Suoraan sisältöön

Kulttuuri

Etelä-Savossa on runsaasti erittäin korkeatasoisia kulttuuritapahtumia, jotka ovat tärkeitä maakunnan elin- ja vetovoimalle. Kulttuuri on paljon muutakin kuin tapahtumia. Kulttuuri on identiteettiä, itseilmaisua, osallistumista, arjen tekoja ja toimintatapoja. Kulttuurin vaikutukset ulottuvat aluekehittämiseen, elinkeinoihin, maankäyttöön, ympäristöön sekä hyvinvointiin. Lisäksi kulttuurilla on aina myös kansainvälinen ulottuvuus, mikä vahvistaa sen laaja-alaista vaikuttavuutta.

Maakuntaliitolla on vastuuta maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä kulttuurin strategisesta suunnittelusta. Käytännössä tähän vastuualueeseen kuuluvia tehtäviä ovat

 • kulttuuriympäristön hoito,
 • maakunnallisen identiteetin, elinvoiman ja kulttuurin kehittäminen sekä
 • hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen.

Kommentoi kulttuuristrategialuonnosta!

Etelä-Savossa tehdään parhaillaan uutta kulttuuristrategiaa vuosille 2022-2025. Strategialuonnokseen pääset tutustumaan tästä pdf-tiedostosta: /resources/public//vetehiset/Etelä-Savon kulttuuristrategialuonnos kommentoitavaksi.pdf

Kommentoithan luonnosta tämän kyselyn kautta viimeistään 7.4.2022: Etelä-Savon kulttuuristrategialuonnoksen kommentointi: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

Kiitos osallistumisestasi!

AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke 

Etelä-Savon maakuntaliitto koordinoi parhaillaan AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanketta, joka toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää alueellista kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävää Etelä-Savossa. AKKU-hankkeeseen pääset tutustumaan tästä!

AKKU-hanke ylläpitää Etelä-Savon maakuntaliiton kulttuuriblogia, joka nostaa esiin ajankohtaisia asioita Etelä-Savon monipuoliselta taiteen ja kulttuurin kentältä. Kulttuuriblogiin pääset tutustumaan tästä!

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Kulttuurin hyvinvointivaikutukset on jo aiemmin tiedostettu ja tunnustettu Etelä-Savossa laajasti, ja sen vuoksi laadimme 2018 osallistavalla prosessilla maakunnallisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman vuosille 2019-2021. Tutustu kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan ja sen toimeenpanoon tästä oheisista linkeistä:

Taikuhyve on Etelä-Savon kulttuurihyvinvointiverkosto

Edellä mainittuun kulttuurihyvinvointisuunnitelman työstämiseen osallistui laaja joukko yhteistyötahoja ja henkilöitä. Heidän keskuudestaan on muodostunut verkosto – Taikuhyve - joka jatkaa maakunnallisena kulttuurihyvinvoinnin alueverkostona. 

Taikuhyve on monialainen ja moniammatillinen yhteistyöverkosto, joka

 • kehittää kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla olevaa toimintaa
 • vahvistaa terveyttä ja hyvinvointia edistävää taide- ja kulttuuritoimintaa 
 • edistää ja seuraa Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteuttamista
 • kokoaa toimijoita yhteen ja toimii vuorovaikutus- ja viestintäkanavana

Taikuhyve on samalla Etelä-Savon Taikusydän-alueverkosto. Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän valtakunnallinen yhteistyöverkosto, johon voi tutustua verkkosivuilla osoitteessa https://taikusydan.turkuamk.fi/. Taikusydän-verkostossa kehitetään ja levitetään verkoston kanssa ratkaisuja, joilla taiteen ja kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita.

Taikuhyvettä koordinoi Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen. Hänen tukenaan toimii ydinryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa verkostotoimintaa.

Taikuhyveen tavoitteena on tarjota kaikille avoimia keskustelufoorumeita kaksi kertaa vuodessa. Foorumeissa jaetaan hyviä käytäntöjä, ratkaistaan alueen haasteita ja suunnitellaan yhdessä tulevaisuutta.

Ennen kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa Etelä-Savossa työstettiin Kulttuurin tulevaisuusohjelma vuosina 2015-2016. Prosessiin ja sen aikana valikoituneisiin kehittämisen painopisteisiin voit tutustua tulevaisuusohjelma-videolta. Videota ei ole tekstitetty, tiivistelmä sisällöstä on dokumentissa Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma, tiivistelmä (pdf).

Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuuspöytä toimii verkostona kulttuuritoimijoille

Kulttuurin tulevaisuuspöytä on vuonna 2017 aloittanut verkosto toimijoita, joita kiinnostaa kulttuurin rooli ja asema tulevassa Etelä-Savon maakunnassa.

Kulttuurin tulevaisuuspöytä on yhteistyö- ja asiantuntijafoorumi, joka

 • seuraa ja edistää alan kehitystä maakunnassa ja alueen kunnissa
 • huolehtii osaltaan maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistumisesta
 • osallistuu alan strategiseen suunnitteluun sekä
 • tukee maakuntaa kulttuuria koskevien asioiden valmistelu- ja kehittämistyössä.

Kulttuurin tulevaisuuspöytä ei aloittanut täysin puhtaalta pöydältä, sillä Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma työstettiin yhteistyössä ja valmistui keväällä 2016. Lisätietoa löytyy linkistä videokoosteeseen. Tämän ohjelman pohjalta kulttuurin tulevaisuuspöytä jatkaa yhteistyötä. Kulttuurin tulevaisuuspöytä on toimijajoukko, jota mm. maakuntauudistuksen aluekehittämistä käsittelevät valmisteluryhmät kuulevat.

Verkoston tavoitteena on mm. edistää kulttuurin ja taiteen asemaa maakunnan elinkeinoelämässä sekä vahvistaa toimijoiden yhteistyötä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Verkosto kokoontuu maakuntaliiton matkailusta ja kulttuurista vastaavan kehittämispäällikön kutsusta 3-4 kertaa vuodessa ja käsittelee ajankohtaisia kulttuurialan asioita ja vie niitä eteenpäin.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Merja Olenius

Kehittämisjohtaja

040 629 7210

merja.olenius(at)esavo.fi

Merja johtaa maakuntaliiton kehittämisyksikköä. Hän vastaa aluekehitysrahoituksesta ja maakunnan suunnitteluprosesseista.

Heli Gynther

Kehittämispäällikkö, matkailu ja kulttuuri (työvapaalla 6.6.2022 saakka)

040 773 7285

heli.gynther(at)esavo.fi

Helin vastuulla liitossa ovat maakunnan matkailun ja kulttuurin kehittämistehtävät.

Katriina Säisä

Vs. Kehittämispäällikkö, matkailu ja kulttuuri

040 631 5721

katriina.saisa@esavo.fi