Suoraan sisältöön

Elinkeinopolitiikka

Etelä-Savo on Suomen yrittäjyysintensiivisintä aluetta. Maakunnan elinkeinoelämän luontaisia vahvuuksia ovat puhtaat vedet ja metsä, ruokaturvallisuuteen erikoistunut elintarviketalous (luomu) sekä pääkaupunkiseudun läheisyys.

Maakunnan strategisten kärkien Metsän-Veden-Ruuan osalta erityisesti biotalouden innovaatiot, palveluinnovaatiot ja erikoistunut matkailu tarjoavat kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia yrityksille. Väestökehityksen myötä maakunnassa tapahtuu lähivuosina mittava työvoiman uusiutuminen, joka avaa runsaasti työpaikkoja eri toimialojen työntekijöille sekä mahdollisuuksia uusille yrittäjille jo olemassa olevien yritysten jatkajina tai uusien yritysten perustajina.

Maakuntaliiton tavoitteena on parantaa Etelä-Savon yritystoiminnan edellytyksiä vastata toimintaympäristön muutoksiin sekä vahvistaa yritysten kilpailukykyä, kestävää kehitystä, uusiutumista ja kasvua. Maakuntaliitto kehittää elinkeinoelämän rakenteita yritysten ja työpaikkojen luomiseksi ja turvaamiseksi.

Uutta liiketoimintaa biotalouteen

Biotalous pohjautuu uusiutuviin luonnonvaroihin ja uusiin toimintamalleihin, joissa luonnonvaroja käytetään monipuolisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous pohjautuu uusiutuviin luonnonvaroihin ja uusiin toimintamalleihin, joissa luonnonvaroja käytetään monipuolisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen.

Nainen katsoo metsässä tarkasti käsissään olevia puun oksia.
Etelä-Savossa tehdään ja hyödynnetään biotalouteen liittyvää tutkimusta.

Runsaiden luonnonvarojen ja biomassojen hyödyntämiseen liittyvän laaja-alaisen osaamisen ansiosta Etelä-Savolla on hyvät lähtökohdat biotalouden edelläkävijyyteen Suomessa. Maakunnan kannalta on tärkeää hyödyntää kilpailuetuamme, mennä mukaan kasvun imuun, saada nopeasti aikaan uutta yritystoimintaa sekä korkean lisäarvon tuotteita ja palveluita.

Elinkeinopolitiikkaa tuetaan hankerahoituksella

Etelä-Savon maakuntaliitto rahoittaa elinkeinopolitiikkaa tukevia hankkeita Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Esimerkkihankkeita: 

  • Kiertotalous ja kehittyvien yritysten uudet liiketoimintamallit 2020-luvun alustataloudessa
  • Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa
  • Teollisen ekosysteemin kehittämishanke
  • Jatkajien hakeminen omistajanvaihdoksiin tuleville yrityksille ja jatkajien onnistumisen varmistaminen Etelä-Savon alueella

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Tuula Kokkonen

Elinkeinopäällikkö

040 678 5415

tuula.kokkonen@esavo.fi

Tuula vastaa maakunnan elinkeinoelämän ja matkailun edistämisestä sekä niiden kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Tuulan vastuulla ovat myös elinkeinotoimintaan liittyvät yhteistyö- ja edunvalvonta-asiat kansainvälisesti.