Tietopalvelu

Maakuntahallitus kokoontui 28.1.2019

MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSTIEDOTE 28.01.2019

Etelä-Savon maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 28. tammikuuta ajankohtaiskatsaukset muun muassa väestönmuutoksista, alueellisista työttömyys- ja työssäkäyntitilastoista sekä matkailijoiden yöpymisvuorokausista. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti katsaukseensa myös Järjestöt Etelä-Savo -hanke ja valmistelutyöryhmältä tulleen ehdotuksen Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnasta, sen kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintaperiaatteista. Järjestöjen osallisuuden kehittäminen on keskeinen osa Etelä-Savon maakunnan kehittämistä.

Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen antoi katsauksen Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, joka on maakuntaohjelman keskeisin maakunnan päätösvallassa oleva rahoitusväline. Rahoitusseurannan mukaan Suomen rakennerahasto-ohjelman toimeenpano etenee hyvin. Eurooppalaisessa vertailussa Suomi on kärkisijoilla. Etelä-Savossa ohjelmarahoitusta osoitetaan rakennerahasto-ohjelman puitteissa etenkin maakunnan strategisten kärkien eli metsä, vesi ja ruoka mukaisiin hankkeisiin. 


EAKR RAHOITUSPÄÄTÖS / KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ TUKEVIEN YRITYSINVESTOINTIEN EDISTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA 
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587

Maakuntahallitus on päättänyt puoltaa kokouksessaan 28.01.2019 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa –hankkeeseen tuen myöntämistä valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksena enintään 468 238 euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia Etelä-Savon maakunnan ulkopuolisia, etenkin ulkomaalaisia yrityksiä ja investoijia aloittamaan yritystoiminta Etelä-Savossa sekä tiivistää maakunnan sisäistä yhteistyötä ja valmiuksia investointien saamiseksi.


ELINKEINOT MURROKSESSA – ELMO2 – ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN KOORDINAATIOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN JA MAAKUNNALLISEN TOIMEENPANOHANKKEEN HAKEMINEN
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisten älykkään erikoistumisen painopisteiden edistämiseen on valmisteltu yhteistä Lapin liiton hallinnoiman koordinaatiohankkeen ja Etelä-Savon maakunnallisen toimeenpanohankkeen toista vaihetta. 

Maakuntahallitus valtuuttaa Etelä-Savon maakuntaliiton osoittamaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiselle koordinaatiohankkeelle rahoitusta ja valmistelemaan ja hakemaan Elinkeinot murroksessa – ELMO2 maakunnalliseen toimeenpanohankkeeseen EAKR rahoitusta.

Etelä-Savon maakunnallisen toimeenpanohankkeen tavoitteena on edistää maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaista elinkeinojen uudistumista maakunnassa. Hankkeella edistetään maakunnan toimijoiden osallistumista yhteistyöhön maakunnassa, maakuntien välillä ja kansainvälisesti. Lisäksi tuotetaan aineistoa ja työstetään menettelyjä elinkeinojen ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi erityisesti kansainvälisyyden ja digitalisaation tuoman lisäarvon kautta.

Maakunnallisen hankkeen kesto on 1.4.2019 - 31.3.2021. Maakunnallisen toimeenpanohankkeen alustavan hankesuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 162 000 euroa.

Elinkeinot murroksessa (ELMO)-hankekokonaisuus mahdollistaa maakuntien vuoropuhelun ja vaikuttamisen EU komission suuntaan mm. tulevan ohjelmakauden valmistelussa.


ETELÄ-SAVON MAAKUNTAPÄIVÄ 2019
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285 ja viestintäpäällikkö Taina Saahko, puh. 040 632 6132

Vuonna 2019 Etelä-Savon maakuntapäivä järjestetään 9. toukokuuta Mikkelin torilla. Maakuntapäivän ideana ja tavoitteena on avata tapahtuma laajalle joukolle eteläsavolaisen kansanjuhlan luonteisena tapahtumana. Maakuntapäivän ydin on maakunnan antimien ja täällä tehtävän työn ja tekijöiden näkyväksi tekeminen. Osana tapahtumaa on maakunnan markkinat -tyyppinen kokonaisuus, jossa alueen kunnat ja eri toimijat voivat esitellä omaa toimintaansa ja mahdollisesti myös myydä tuotteitansa. Tapahtuma sisältää myös asiapitoista ohjelmaa, puheenvuoroja, esittelyjä, haastatteluja tms. sekä kulttuuri- ja taidesisältöä.

Vuonna 2019 järjestettävä toritapahtuma ja markkinatyyppinen maakuntapäivä uudistavat maakuntapäivän konseptia. Mikäli toimintamalli osoittautuu toimivaksi, tavoitteena on toteuttaa maakuntapäivät jatkossa samalla mallilla muissa Etelä-Savon kaupungeissa ja mahdollisesti kunnissa. Hallitus piti tärkeänä, että tapahtuma tavoittaisi mahdollisimman laajasti maakunnan asukkaita.

Etelä-Savon maakuntaliitto on kilpailuttanut maakuntapäivän tapahtumajärjestelyt vuodelle 2019. Maakuntapäivän tuottajaksi on maakuntajohtajan päätöksellä 4/2019 valittu koordinaattori, muotoilija Anu-Anette Varho.

Maakuntahallitus käsitteli Etelä-Savon maakuntapäivän 2019 suunnittelukokonaisuuden tiedoksi-asiana. 


SAVONLINNA EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIKSI 2026 -VALMISTELUHANKKEEN HAKEMINEN 
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285

Maakuntahallitus valtuuttaa Etelä-Savon maakuntaliiton valmistelemaan ja hakemaan Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -valmisteluhankkeen ja käyttämään siihen budjettivaroistansa omarahoitusosuutta 15 000 – 20 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on verkostomaisella yhteistyöllä rakentaa vuosina 2019-2020 Savonlinnan hakemus Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -kansalliseen kilpailuun.

Kulttuuripääkaupunkihakemuksen tekemistä ja verkostoyhteistyön valmistelua varten haetaan Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) ylimaakunnalliselle hankkeelle. Hankevalmistelusta sovittiin Savonlinnassa 16.1.2019 pidetyssä yhteistyöneuvottelussa, jossa kaikki osallistujatahot olivat edustettuina. Neuvottelussa sovittiin, että hanketta koordinoi ja hallinnoi Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeelle palkataan kokoaikainen koordinaattori Etelä-Savon maakuntaliittoon ja kussakin muussa maakunnassa työskentelee osa-aikaiset aluekoordinaattorit tai projektisuunnittelijat. 

Hankkeen alustavan hankesuunnitelman mukaan 1-1,5 vuotta kestävän hankkeen kokonaiskustannukset ovat 450 000 €. Hankkeelle haetaan EAKR-tukea 70%, jolloin omarahoituksen tarve on 135 000 €. Omarahoitus on tarkoitus jakaa tasan kunkin hankevalmisteluun osallistuvan tahon kesken. Osallistuvia tahoja on yhdeksän (neljä maakunnan liittoa eli Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Etelä-Karjalan liitto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä viisi kaupunkia eli Savonlinna, Mikkeli, Kuopio, Lappeenranta ja Joensuu).
 

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.

SISÄLLYSLUETTELO