Suoraan sisältöön

Järjestöjen ääni

Yhdessä parasta jälkeä - Järjestöt mukana kehittämässä Etelä-Savoa

Etelä-Savossa toimii arviolta 3 000 yhdistystä. Uusia järjestöjä perustetaan myös koko ajan. Viime vuosina järjestöt ovat tiivistäneet yhteistyötään ja näin vahvistaneet myös yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. 

Etelä-Savon maakuntahallitus on nimennyt maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan "YhES - yhdistykset Etelä-Savossa" pilotointikaudelle 2019-2020. Järjestöneuvottelukunta ylläpitää vuoropuhelua yhdistysten ja julkisen sektorin toimijoiden välillä sekä osallistuu maakunnalliseen ohjelma- ja kehittämistyöhön. Järjestöneuvottelukunta on monialainen ja alueellisesti kattava.

Tulossa on yhdistysten maakunnallinen yhteystietoalusta

YhES ja Järjestö 2.0 Etelä-Savo ovat avanneet YhES2020-kyselyn, jolla ne keräävät ja päivittävät järjestöjen ja yhdistysten yhteystietoja yhteydenpitoa varten. Tietojen kerääminen jatkuu kesän yli. YhES 2020 - kyselyyn vastaamalla yhdistykset saavat tietoa maakunnallisen järjestöjen yhteystietoalustan rakentamisesta. Yhdistykset voivat jatkossa viedä tietonsa tälle maakunnalliselle yhteystietoalustalle ja sieltä kuka tahansa voi ne tarvittaessa etsiä.

Kysely on auki koko kesän ja siihen pääsee vastaamaan osoitteessa www.webropol.com/s/YhES2020.

Maakunnallinen järjestöstrategia nostaa esille yhdistysten merkityksen hyvinvoinnin tekijöinä

Yhdistysten toiminnalla on merkittävä rooli hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisessä sekä osallisuudessa. Maakunnallinen Järjestö 2.0 Etelä-Savo -hanke kutsui paikalliset yhdistykset yhteen määrittämään yhteisestä tulevaisuuskuvaa ja tahdonilmaisua siitä, miten yhdistysten ääni ja asiantuntemus saadaan mukaan ennakoivaan päätöksentekoon sekä maakunnan ja kuntien kehittämistyöhön.

Järjestöstrategia 2019 Etelä-Savo on yhdistysten luoma strategia maakunnan ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tueksi 

Järjestöjen ääni osallisuusohjelmassa

Esimerkkejä yhteistyöstä

 • Sote-  ja hyvinvointijärjestöt ovat muodostaneet alueellisia/seudullisia yhteistyöjärjestöjä tai muita yhteenliittymiä.
 • Etelä-Savon eläkeläisten neuvottelukunta kokoaa eläkeläisjärjestöt yhteen.
 • Järjestöjen yhteistyö on tiivistynyt myös kuntien ja sote- kuntayhtymien kanssa.
 • Maakuntaan on luotu myös uusia palvelumalleja, joissa järjestöillä on tärkeä rooli, esim. Etelä-Savon perhekeskus-toimintamalli.

Kehittämis-
tavoitteet

 • Jokaiseen kuntaan luodaan kunta-järjestöyhteistyölle toimiva malli
 • Luodaan kehittämisrakenne, jossa mukana järjestö-, sote- ja kuntaedustajat
 • Järjestöneuvottelukunnan toiminnan kehittäminen

Haasteet

 • Järjestöjen maakunnallinen yhteistyö
 • Järjestöjen toimintaedellytykset / kuntien avustusperiaatteet
 • Miten järjestöjen ääni tulee kuulluksi?
 • Miten järjestöissä olevaa kokemusta ja asiantuntemusta voidaan hyödyntää nykyistä paremmin?
 • Vakiintuneiden yhteistyörakenteiden puuttuminen kuntien kanssa
 • Irrallisista hankkeista pitkäjänteiseen kehittämiseen
 • Järjestöjen toimintamuotojen uudistuminen

Kuntien järjestö- ja hyvinvointiyhdyshenkilöt

Enonkoski
Enonkoski
Minna Laurio, minna.laurio@enonkoski.fi
Juva
Juva
Tarja Himanen, tarja.himanen@juva.fi
Kangasniemi
Kangasniemi
Mika huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi
Sari Kuusijärvi, sari.kuusijärvi@kangasniemi.fi, vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri
Mäntyharju
Mäntyharju
Jonna Juhola, jonna.juhola@mantyharju.fi
Pertunmaa
Pertunmaa
Virpi Rosman, virpi.rosman@pertunmaa.fi
Lea Mäkinen, lea.makinen@pertunmaa.fi
Puumala
Puumala
Eeva-Liisa Isosaari, eeva-liisa.isosaari@puumala.fi
Savonlinnan kaupunki
Savonlinnan kaupunki
Seija Hytönen, seija.hytonen@savonlinna.fi
Sulkava
Sulkava
Jaana Uotinen, Jaana.Uotinen@sulkava.fi
Susanna Issakainen, Susanna.Issakainen@sulkava.fi
Rantasalmi
Rantasalmi
Harri Tillman, harri.tillman@rantasalmi.fi