Suoraan sisältöön

Interreg NPA  -ohjelma 

Etelä-Savo on mukana Interreg NPA  -ohjelmassa. Pohjoinen periferia ja Arktis 2021–2027 Interreg-ohjelman toinen hakukierros avoinna 5.10.-5.12.2022.

Tässä haussa hankehakemuksia voi jättää kaikkiin toimintalinjoihin, joita ovat   

Toimintalinja 1: vahvistetaan muuntautumiskykyisten ja houkuttelevien NPA yhteisöjen innovaatiokapasiteettia,

Toimintalinja 2: vahvistetaan NPA yhteisöjen kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja varmistaa raaka-aineiden riittävyys.

Toimintalinja 3: vahvistetaan NPA-alueen organisaatioiden kykyä hyödyntää alueen yhteistyömahdollisuuksia.

Toimintalinjojen 1 ja 2 hankkeiden tulee kehittää konkreettisia ja kestäviä tuloksia, joilla on myönteinen vaikutus ohjelma-alueen kohderyhmiin.

Toimintalinjalla 3 etsitään yhteistyökapasiteettia vahvistavia, pienimuotoisia hankkeita, jotka kehittävät alueen toimijoiden kykyä hyödyntää paremmin yhteistyön mahdollisuudet ja näin rakentaa muuutoskykyisiä yhteisöjä NPA-alueelle. Hankkeet voivat tähdätä myös ohjelmassa aliedustettujen ryhmien (nuorten, alkuperäisyhteisöjen) osallistumisen lisäämiseen ja vahvistamiseen niin, että ne pystyvät jatkossa toimimaan kumppaneina myös varsinaisissa hankkeissa. Tässä haussa etsitään erityisesti hankkeita, jotka kehittävät nuorten kykyä osallistua ylikansalliseen yhteistyöhön.

Tarkemmat hakuehdot, hakuohjeet, ohjelmakäsikirja ja ohjelma-asiakirja löytyvät seuraavasta osoitteesta https://www.interreg-npa.eu/for-applicants/main-project-calls/second-call-interreg-npa-2021-2027/

Ohjelma on järjestänyt How to Apply? webinaarin hankkeita suunnitteleville 19.10. klo 14–16.00. Tapahtumista löydät lisätietoja ja rekisteröitymislinkit ohjelman kotisivulta Events-otsikon alta.  

Voit ottaa yhteyttä NPA-ohjelman Suomen kansalliseen kontaktihenkilöön, Paula Mikkola (paula.mikkola(at)lapinliitto.fi) tai ohjelmasihteeristössä Christopher Parkeriin (christopher.parker(at)interreg-npa.eu), jos haluat keskustella hankeideastasi tai Sinulla on hakua koskevia kysymyksiä.

Rahoitusta hallinnoi Lapin liitto. Pohjoinen periferia ja Arktis - Lapin liitto

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen(at)esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.