Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Tietoa Etelä-Savon maakuntaliiton päätöksenteosta ja -tekijöistä.

Päätöksenteko

Tietoa Etelä-Savon maakuntaliiton päätöksenteosta ja -tekijöistä.

Tälle sivulle on koottu tietoa Etelä-Savon maakuntaliiton päätöksenteosta ja -tekijöistä. Maakuntaliiton päätöksenteko tapahtuu kuntalain mukaisesti, koska maakuntaliitto on kuntayhtymä. Organisaatiomme muodostuu luottamushenkilöistä ja palkatusta henkilöstöstä.

Maakuntaliiton päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan. Liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla, jonka kunnallisvaalien jälkeen kokoontuva edustajainkokous valitsee joka neljäs vuosi. Käytännön työtä johtaa valtuuston valitsema maakuntahallitus. Jäsenkuntien edustajat maakuntavaltuustoon ja -hallitukseen valitaan niin, että niiden poliittinen jakauma vastaa vaalitulosta Etelä-Savon kuntien kuntavaaleissa. Valtuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat.

Maakuntaliiton toiminnan ja päätöksenteon perlisäännöt on esitetty seuraavissa asiakirjoissa:

Maakuntaliiton perussopimus
Maakuntaliiton hallintosääntö
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Nulpponen Janne

Vt. hallinto- ja kehittämisjohtaja

040 061 8489

janne.nulpponen(at)esavo.fi

Janne johtaa maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisyksikköä. Janne toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä.