Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Tietoa Etelä-Savon maakuntaliiton päätöksenteosta ja -tekijöistä.

Päätöksenteko

Tietoa Etelä-Savon maakuntaliiton päätöksenteosta ja -tekijöistä.

Tälle sivulle on koottu tietoa Etelä-Savon maakuntaliiton päätöksenteosta ja -tekijöistä. Maakuntaliiton päätöksenteko tapahtuu kuntalain mukaisesti, koska maakuntaliitto on kuntayhtymä. Organisaatiomme muodostuu luottamushenkilöistä ja palkatusta henkilöstöstä.

Maakuntaliiton päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan. Liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla, jonka kunnallisvaalien jälkeen kokoontuva edustajainkokous valitsee joka neljäs vuosi. Käytännön työtä johtaa valtuuston valitsema maakuntahallitus. Jäsenkuntien edustajat maakuntavaltuustoon ja -hallitukseen valitaan niin, että niiden poliittinen jakauma vastaa vaalitulosta Etelä-Savon kuntien kuntavaaleissa. Valtuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat.

Maakuntaliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat asiakirjat ovat alla:

Maakuntaliiton perussopimus
Maakuntaliiton hallintosääntö
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö
Maakuntaliiton eettinen ohje
Maakuntaliiton hankintaohje

Luottamushenkilölle maksetaan korvaus kokoukseen osallistumisen aiheuttamasta matkakustannuksista ja ansionmenetyksestä. Korvaukset haetaan täyttämällä verkkolomake, joka avautuu osoitteessa www.esavo.fi/korvaukset. Palkkiosäännön mukaiset kokouspalkkiot maksetaan kokouksiin osallistujatietojen mukaisesti, joten kokouspalkkiota ei tarvitse hakea erikseen.

Etelä-Savon maakuntaliiton virasto tekee työtä Etelä-Savon hyväksi

Maakuntaliittoa johtaa maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus. Maakuntahallituksen apuna toimii maakuntaliiton viraston henkilökunta. Virastoa johtaa maakuntajohtaja. Virastossa on kaksi yksikköä, kehittämisyksikkö ja hallintoyksikkö. Henkilökuntaan kuuluu yhteensä noin 30 työntekijää.

Etelä-Savon maakuntaliiton viraston henkilökunta tekee työtä Etelä-Savon hyväksi. Kaikkien työntekijöiden työtä ohjaava yhteinen päämäärä on elinvoimainen Etelä-Savo. Maakuntavaltuusto linjaa vuosittain maakuntaliiton toiminnan painopisteet ja talouden suuntaviivat talousarviossa. Vuoden 2023 talousarvio-asiakirja avautuu luettavissa seuraavasta linkistä:

Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Etelä-Savon maakuntaliiton viraston henkilökunta edistää päivittäisessä työssään viraston yhteistä strategiaa, jonka henkilöstö päivitti vuonna 2021. Maakuntaliiton viraston avaintehtävät on olla:

  1. maakunnan yhteisen tahdon muodostaja
  2. maakunnan kehittäjä
  3. maakunnan edunvalvoja
  4. maakunnan näkyvyyden vahvistaja ja aktiivinen viestijä

Etelä-Savon maakuntaliiton viraston strategia

Maakuntaliiton viraston henkilöstö ja yhteystiedot

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Anne Matilainen

Hallintojohtaja

040 509 4006

anne.matilainen@esavo.fi

Anne johtaa maakuntaliiton hallintopalveluyksikköä. Anne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä. Hän vastaa hallinnon tukipalveluista sekä yhteisten palveluiden koordinoinnista ja organisaatio-ohjauksesta.