Suoraan sisältöön

European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2023-2025

EU:osarahoittama-logo

European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2023-2025 on jatkoa European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022-2023 -hankkeelle, jonka tavoitteena on ollut luoda edellytykset Saimaan alueen tiiviille ruoka- ja kulttuurimatkailuverkostolle. 

International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT) myönsi Etelä-Savolle, Etelä-Karjalalle sekä Pohjois-Karjalalle 4.10.2022 Saimaa European Region of Gastronomy -statuksen. Tätä juhlavuotta vietetään Saimaan alueella vuoden 2024 ajan.

Saadun statuksen keskiössä on paikallinen ruoka- ja kulttuurimatkailu, alueiden elinvoimaisuus ja kansainvälinen viestintä. Hankkeen painopisteenä on itäisen omaleimaisen kulttuurin ja taiteen liittäminen ruokamatkailuun, verkoston toimivuuden ja jatkuvuuden takaaminen sekä hankesalkun koordinointi. Hanke tarjoaa Saimaan seudun matkailun kansainvälistymiseen tähtäävälle yhteistyölle uusia mahdollisuuksia ja kanavia kehittää ruokamatkailua.  Kootun hankesalkun hankkeet vastaavat maakuntien liittojen strategioihin kehittämällä ja innovoimalla ruoka-kulttuuria ja matkailuosaamista.

Kestävä kehitys ja innovatiivinen toiminta huomioidaan aktivoimalla kansalaisia sekä pieniä yhdistyksiä mukaan kehittämään sellaisia digitaalisia ja fyysisiä ympäristöjä, joissa eri sektorit ja toimijat toimivat yhteistyössä. Hankkeessa jatketaan hankesalkun kokoamista ja ennen kaikkea koordinointia. 

Koordinoinnin ja hankesalkun tuella pystytään aktivoimaan käsityöläisiä, taiteilijoita, pieniä ruokatuotteiden valmistajia sekä alkutuottajia toimimaan osana ruoka- ja kulttuurimatkailun vientiketjua. Pitkän aikavälin tavoitteena ja tuloksena on nostaa Saimaan alue merkittäväksi ja omaleimaiseksi matkailukohteeksi Lapin ja Helsingin rinnalle siten, että kaikessa toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen osa-alueet. Hankkeen tuloksena on jäsentynyt kuvaus verkostomaisesta toiminnasta, jossa palvelut ja tuotteet on yhteensovitettu. Työnjaosta sekä vastuista tulevaisuudessa on sovittu. Paikallinen kulttuuri ja luova talous on nostettu tasavertaiseksi kilpailutekijäksi lähiruuan kanssa.

Yhteistyöhankkeessa ovat mukana:

  • Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitot
  • Mikkelin, Lappeenrannan, Savonlinnan, Joensuun, Kiteen, Imatran ja Nurmeksen kaupungit sekä Puumalan kunta
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
  • Lake Saimaa ry, Visit Saimaa, GoSaimaa, Visit Karelia, Visit Mikkeli sekä Visit Savonlinna
  • D.O. Saimaa sekä Karelia à la Carte
  • Saimaa Geopark
  • Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon kauppakamarit
  • Ruoka-, elintarvike- matkailu-, tapahtuma- ja kulttuuriyrityksiä
  • Taide- ja kulttuurialan toimijoita

Kutsumme yhteistyöhön juhlavuoden teemoista ja toiminnasta kiinnostuneita tapahtumatuottajia, yrityksiä ja yhteisöjä. Lisätietoja osallistumismahdollisuuksista: www.tastesaimaa.fi 

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Sari Kaasinen

Hankejohtaja

040 636 1469

sari.kaasinen@esavo.fi

Sari toimii hankejohtajana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management project 2023-2025.

Sari toimii hankejohtajana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management project 2023-2025.

Anu-Anette Varho

Hankeasiantuntija

040 673 7507

anu-anette.varho@esavo.fi

Anu-Anette toimii hankeasiantuntijana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management project 2023-2025.

Anu-Anette toimii hankeasiantuntijana projektissa European Region of Gastronomy Saimaa Management project 2023-2025.