Suoraan sisältöön

Interreg NPA  -ohjelma 

Etelä-Savo on mukana Interreg NPA  -ohjelmassa. 
Pohjoisen Periferian ja Arktisen ohjelma (Northern Periphery and Arctic eli NPA) on valtioiden välisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuu alueita yhdeksältä eri alueelta. Ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Skotlannista, Irlannista ja Pohjois-Irlannista sekä Islanti, Färsaaret ja Grönlanti kokonaisuudessaan. Ohjelma rakentaa elinvoimaisia, kilpailukykyisiä ja ekologisesti kestäviä yhteisöjä.

Hakuehdot, ohjelmakäsikirja ja ohjelma-asiakirja löytyvät seuraavasta osoitteesta https://www.interreg-npa.eu/for-applicants/main-project-calls/second-call-interreg-npa-2021-2027/

Voit ottaa yhteyttä NPA-ohjelman Suomen kansalliseen kontaktihenkilöön, Paula Mikkola (paula.mikkola(at)lapinliitto.fi) tai ohjelmasihteeristössä Christopher Parkeriin (christopher.parker(at)interreg-npa.eu), jos haluat keskustella hankeideastasi tai Sinulla on hakua koskevia kysymyksiä.

Rahoitusta hallinnoi Lapin liitto. Lisätietoja: Pohjoinen periferia ja Arktis - Lapin liitto


Central Baltic Interreg

Central Baltic Interreg -ohjelman rahoitushaku aukeaa kolmeksi viikoksi huhtikuussa 2024. Haettavana on huikeat 30 miljoonaa euroa. Etelä-Savo on mukana ohjelmassa ensimmäistä kertaa, joten tilaisuuteen kannattaa ehdottomasti tarttua.
​Rahoitushaku on auki 9. – 30. huhtikuuta. Hankkeiden karsinnan jälkeen ohjelman seurantakomitea päättää syyskuussa toiselle kierrokselle päässeistä hankkeista. Lopulliset rahoituspäätökset tehdään alkuvuodesta 2025.

Rahoitusta hallinnoi Varsinais-Suomen liitto.

Lisätietoja:

https://varsinais-suomi.fi/kehittaminen/hankerahoitus/central-baltic-ohjelma/

https://centralbaltic.eu/for-applicants/key-documents/#programme-documents


Ohjelman tavoitteet:

Ohjelmassa on 7 painopistettä, joiden tavoitteita hankkeiden tulee toteuttaa.

1. PK-yritysten viennin lisääminen
2. Enemmän uusia kasvuyrityksiä
3. Yhteiset kiertotalousratkaisut
4. Rannikko- ja merialueiden parantaiminen
5. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
6. Parantuneet työllisyysmahdollisuudet työmarkkinoilla
7. Parannetut julkiset palvelut ja ratkaisut kansalaisille


Baltic Sea Interreg

Itämeren alueen ohjelma (Interreg Baltic Sea Region) on valtioiden välisen yhteistyön ohjelma, jonka taustalla on EU:n Itämeren alueen strategia. Interreg BSR -ohjelma rahoittaa innovaatioihin, vesien suojeluun ja ilmastotavoitteisiin liittyviä kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. EU-rahoituksen osuus on 80 prosenttia kokonaiskustannuksista. Uutena elementtinä ohjelma rahoittaa pieniä hankkeita, joiden kokonaisbudjetti on enintään 500 000 euroa ja kesto kaksi vuotta.

Ohjeet Interreg BSR -hakijoille löytyvät täältä. 

Rahoitusta hallinnoi Pirkanmaan liitto.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen@esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.