Suoraan sisältöön

Ilmastotyön tukeminen Etelä-Savon kunnissa

Hankkeessa tuettiin Etelä-Savon kuntien ilmastotyötä ja tavoitetta saavuttaa maakuntastrategian kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Maakuntastrategiassa linjataan maakunnan kehitystavoitteet kohti vähähiilistä yhteiskuntaa - vuonna 2030 Etelä-Savossa on Suomen pienimmät asukaskohtaiset CO2 päästöt ja maakunta on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2022 - 31.3.2022. Hanketta rahoitti ympäristöministeriö, Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit.

Hankkeessa toteutettiin seuraavia toimenpiteitä:

1. Tuetaan Mikkelin ja Pieksämäen seutujen kuntia tuoreiden ilmasto-ohjelmien jalkauttamisessa ja toimenpiteiden seuraamisessa

2. Savonlinnan seudun kunnille annetaan tukea ilmastotyön käynnistämiseksi

3. Tiedotetaan kunnille HINKU-verkostosta ja pyritään saamaan Etelä-Savon maakunnasta kuntia mukaan HINKU-toimintaan sekä kannustetaan pieniä kuntia liittymään kuntien energiatehokkuussopimukseen

4. Luodaan yhteistyölinkki maakunnallisen ilmastotyön ja kunnallisen ilmastotyön välille

5. Kannustetaan ja tuetaan nuorten ilmastotyötä tekemällä yhteistyötä maakunnallisen nuorisovaltuuston ilmastoryhmän kanssa

6. Tiedotetaan kunnille EU rakennerahasto-ohjelman sekä kansallisten ohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ilmastoasioihin, autetaan hankeideoiden jalostamisessa hankkeiksi sekä avustetaan rahoituksen hakemisessa

7. Edistetään maakunnan hiilineutraalisuustavoitetta viestinnässä, työpajoissa ja seminaareissa.

Etelä-Savon kuntien ilmasto-ohjelmat:

Kuntien ilmastorahoitus:

EU rahoitus:

Tulevat haut:

Hyödyllisiä linkkejä:

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Merja Olenius

Kehittämisjohtaja

040 629 7210

merja.olenius@esavo.fi