Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.11.2020

Hyvinvointialueesta monialaiseksi maakunnaksi

Suomi on ottamassa historiallista askelta. Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa ollaan siirtämässä merkittävää päätösvaltaa ja samalla myös vastuuta itsenäiselle aluehallinnolle.

Suomi on ottamassa historiallista askelta. Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa merkittävää päätösvaltaa ja samalla myös vastuuta ollaan siirtämässä itsenäiselle aluehallinnolle. Perustettaville 21 itsenäiselle hyvinvointialueelle ollaan ensimmäisessä vaiheessa siirtämässä sosiaali- ja terveyspalvelut. Lausuntokierroksen jälkeen nimeltään sote-maakunnista hyvinvointialueiksi muuttuneet alueet aloittavat toimintansa vuonna 2023.

Hallituksen esitys hyvinvointialueita koskevaksi lainsäädännöksi on tarkoitus antaa joulukuun aikana. Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan itsehallinnolliset sote-alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lisäksi muiden tehtävien siirtäminen uusille maakunnille toisi nämä tehtävät suoraan kansanvaltaisen ohjauksen piiriin. Tätä siirtymistä samoin kuin maakuntaveron käyttöönottoa valmistellaan parlamentaarisesti. Näiden selvitysten on tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

Hyväksyessään lokakuun alussa sote-linjaukset hallitus samalla sopi maakuntaveron käyttöönotosta ja monialaisiin maakuntiin siirtymisestä viimeistään vuonna 2026. Tässä vaiheessa, kun valmistelu on vielä kesken, ei maakunnille siirrettäviä tehtäviä ole määritelty.

Monialaisiin maakuntiin siirtymisestä on käyty keskustelua maakuntien liitoissa. Kaikkiaan 11 maakuntaa on esittänyt, että sote-uudistuksen toteutuessa maakunnille liitettäisiin myös muita monialaisuutta vahvistavia tehtäviä.

Laaja yhteisymmärrys vallitsee siitä, että pitkään valmisteilla ollut sote-uudistus on saatava maaliin ennen muiden tehtävien siirtämisen valmistelua.

Etelä-Savon maakuntaliiton hallitus päätti 23.11.2020 äänestyksen jälkeen hyväksyä viiden muun Itä- ja Pohjois- Suomen maakuntaliiton kanssa yhteisen kannanoton. Maakuntaliitot korostavat, että tulevaisuuden maakunnat rakentuvat laajan monialaisen tehtäväkokonaisuuden ympärille.

Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja