyllisiä linkkejä

Hankkeen yhteystiedot: Jussi Linnala, projektipäällikkö, Etelä-Savon digituki –hanke, Digituen alueellinen koordinointi, p. 040 037 3329