Suoraan sisältöön

Kulttuuri

Etelä-Savossa on runsaasti erittäin korkeatasoisia kulttuuritapahtumia, jotka ovat tärkeitä maakunnan elin- ja vetovoimalle. Kulttuuri on paljon muutakin kuin tapahtumia. Kulttuuri on identiteettiä, itseilmaisua, osallistumista, arjen tekoja ja toimintatapoja. Kulttuurin vaikutukset ulottuvat aluekehittämiseen, elinkeinoihin, maankäyttöön, ympäristöön sekä hyvinvointiin. Lisäksi kulttuurilla on aina myös kansainvälinen ulottuvuus, mikä vahvistaa sen laaja-alaista vaikuttavuutta.

Maakuntaliitolla on vastuuta maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä kulttuurin strategisesta suunnittelusta. Käytännössä tähän vastuualueeseen kuuluvia tehtäviä ovat

 • kulttuuriympäristön hoito,
 • maakunnallisen identiteetin, elinvoiman ja kulttuurin kehittäminen sekä
 • hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen.

Etelä-Savon kulttuuristrategia 2022-2025

Etelä-Savossa on tehty vuosien 2021-2022 aikana uusi kulttuuristrategia osallistavalla prosessilla osana OKM:n rahoittamaa alueellista kulttuurin kehittämistehtävää. Kulttuuristrategia nojaa Etelä-Savon maakuntastrategiaan ja sen tavoitteena on ohjata maakunnallista kulttuurityötä.

Kulttuuristrategian visioksi vuodelle 2030 on muotoiltu "Kulttuurista kestävää muutosvoimaa Etelä-Savoon". Strategiassa on kolme kärkeä. Ensimmäisenä: Etelä-Savossa kulttuurinen osallisuus ja kulttuurihyvinvointi kuuluvat olennaisena osana hyvään elämään. Toiseksi: Kulttuuri, taide ja luovat alat ovat merkityksellinen elinkeino ja elinvoiman lähde Etelä-Savossa. Kolmas kärki on: Aktiivinen yhteistyö ja avoin viestintä takaavat Etelä-Savon kulttuurin ja taiteen kukoistuksen. Kärkien yhteydessä asetetaan strategisen tason tavoitteita ja tarjotaan valikoima keinoja, joilla vahvistetaan eteläsavolaista kulttuuria.

Etelä-Savon kulttuuristrategian vuosille 2022-2025 löydät täältä!
 

Taikuhyve on Etelä-Savon kulttuurihyvinvointiverkosto

Taikuhyve on monialainen ja moniammatillinen yhteistyöverkosto, joka

 • kehittää kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla olevaa toimintaa
 • vahvistaa terveyttä ja hyvinvointia edistävää taide- ja kulttuuritoimintaa 
 • edistää ja seuraa Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteuttamista
 • kokoaa toimijoita yhteen ja toimii vuorovaikutus- ja viestintäkanavana

Taikuhyve on samalla Etelä-Savon Taikusydän-alueverkosto. Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän valtakunnallinen yhteistyöverkosto, johon voi tutustua verkkosivuilla osoitteessa https://taikusydan.turkuamk.fi/. Taikusydän-verkostossa kehitetään ja levitetään verkoston kanssa ratkaisuja, joilla taiteen ja kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita.

Taikuhyvettä koordinoi Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen. Hänen tukenaan toimii ydinryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa verkostotoimintaa.

Taikuhyveen tavoitteena on tarjota kaikille avoimia keskustelufoorumeita, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä, ratkaistaan alueen haasteita ja suunnitellaan yhdessä tulevaisuutta.

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Etelä-Savossa laadittiin 2018 osallistavalla prosessilla maakunnallinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma vuosille 2019-2021. Kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan ja sen toimeenpanoon voi tutustua oheisista linkeistä:

Kulttuurin tulevaisuusohjelma työstettiin vuosina 2015-2016. Prosessiin ja sen aikana valikoituneisiin kehittämisen painopisteisiin voit tutustua tulevaisuusohjelma-videolta. Videota ei ole tekstitetty, tiivistelmä sisällöstä on dokumentissa Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma, tiivistelmä (pdf).


Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuuspöytä toimii verkostona kulttuuritoimijoille

Kulttuurin tulevaisuuspöytä on vuonna 2017 aloittanut verkosto toimijoita, joita kiinnostaa kulttuurin rooli ja asema Etelä-Savon maakunnan kehittämisessä.

Kulttuurin tulevaisuuspöytä 

 • seuraa ja edistää alan kehitystä maakunnassa ja alueen kunnissa
 • huolehtii osaltaan maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistumisesta
 • osallistuu alan strategiseen suunnitteluun sekä
 • tukee maakuntaa kulttuuria koskevien asioiden valmistelu- ja kehittämistyössä.


Verkoston tavoitteena on mm. edistää kulttuurin ja taiteen asemaa maakunnan elinkeinoelämässä sekä vahvistaa toimijoiden yhteistyötä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Verkosto kokoontuu maakuntaliiton kulttuurista vastaavan kehittämispäällikön kutsusta tarvittaessa ja käsittelee ajankohtaisia kulttuurialan asioita ja vie niitä eteenpäin.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Eveliina Pekkanen

Kehittämispäällikkö, aluekehitys, kulttuuri ja osallisuus (vuorotteluvapaalla 14.7.2024 saakka)

044 770 0591

eveliina.pekkanen@esavo.fi

Eveliina vastaa maakuntaliitossa osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä maakunnan kulttuuritoimintaan liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Eveliina toimii YhES-neuvottelukunnan yhteyshenkilönä.